hello

AFFÄRSIDÉ

OssDsign designar, tillverkar och säljer patientspecifika implantat för behandling av skador och defekter i skallen och ansiktet.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: OSSD
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 4.2 7.7
Rrelseresultat (MSEK) -36.3 -48.9
rets resultat (MSEK) -28.5 -50.8
Balansomslutning (MSEK) 38.6 60.7
Eget Kapital (MSEK) 27.8 47.2
Antal anstllda 15 18

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 9 Apr 2021 | OssDsign

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Extra bolagsstämman beslutade: om ändringar av Bolagets bolagsordning (i) såvitt avser gränserna för aktiekapitalet samt (ii) såvitt avser gränserna för antal aktier; att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Apr 2021 | OssDsign

Bulletin from the extraordinary general…

The extraordinary general meeting resolved: on changes to the Company’s articles of association (i) regarding the limits of the share capital and (ii) regarding the limits of the number of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Mar 2021 | OssDsign

OssDsign AB: Anders Svensson joins…

OssDsign has grown rapidly over the last several years and is now a global company with operations across three continents.   Anders Svensson comes with a strong financial and strategic background and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Mar 2021 | OssDsign

OssDsign AB: Anders Svensson ansluter…

OssDsign har växt kraftigt under ett flertal år och är idag ett globalt bolag med verksamhet som sträcker sig över tre kontinenter. Anders Svensson tar med sig en gedigen finansiell…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Mar 2021 | OssDsign

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Information med anledning av coronaviruset (covid-19) Med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) har styrelsen, i enlighet med 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Mar 2021 | OssDsign

Notice of extraordinary general meeting…

Information in relation to the coronavirus (covid-19) In view of the spread of the coronavirus (covid-19), the board of directors has, in accordance with Section 20 of the Act (2020:198)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Mar 2021 | OssDsign

OssDsign AB: Styrelsen för OssDsign har…

Sammanfattning Företrädesemissionen omfattar högst 31 033 044 aktier. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Mar 2021 | OssDsign

OssDsign AB: OssDsign updates its…

The new strategy will broaden OssDsign from being a company focusing on the Craniomaxillofacial (CMF) market to participation across three orthopaedic market segments: Craniomaxillofacial Orthobiologics Spine With a clear focus…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Mar 2021 | OssDsign

OssDsign AB: OssDsign uppdaterar sin…

Den nya strategin kommer att bredda OssDsign från att vara ett bolag med fokus på Craniomaxillofacial (CMF) marknaden till att expandera in i tre ortopediska marknadssegment: Craniomaxillofacial (CMF) Ortobiologi Ryggradskirurgi…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Mar 2021 | OssDsign

OssDsign AB: The board of directors of…

Summary Through the Rights Issue, a maximum of 31,033,044 new shares may be issued. For each existing share held on the record date, one (1) subscription right is received. The…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
13 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
16 Apr 2020 | Årsstämma 2019
17 Apr 2020 | Årligutdelning
13 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
20 May 2020 | Årsstämma 2019
22 May 2020 | Årligutdelning
19 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
11 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
11 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
17 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
9 Apr 2021 | Extrastämma 2021
12 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
19 May 2021 | Årsstämma 2020
20 May 2021 | Årligutdelning
18 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
17 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner