AFFÄRSIDÉ

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i primärt Norden och Baltikum. Bolagen inom DistIT-koncernen ska leverera både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och närområdet.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: DIST
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 1294.4 1542.3 1776.5
Rörelseresultat (MSEK) 40.2 52.6 59.1
Årets resultat (MSEK) 24.4 36.4 41.3
Balansomslutning (MSEK) 854.6 1010.1 1109.4
Eget Kapital (MSEK) 221.2 348.1 354.6
Antal anställda 212 242 241

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 17 Sep 2019 | DistIT

Försäljningen av DistIT Fastigheter AB…

För ytterligare information, kontakta: Robert Rosenzweig, CEO DistIT ABMobil: +46 70 768 50 42Email: Robert.Rosenzweig@distit.seellerErik Bech-Jansen, CFO DistIT ABMobil: +46 73 331 13 11Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Aug 2019 | DistIT

DistIT: Delårsrapport Q2 april - juni…

 Andra kvartalet, apr – jun 2019  Omsättningen ökade till 532,0 MSEK (513,5), primärt drivet av B2B-segmentet.  Rörelseresultat efter avskrivningar minskade till -3,6 MSEK (8,3). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Aug 2019 | DistIT

Omorganisationen av DistIT slutförs

En förenklad managementstruktur bestående av 7 personer har idag presenterats. Det nya management teamet under VD Robert Rosenzweig och CFO Erik Bech-Jansen består av Mikael Johansson (IT), Martin Gutberg (Operations),…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jul 2019 | DistIT

Utökad integration i DistIT AB

I samband med de omstruktureringsåtgärder som nyligen offentliggjordes, kommer verksamheterna inom Aurora och SweDeltaco att få en tydligare koordination med syfte att utöka marknads- och kostnadssynergier i försäljningsledet och i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jul 2019 | DistIT

Marknads- och kostnadssynergier inom…

DistIT AB har i samband med detta arbetet kostnadsfört 16,5 MSEK i omstruktureringskostnader i samband med kvartalbokslutet 2019-06-30. Av detta härrör 0,9 MSEK Q1 och 15,6 MSEK Q2. Den förväntade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2019 | DistIT

DistIT: Kostnadsanpassningar i Aurora…

för avgångsvederlag vilka beräknas uppgå till 0,7 MSEK. Henrik Finnedal CEO Aurora Group A/S: ”Då Auroras resultat inte ökat i takt med den goda omsättningstillväxten tvingas vi göra en konstandsanpassning. Det är alltid beklagligt att behöva reducera…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2019 | DistIT

Kommuniké från årsstämma i DistIT AB…

Fastställande av balans- och resultaträkningarÅrsstämman fastställde i årsredovisningen 2018 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Utdelning och disposition av balanserade medelI enlighet med förslag från styrelsen beslutade stämman om en utdelning…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2019 | DistIT

DistIT: Delårsrapport januari - mars…

Fortsatt tillväxt och fokus på egna märkesvaror Första kvartalet Omsättningen uppgår till 555,5 MSEK (464,7). Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår till 4,8 MSEK (7,1) efter reservering av 1,9 MSEK för bonus…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2019 | DistIT

DistIT: Delårsrapport januari - mars…

Fortsatt tillväxt och fokus på egna märkesvaror Första kvartalet Omsättningen uppgår till 555,5 MSEK (464,7). Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår till 4,8 MSEK (7,1) efter reservering av 1,9 MSEK för bonus…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Apr 2019 | DistIT

DistIT: Septon förvärvar genom…

Fokus har riktats mot att designa och producera unika och kostnadseffektiva LED-produkter riktat mot den professionella ljusmarknaden. LiteNordic förvärvar 60% av det nystartade bolaget TiGHT LED AB som äger varumärket…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Jan 2019 | Extrastämma 2019
21 Feb 2019 | Extrastämma 2019
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Apr 2019 | Årligutdelning
16 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner