AFFÄRSIDÉ

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsföretag grundat 2020 genom ett samarbete mellan Moberg Pharma AB och ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. Bolagets vision är att radikalt förbättra livskvaliteten för patienter med svår oral smärta, till exempel orsakad av strålbehandling eller kemoterapi av cancer.

Bransch: Läkemedel
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: ONCOZ
Certified Adviser: Erik Penser Bank

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 3 Aug 2023 | OncoZenge

Penser Access: Pausar utvecklingen av…

Pausar utvecklingen av BupiZenge OncoZenge meddelande under onsdagen att bolaget pausar utvecklingen av BupiZenge. Beslutet grundar sig i de bakslag som bolaget haft under arbetet med den nya formuleringen, vilket…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Aug 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge pausar…

OncoZenge har haft som målsättning att utveckla BupiZenge[®] till ett stadium där produktkandidaten är redo för pivotala fas III-studier i USA och Europa, samt att då, med stöd av en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Aug 2023 | OncoZenge

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Deltagande på extra bolagsstämma Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 11 augusti 2023, dels senast…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jul 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: Försening i…

Som tidigare kommunicerat har bolaget varit fokuserat på arbetet med den nya formuleringen av BupiZenge[®], med stabilitetsstudier och produktion av kliniskt material för den planerade farmakokinetiska patientstudien. För att få…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: Kommuniké från…

Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | OncoZenge

Penser Access: Förbereder för PK-…

En rapport i linje med våra förväntningar OncoZenge rapport för det första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Generellt är kvartalsrapporter i forskningsbolag som OncoZenge rätt odramatiska och ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | OncoZenge

Penser Access: Intervju med OncoZenge -…

I denna intervju berättar Paul de Potocki, VD på OncoZenge, om det första kvartalet och hur arbetet går mot en ny formulering av bolagets huvudprojekt BupiZenge. Vi får även höra…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB delårsrapport jan - mar…

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2023) Periodens resultat -4,1 MSEK (-36,1) Resultat per aktie -0,35 SEK (-3,08) Eget kapital per aktie 2,55 SEK (3,78) Kassaflödet från den löpande verksamheten -5,4 MSEK (-10,4)       …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge erhåller svar…

Som tidigare meddelats har OncoZenge haft pågående dialoger med de regulatoriska myndigheterna EMA och FDA för att så långt som möjligt säkerställa att bolagets planerade utvecklingsprogram möter deras krav. Myndighetsbeslut…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 May 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge årsredovisning…

För mer information, vänligen kontakta:Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 070 669 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.seMark Beveridge, CFO, telefon: 0768 05 82 88, e-post: mark.beveridge@oncozenge.se Om OncoZenge, www.oncozenge.seOncoZenge är ett…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024