hello

AFFÄRSIDÉ

OssDsign designar, tillverkar och säljer patientspecifika implantat för behandling av skador och defekter i skallen och ansiktet.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: OSSD
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 10 Jan 2023 | OssDsign

OssDsign AB: OssDsign Catalyst 1cc är…

”Vi är glada över att kunna meddela att vi nu har lanserat vår nya, mindre storlek på OssDsign Catalyst i USA. Vi ser ett snabbt ökande intresse för vårt innovativa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jan 2023 | OssDsign

OssDsign AB: OssDsign når milstolpe -…

OssDsign Catalyst är ett syntetiskt bengraft som stimulerar bildandet av frisk benvävnad efter steloperation i ryggraden. Likt kroppens egna benmineraler skapar den patenterade nanokristallina strukturen i OssDsign Catalyst en gynnsam…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jan 2023 | OssDsign

OssDsign AB: Den första…

Tidigare rapporterade, lovande prekliniska resultat från BODEN-modellen stämmer väl överens med den snabba ryggradsfusionen och de förbättringar både gällande smärta och rörelseförmåga som observeras i den aktuella fallstudien. I fallrapporten…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2022 | OssDsign

OssDsign AB: Långtidsuppföljning forts…

”Den nya rapporten från långtidsuppföljningen av OssDsign Cranial PSI bekräftar tidigare resultat och stärker OssDsigns position i våra diskussioner med potentiella nya partners samtidigt som det lägger grunden för fortsatt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | OssDsign

OssDsign AB genomför en riktad…

Styrelsen för OssDsign har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2022 och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag genomfört den Riktade Nyemissionen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | OssDsign

OssDsign AB completes a directed new…

The Board of Directors of OssDsign has, based on the authorization given by the annual general meeting held on 1 June 2022, and as communicated in the Company’s press release…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | OssDsign

OssDsign AB avser att genomföra en…

Den Riktade Nyemissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 juni 2022. OssDsign har gett Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | OssDsign

OssDsign AB intends to carry out a…

The Directed New Share Issue is intended to be carried out with deviation from the shareholders’ preferential rights and based on the authorization given by the annual general meeting held…

Läs hela nyheten
Analyser | 29 Nov 2022 | OssDsign

Penser Access: Interview with OssDsign…

Interview with OssDsign’s CEO Morten Hennevald after the release of the company’s third quarter report. Find the interview on Erik Penser Bank’s YouTube-channel Penser Play: https://youtu.be/lNuRJ2J3Zb0 This is a press…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Nov 2022 | OssDsign

Penser Access: Ytterligare ett försä…

Rapportkommentar Omsättning för Q3 blev 17,5 mkr (8,9) upp 96% (71% CER). Det är också en ökning jämfört Q2 med 40%. USA-marknaden utgör 62% av gruppens försäljning. Resultat efter skatt…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022