hello

AFFÄRSIDÉ
Iconovo arbetar med innovativa och kompletta inandningslösningar för licensiering. Iconovos långa kompetens inom utveckling av innovativa inhalationsprodukter och avancerad förmåga i läkemedelsformuleringar garanterar kompletta, intuitiva och kostnadseffektiva inandningsprodukter.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ICO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 9 Aug 2023 | Iconovo

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I…

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 28 augusti 2023 kl 13:00 i bolagets lokaler i Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Jul 2023 | Iconovo

Penser Access: Q2 2023 - Iconovo

Tre nya avtal Rörelseresultat för kvartalet blev -13,1 mkr (-12,2) med intäkter om 5,8 mkr (7,2). Kassa vid periodens slut var 27,9 mkr. Iconovo har ingått tre avtal i andra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jul 2023 | Iconovo

Penser Access: Intervju med Iconovo -…

Intervju med Iconovos VD Johan Wäborg i samband med Q2-rapporten. Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/9NwHD6bE3ek Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Jul 2023 | Iconovo

KVARTALSRAPPORT, Q2 2023

”Vi fortsätter att se goda resultat av våra strukturerade insatser för att öka kännedomen om Iconovo bland potentiella kunder. Tre nya samarbetsavtal har ingåtts under kvartalet.” Johan Wäborg, vd VÄSENTLIGA…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jul 2023 | Iconovo

Iconovo increases sales efforts and…

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, announces that it has regained the global rights to sell and distribute ICOcap® inhalers from Stevanato Group. Iconovo…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jul 2023 | Iconovo

Iconovo ökar försäljningsinsatserna…

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar att man har återtagit de globala rättigheterna att sälja och distribuera ICOcap® inhalatorer från Stevanato Group. Iconovo avser…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jun 2023 | Iconovo

BioStock: Iconovo ingår samarbete med…

Läs hela artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2023/06/iconovo-ingar-samarbete-med-affilogic/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jun 2023 | Iconovo

BioStock: Iconovo initiates…

Read the full article at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2023/06/iconovo-initiates-collaboration-with-affilogic/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jun 2023 | Iconovo

Iconovo inleder feasibility-studie med…

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att man har ingått ett samarbetsavtal med det franska bioteknikföretagetAffilogic avseende genomförandet av en feasibility-studie av inhalerbara…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jun 2023 | Iconovo

Iconovo initiates feasibility study with…

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that it has entered into a feasibility agreement with Affilogic, a French biotech company, regarding the…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
27 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024