AFFÄRSIDÉ

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsföretag grundat 2020 genom ett samarbete mellan Moberg Pharma AB och ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. Bolagets vision är att radikalt förbättra livskvaliteten för patienter med svår oral smärta, till exempel orsakad av strålbehandling eller kemoterapi av cancer.

Bransch: Läkemedel
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: ONCOZ
Certified Adviser: Erik Penser Bank

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 7 Dec 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: Kommuniké från extra…

Beslutet innebär bland annat införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets VD genom utgivande av s.k. kvalificerade personaloptioner och ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i Bolaget genom utgivande av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: Paul de Potocki ny VD för…

Paul de Potocki har mer än 25 års erfarenhet från internationellt företagsledarskap, kommersialisering, affärsutveckling och finansiell förvaltning i både publika och privata bolag inom life science. Han har tjänstgjort som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2021 | OncoZenge

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Nov 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB delårsrapport januari -…

DELÅRET (JAN-SEP 2021) Periodens resultat -2,8 MSEK Resultat per aktie -0,24 SEK Eget kapital per aktie 6,95 SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten 0,0 MSEK          Likvida medel 55,7 MSEK TREDJE…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Aug 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB delårsrapport januari -…

DELÅRET (JAN-JUN 2021) Periodens resultat -2,0 MSEK Resultat per aktie -0,17 SEK Eget kapital per aktie 7,02 SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten -2,8 MSEK Likvida medel 57,0 MSEK ANDRA…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: Kommuniké från…

Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för perioden juni-december 2020 (räkenskapsåret 2020). Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för perioden juni-december 2020…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 May 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge offentliggör…

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2021) Periodens Periodens resultat uppgick till -1,0 MSEK Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr Eget kapital per aktie uppgick till 7,16 kr Kassaflödet från den löpande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2021 | OncoZenge

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB…

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge utser Dr. Markus…

Dr. Jerling är legitimerad läkare, specialist och PhD i klinisk farmakologi. Han har arbetat inom flera specialiteter, inklusive anestesi. Dr. Jerling har internationell och bred erfarenhet av klinisk utveckling inom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Mar 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge meddelar sista…

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
17 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
16 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
7 Dec 2021 | Extrastämma 2021
15 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
17 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
16 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner