AFFÄRSIDÉ

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsföretag grundat 2020 genom ett samarbete mellan Moberg Pharma AB och ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. Bolagets vision är att radikalt förbättra livskvaliteten för patienter med svår oral smärta, till exempel orsakad av strålbehandling eller kemoterapi av cancer.

Bransch: Läkemedel
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: ONCOZ
Certified Adviser: Erik Penser Bank

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 8 Jun 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge årsredovisning…

För mer information, vänligen kontakta:Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 070 669 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.seMark Beveridge, CFO, telefon: 0768 05 82 88, e-post: mark.beveridge@oncozenge.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | OncoZenge

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB…

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 May 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB delårsrapport jan-mar 2022…

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2022)     Periodens resultat -36,1 MSEK (-1,0)     Resultat per aktie -3,08 SEK (-0,09)     Eget kapital per aktie 3,78 SEK (7,16)     Kassaflödet från den löpande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Apr 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge påbörjar…

Som tidigare meddelats har OncoZenge beslutat att avbryta den kliniska studie med produkt-kandidaten BupiZenge[®] i vilken bolaget planerat att initiera patientrekrytering under första halvåret. Orsaken är att den tillgängliga formuleringen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge avbryter den…

I likhet med alla lokalanestetika kan bupivakain, som är den aktiva komponenten i BupiZenge[®], orsaka akuta toxiska effekter på det centrala nervsystemet och det kardiovaskulära systemet vid användning som leder till höga koncentrationer av…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Feb 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB bokslutskommuniké 2021

HELÅRET (JAN-DEC 2021) Periodens resultat -3,9 MSEK Resultat per aktie -0,33 SEK Eget kapital per aktie 6,86 SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten -4,8 MSEK          Likvida medel 51,2 MSEK FJÄRDE…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge initiates…

Bupivacaine, which is the active pharmaceutical ingredient in BupiZenge[®], is the most widely used anesthetic for epidural anesthesia during childbirth, as well as for post-operative pain treatment. The compound and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge inleder…

Bupivakain, som är den aktiva substansen i BupiZenge[®], är det mest använda bedövningsmedlet vid epiduralbedövning under förlossning såväl som vid postoperativ smärtbehandling. Substansen och dess säkerhetsprofil är utförligt studerad sedan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Dec 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: Kommuniké från extra…

Beslutet innebär bland annat införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets VD genom utgivande av s.k. kvalificerade personaloptioner och ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i Bolaget genom utgivande av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: Paul de Potocki ny VD för…

Paul de Potocki har mer än 25 års erfarenhet från internationellt företagsledarskap, kommersialisering, affärsutveckling och finansiell förvaltning i både publika och privata bolag inom life science. Han har tjänstgjort som…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3