OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 27 Sep 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård…

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk, innebärande minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Detta uppnås genom att erbjuda en heltäckande produkt- och tjänsteportfölj som inkluderar försäljning av jordbruksredskap och kunskapsutbyte…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Sep 2022 | Lyckegård Group

­Kallelse till extra bolagsstämma i…

Aktieägarna i Lyckegård Group AB (publ), org.nr 556757-7597, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5oktober 2022. Den extra bolagsstämman i Lyckegård Group AB (publ) (nedan ”Lyckegård” eller ”Bolaget”) kommer att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Sep 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård säkrar…

Lånefinansieringen Majoriteten av Lånefinansieringen består av ett lån om 7 miljoner kronor från Sparbanken Syd, med en löptid om 5 år och årlig ränta om cirka 6,75 procent. Vidare har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Sep 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård tar…

AgroSoil är en fransk återförsäljare av maskiner och redskap för ett hållbart jordbruk och sedan 2021 har AgroSoil och Lyckegård ett samarbete. AgroSoil marknadsför Kvickfinn mot framförallt den franska marknaden…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Aug 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård förvä…

Om Östorps Bevattning AB Östorps har idag agenturer för den svenska marknaden för produkter som pumpar och bevattningsmaskiner från starka varumärken som Ocmis, Bauer och Briggs. Östorps tillverkar egna pumpstationer…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Aug 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB offentliggör…

Lyckegård Group AB offentliggör härmed kvartalsrapport 2 för 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Perioden april-juni 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 20 204 TSEK (15 337). Koncernens resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Aug 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB tidigarelägger…

Bolaget har beslutat att tidigarelägga kvartalsrapport 2 till torsdagen den 11 augusti 2022. Lyckegårds delårsrapport för kvartal 2 2022 kommer att publiceras torsdagen den 11 augusti 2022, i stället för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jun 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård renodlar…

Lyckegård har under senaste åren omvandlats genom organisk tillväxt samt genom lönsamma förvärv från ett så kallat enproduktsbolag till en koncern med tydligt fokus på hållbart jordbruk och växtodling. För…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jun 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård tar…

Lyckegård har ett samarbete med Hammerum Servicecenter sedan några år tillbaka där de främst har marknadsfört Cameleon på den danska marknaden. Sedan början av 2022 har Hammerum också börjat marknadsföra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | Lyckegård Group

Kommuniké från årsstämma tisdagen…

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningStämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

5 Oct 2022 | Extrastämma 2022
16 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
30 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner