hello

AFFÄRSIDÉ

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i primärt Norden och Baltikum. Bolagen inom DistIT-koncernen ska leverera både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och närområdet.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: DIST
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 1294.4 1542.3 1776.5
Rrelseresultat (MSEK) 40.2 52.6 59.1
rets resultat (MSEK) 24.4 36.4 41.3
Balansomslutning (MSEK) 854.6 1010.1 1109.4
Eget Kapital (MSEK) 221.2 348.1 354.6
Antal anstllda 212 242 241

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 19 Aug 2020 | DistIT

DistIT: Rättelse p.g.a. tekniskt fel…

Andra kvartalet, apr – jun 2020 Total omsättning minskade med 27,3 MSEK, eller 5,1 procent, till 505,4 MSEK (532,7). Bakom detta låg försäljningsminskningar i Aurora, Septon och försäljningsökningar i Deltaco…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Aug 2020 | DistIT

DistIT: Delårsrapport april - juni 2020…

Andra kvartalet, apr – jun 2020 Total omsättning minskade med 27,3 MSEK, eller 5,1 procent, till 505,4 MSEK (532,7). Bakom detta låg försäljningsminskningar i Aurora, Septon och försäljningsökningar i Deltaco…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jun 2020 | DistIT

DistIT: Korttidspermitteringarna för…

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB: ”Organisationen i Danmark är mycket glad att kunna arbeta för fullt med våra kunder och utvecklingsprojekt. Permitteringarna har varit en utmaning för framdriften i utvecklingsarbetet.” …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jun 2020 | DistIT

DistIT: Aurora/Deltaco anställer Anders…

Ali Motazedi, nuvarande CCO, kommer att ta en roll som försäljningschef Sverige och bli affärsutvecklingsansvarig för B2B. Genom organisationsförändringen frigör vi tid för att ta till vara på Alis långa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jun 2020 | DistIT

Fulltecknat teckningsoptionsprogram för…

Robert Rosenzweig, CEO: ”Vi ser väldigt positivt på att alla dessa nyckelpersoner ser med tillförsikt på bolagets framtid. Genom det här programmet säkerställer vi ett bredare engagemang från alla bolagets…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2020 | DistIT

DistIT återkallar…

DistIT följer utvecklingen noga och kommer att fortsatt anpassa verksamheten efter förutsättningarna för de olika dotterbolagen.Permitteringar i Aurora och Septon kvarstår tillsvidare.   För ytterligare information, kontakta:  Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB Mobil: +46…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Apr 2020 | DistIT

DistIT förstärker organisationen…

Adrian Langer har en digital marknadsföringsutbildning i botten och har bland annat varit Country Manager / VD för danska Splay, en ledande digital reklambyrå. Adrian börjar sin anställning den 1:a…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2020 | DistIT

Kommuniké från årsstämma i DistIT AB…

Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2019 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Utdelning och disposition av balanserade medel Styrelsens tidigare förslag om 1,25 kronor per aktie…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Apr 2020 | DistIT

DistIT: Delårsrapport januari - mars…

Första kvartalet, jan – mar 2020 Omsättning ökade med 9,4 MSEK, eller 1,7 procent, till 564,9 MSEK (555,5) genom försäljningsökningar inom alla dotterbolag förutom Aurora. Bruttomarginalen minskade till 20,7 procent…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2020 | DistIT

COVID-19s påverkan på DistIT-koncernen…

Kvartal 1, 2020 utvecklades enligt förväntningarna resultatmässigt, men vi såg en försvagning relaterat till Covid-19 under framförallt andra halvan av mars. För att möta osäkerheten och den negativa utvecklingen i…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3