OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 27 Jan 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård…

Lyckegård har en av Nordens bredaste produktportföljer av redskap som möter den moderna jordbrukarens behov. Ett av Lyckegårds fundament är dess expertis kring hållbar odling och Bolagets erbjudande består huvudsakligen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jan 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegårds affä…

Affärsområdet Water Det nya affärsområdet Water utgörs av dotterbolaget Östorps Bevattning som har Sveriges bredaste bevattningsutbud och erbjuder effektiva bevattningssystem åt bland annat lantbruket, grönytor, och sportanläggningar. Genom att erbjuda…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Dec 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Valberedning i…

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av: Ulf Annvik, utsedd av Entreprenörinvest Lars Askling, utsedd av LJK Hans Bergengren Oliver Pawela, utsedd av First Venture Anders Holm, Lyckegårds styrelseordförande, är sammankallad…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Dec 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård inför…

Lyckegård har genomgått en transformation under en längre period. Från att ha startat med en jordbruksinnovation har Lyckegård övergått till att bygga ett helhetserbjudande till den hållbara växtodlaren genom att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Nov 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård…

Produktutveckling är en viktig del i Lyckegårds tillväxtresa och Bolaget genomför nu en större satsning där den egna produktutvecklingen är i fokus. En del av satsningen avser att allokera fler…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Nov 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB offentliggör…

Lyckegård Group AB offentliggör härmed kvartalsrapport 3 för 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Perioden juli-september 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 935 (9667) TSEK. Koncernens justerade EBITDA…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Oct 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård slutför…

Finansiering och tillträde Den 17 augusti 2022 tillkännagav Lyckegård genom pressmeddelande att Bolaget tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Östorps för en köpeskilling om totalt 35 miljoner kronor,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Oct 2022 | Lyckegård Group

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Emissionsbemyndigande Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma och utöver bemyndigandet från årsstämman den 31 maj 2022,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Oct 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård slutför…

Strategiska förvärv och organisk försäljningstillväxt är två centrala delar för att Lyckegård ska växa och skapa långsiktig lönsamhet. Lyckegård tillämpar en tillväxtstrategi sedan 2019 som syftar till att löpande komplettera…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Sep 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård…

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk, innebärande minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Detta uppnås genom att erbjuda en heltäckande produkt- och tjänsteportfölj som inkluderar försäljning av jordbruksredskap och kunskapsutbyte…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
25 May 2023 | Årsstämma 2022