hello

AFFÄRSIDÉ

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i primärt Norden och Baltikum. Bolagen inom DistIT-koncernen ska leverera både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och närområdet.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: DIST
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | DistIT

DistIT AB har återköpt obligationer…

DistIT AB (“Bolaget”) har genomfört återköp av obligationer till ett nominellt belopp om totalt 20 MSEK av Bolagets obligationslån (ISIN: SE0015949359) med slutligt förfall den 19 maj 2025 och totalt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | DistIT

Kommuniké från årsstämma i DistIT AB…

Årsstämma hölls idag den 15 maj 2023 i DistIT AB. Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut. Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 May 2023 | DistIT

DistIT: Delårsrapport januari-mars 2023…

FÖRSTA KVARTALET 2023 ·        Rörelseintäkterna uppgick till 613,0 MSEK (613,0) och var oförändrade i jämförelse med motsvarande period föregående år.·        Bruttomarginalen uppgick till 17,2 procent (21,9) efter nedskrivningar av lagerartiklar…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Apr 2023 | DistIT

DistIT AB (publ): Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022 för DistIT AB (publ) finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.distit.se Årsredovisningen distribueras inte till aktieägare via post per automatik. Den kan i stället hämtas på DistIT AB…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2023 | DistIT

Kallelse till årsstämma i DistIT AB

Aktieägarna i DistIT AB, org.nr 556116-4384, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2023 klockan 14.00 hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm. Inregistrering…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2023 | DistIT

DistIT offentliggör slutligt utfall i…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, INDIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2023 | DistIT

DistIT announces final outcome in the…

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, INDIA, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2023 | DistIT

DistIT offentliggör preliminärt utfall…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, INDIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2023 | DistIT

DistIT announces preliminary outcome of…

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, INDIA, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2023 | DistIT

EFUEL ingår rikstäckande samarbete med…

– Samarbetet öppnar upp för potentiell försäljning av Wallbox- och DEFA laddboxar till över 150.000 privatkunder. EFUEL meddelar idag att de har ingått ett samarbetsavtal med ett av Sveriges största…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3