hello

AFFÄRSIDÉ

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i primärt Norden och Baltikum. Bolagen inom DistIT-koncernen ska leverera både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och närområdet.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: DIST
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 21 Dec 2022 | DistIT

EFUEL ingår rikstäckande samarbete med…

DistIT-ägda techbolaget EFUEL ingår rikstäckande samarbete i Sverige med Mekonomen Company, som bland annat driver koncepten MECA och Mekonomen kring försäljning av produkter för laddbara fordon. Däribland den marknadsledande Easee…

Läs hela nyheten
Analyser | 21 Dec 2022 | DistIT

EFUEL signs nationwide collaboration…

EFUEL is a DistIT-owned company specialising in EV charging solutions who have recently signed a nationwide collaboration in Sweden with Mekonomen Company. Amongst else, Mekonomen Company operates MECA and Mekonomen,…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Oct 2022 | DistIT

DistIT: Delårsrapport januari -…

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022 Rörelseintäkterna ökade med 11,5 MSEK, eller 1,9 procent, till 622,0 MSEK (610,5). Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 1,6 procent. Bruttomarginalen uppgick till 19,9 procent…

Läs hela nyheten
Analyser | 27 Oct 2022 | DistIT

EFUEL knyter avtal med Wallbox

Avtalet innebär att Wallbox produkter nu blir del av DistIT-ägda distributören EFUELs erbjudande inom lösningar för elbilsladdning i Sverige och Finland. STOCKHOLM, 27 oktober, 2022 – Wallbox , en ledande…

Läs hela nyheten
Analyser | 27 Oct 2022 | DistIT

EFUEL signs an agreement with Wallbox

EFUEL is a DistIT-owned company specializing in EV charging solutions. EFUEL’s partnership with Wallbox ultimately means that the Wallbox product range will be added to EFUEL’s assortment in both Sweden…

Läs hela nyheten
Analyser | 26 Oct 2022 | DistIT

Valberedning för DistIT AB inför å…

DistITs arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 20 april 2020 informeras om att…

Läs hela nyheten
Analyser | 26 Oct 2022 | DistIT

Nomination Committee for DistIT AB prior…

DistIT’s work with corporate governance follows the Swedish Code of Corporate Governance. In accordance with the principles for the Nomination Committee’s work, resolved and adopted at the Annual General Meeting…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Sep 2022 | DistIT

Deltaco och Aurora Group slås samman…

Två av Nordens största distributörer Deltaco och Aurora Group, som båda ägs av DistIT AB, har fram tills nu verkat parallellt med fokus på olika nordiska huvudmarknader. Nu går bolagen…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Sep 2022 | DistIT

Merger between Aurora Group and Deltaco…

Two of the Nordics’ largest distributors, Deltaco and Aurora Group, both owned by DistIT AB, have until now operated in parallel with a focus on various main Nordic markets. These…

Läs hela nyheten
Analyser | 18 Aug 2022 | DistIT

DistIT: Delårsrapport januari - juni…

1 APRIL – 30 JUNI 2022 Rörelseintäkterna ökade med 64,4 MSEK, eller 11,8 procent, till 609,8 MSEK (545,3). EFUEL bidrog med 73,4 MSEK till ökningen. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3