AFFÄRSIDÉ

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsföretag grundat 2020 genom ett samarbete mellan Moberg Pharma AB och ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. Bolagets vision är att radikalt förbättra livskvaliteten för patienter med svår oral smärta, till exempel orsakad av strålbehandling eller kemoterapi av cancer.

Bransch: Läkemedel
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: ONCOZ
Certified Adviser: Erik Penser Bank

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 16 Nov 2022 | OncoZenge

Penser Access: Intervju med OncoZenge -…

Aktieanalytiker Ludvig Svensson intervjuar Paul de Potocki, VD på OncoZenge. Paul de Potocki berättar om vägen framåt för bolagets huvudprojekt BupiZenge. Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play:…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Nov 2022 | OncoZenge

Penser Access: Arbete med ny formulering…

Kvartalets händelser OncoZenge presenterade under gårdagen sin rapport för det tredje kvartalet. Rapporten innehöll inga överraskningar och arbetet med en ny formulering av BupiZenge fortlöper enligt plan. Bolaget uppger i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Nov 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB delårsrapport jan-sep 2022…

DELÅRET (JAN-SEP 2022) Periodens resultat -42,1 MSEK (-2,8)* Resultat per aktie -3,59 SEK (-0,24)* Eget kapital per aktie 3,26 SEK (6,95) Kassaflödet från den löpande verksamheten -18,4 MSEK (0,0) Likvida…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Oct 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenges valberedning…

OncoZenges valberedning inför årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2022 utgörs av: Karl Tobieson, utsedd av Linc AB Niclas Holmgren Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen Anna Ljung, styrelseordförande Valberedningen representerar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Aug 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: Goda resultat från…

Bupivakain, som är den aktiva substansen i BupiZenge[®], har en utförligt studerad säkerhetsprofil för användning vid epiduralbedövning under förlossning såväl som vid postoperativ smärtbehandling. OncoZenge utvecklar en formulering av bupivakain…

Läs hela nyheten
Analyser | 17 Aug 2022 | OncoZenge

Penser Access: I väntan på mer…

Q2-rapport OncoZenge presenterade under gårdagen sin rapport för det andra kvartalet. Bolaget hade under kvartalet en god kostnadskontroll vilket resulterade i ett rörelseresultat om -2,8 mkr och ett kassaflöde om…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Aug 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB delårsrapport jan-jun 2022…

DELÅRET (JAN-JUN 2022) Periodens resultat -38,8 MSEK (-2,0) Resultat per aktie -3,2 SEK (-0,17) Eget kapital per aktie 3,54 SEK (7,02) Kassaflödet från den löpande verksamheten -16,8 MSEK (-2,8) Likvida…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jun 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: Kommuniké från…

Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 Jun 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge årsredovisning…

För mer information, vänligen kontakta:Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 070 669 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.seMark Beveridge, CFO, telefon: 0768 05 82 88, e-post: mark.beveridge@oncozenge.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | OncoZenge

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB…

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
31 May 2023 | Årsstämma 2022
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3