AFFÄRSIDÉ

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i primärt Norden och Baltikum. Bolagen inom DistIT-koncernen ska leverera både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och närområdet.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: DIST
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 1294.4 1542.3 1776.5
Rörelseresultat (MSEK) 40.2 52.6 59.1
Årets resultat (MSEK) 24.4 36.4 41.3
Balansomslutning (MSEK) 854.6 1010.1 1109.4
Eget Kapital (MSEK) 221.2 348.1 354.6
Antal anställda 212 242 241

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 30 Apr 2019 | DistIT

DistIT: Kostnadsanpassningar i Aurora…

för avgångsvederlag vilka beräknas uppgå till 0,7 MSEK. Henrik Finnedal CEO Aurora Group A/S: ”Då Auroras resultat inte ökat i takt med den goda omsättningstillväxten tvingas vi göra en konstandsanpassning. Det är alltid beklagligt att behöva reducera…

Läs hela nyheten
| 25 Apr 2019 | DistIT

Kommuniké från årsstämma i DistIT AB…

Fastställande av balans- och resultaträkningarÅrsstämman fastställde i årsredovisningen 2018 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Utdelning och disposition av balanserade medelI enlighet med förslag från styrelsen beslutade stämman om en utdelning…

Läs hela nyheten
| 25 Apr 2019 | DistIT

DistIT: Delårsrapport januari - mars…

Fortsatt tillväxt och fokus på egna märkesvaror Första kvartalet Omsättningen uppgår till 555,5 MSEK (464,7). Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår till 4,8 MSEK (7,1) efter reservering av 1,9 MSEK för bonus…

Läs hela nyheten
| 25 Apr 2019 | DistIT

DistIT: Delårsrapport januari - mars…

Fortsatt tillväxt och fokus på egna märkesvaror Första kvartalet Omsättningen uppgår till 555,5 MSEK (464,7). Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår till 4,8 MSEK (7,1) efter reservering av 1,9 MSEK för bonus…

Läs hela nyheten
| 2 Apr 2019 | DistIT

DistIT: Septon förvärvar genom…

Fokus har riktats mot att designa och producera unika och kostnadseffektiva LED-produkter riktat mot den professionella ljusmarknaden. LiteNordic förvärvar 60% av det nystartade bolaget TiGHT LED AB som äger varumärket…

Läs hela nyheten
| 27 Mar 2019 | DistIT

DistIT har tecknat bindande aktieöverl…

Bolaget äger fastigheten i Tullinge, Botkyrka kommun, som tidigare använts av dotterbolaget SweDeltaco AB som både kontor och lager. Köparen är Gregelbet 2 AB och tillträde till fastigheten är beräknad…

Läs hela nyheten
| 20 Mar 2019 | DistIT

Kallelse till årsstämma i DistIT AB (…

Rätt att deltaga och anmälan  Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska –        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, –       …

Läs hela nyheten
| 5 Mar 2019 | DistIT

Robert Rosenzweig VD DistIT AB har köpt…

För ytterligare information kontakta: Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB Mobil: +46 70 768 50 42Email: Robert.Rosenzweig@distit.se eller Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB Mobil: +46 70 325 49 73Email: Ove.Ewaldsson@distit.se Kontaktuppgifter…

Läs hela nyheten
| 22 Feb 2019 | DistIT

DistIT: Bokslutskommuniké januari -…

Fortsatt omsättningstillväxt, ökat rörelseresultat och starkt kassaflöde från denlöpande verksamheten. Fjärde kvartalet Omsättningen ökade med 19 % till 723,6 MSEK (609,2). Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 6 % till 31,9…

Läs hela nyheten
| 22 Feb 2019 | DistIT

DistIT har ingått en avsiktsförklaring…

Försäljningen beräknas leda till ett positivt kassaflöde på 102 MSEK före amorteringar om 45 MSEK. För ytterligare information kontakta: Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB Mobil: +46 70 768 50 42Email: Robert.Rosenzweig@distit.se…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner