AFFÄRSIDÉ

MedHelp Care erbjuder en Hälsoplattform som används av mer än 500 företag och organisationer i det systematiska hälsoarbetet och hantering av sjukskrivning och rehabilitering. Med hjälp av AI och hälsodata identifierar Medhelp Care tidiga signaler på ohälsa och hjälper chefer och HR att arbeta proaktivt med förebyggande åtgärder.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North
Tickerkod: MEDHLP
Certified Adviser: Carnegie Investment Bank AB (publ)

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag

Kommande händelser

13 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024