OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 28 Jun 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård lanserar…

ISOBUS är ett internationellt standardkommunikationssätt på lantbruksmarknaden för att lantbruksmaskiner ska kunna var anslutna till traktorer och är kompatibelt med de stora traktorvarumärkena. Att ISOBUS nu lanseras på Lyckegårds maskin…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jun 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Ledningen i Lyckeg…

Ledningen i Lyckegård har idag förvärvat aktier i Bolaget, ledningsgruppen består av VD Christian Bjärntoft, CFO Daniel Nilsson och affärsområdeschef för Water Kent Stenberg. De tre ledningspersonerna har förvärvat 248…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jun 2023 | Lyckegård Group

Analyst Group: Analyst Group inleder…

Analyst Group har med Lyckegård Group ingått avtal om kontinuerlig analysbevakning, innefattande bl.a. aktieanalyser med kvartalsvis uppdatering samt analytikerkommentarer av pressmeddelanden. I samband med detta har Analyst Group publicerat en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Lyckegård Group

Kommuniké från årsstämma torsdagen…

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningStämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 May 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård slutför…

Finansiering och tillträde Den 5 april 2023 offentliggjorde Lyckegård genom pressmeddelande att Bolaget tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i KSAB för en initial köpeskilling om totalt 52,8 MSEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 May 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård…

Lyckegård Group AB offentliggör härmed kvartalsrapport 1 för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Perioden januari-mars 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 19 068 (8 316) TSEK. Koncernens justerade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Lyckegård Group

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Ändring av bolagsordningen Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra Lyckegårds bolagsordning varvid gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Lyckegård Group

Kallelse till årsstämma i Lyckegård…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 maj 2023, och anmäla sig…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Apr 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB publicerar sin å…

Lyckegård Group AB meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen bifogas samt finns också tillgänglig på bolagets webbplats: https://lyckegard.com/ir/finansiella-rapporter/ För mer information, vänligen kontakta: Christian Bjärntoft,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegårds…

Det är Sydsvensk Bevattning i Eslöv AB (”Sydsvensk Bevattning”), som är ett helägt dotterbolag till KSAB Golf Equipment Aktiebolag – vilket är ett pågående förvärv för Bolaget – som mottagit…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
19 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Mar 2025 | Bokslutskommuniké 2024