AFFÄRSIDÉ

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsföretag grundat 2020 genom ett samarbete mellan Moberg Pharma AB och ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. Bolagets vision är att radikalt förbättra livskvaliteten för patienter med svår oral smärta, till exempel orsakad av strålbehandling eller kemoterapi av cancer.

Bransch: Läkemedel
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: ONCOZ
Certified Adviser: Erik Penser Bank

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 31 May 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: Kommuniké från…

Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | OncoZenge

Penser Access: Förbereder för PK-…

En rapport i linje med våra förväntningar OncoZenge rapport för det första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Generellt är kvartalsrapporter i forskningsbolag som OncoZenge rätt odramatiska och ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | OncoZenge

Penser Access: Intervju med OncoZenge -…

I denna intervju berättar Paul de Potocki, VD på OncoZenge, om det första kvartalet och hur arbetet går mot en ny formulering av bolagets huvudprojekt BupiZenge. Vi får även höra…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB delårsrapport jan - mar…

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2023) Periodens resultat -4,1 MSEK (-36,1) Resultat per aktie -0,35 SEK (-3,08) Eget kapital per aktie 2,55 SEK (3,78) Kassaflödet från den löpande verksamheten -5,4 MSEK (-10,4)       …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge erhåller svar…

Som tidigare meddelats har OncoZenge haft pågående dialoger med de regulatoriska myndigheterna EMA och FDA för att så långt som möjligt säkerställa att bolagets planerade utvecklingsprogram möter deras krav. Myndighetsbeslut…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 May 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge årsredovisning…

För mer information, vänligen kontakta:Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 070 669 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.seMark Beveridge, CFO, telefon: 0768 05 82 88, e-post: mark.beveridge@oncozenge.se Om OncoZenge, www.oncozenge.seOncoZenge är ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | OncoZenge

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB…

Deltagande på årsstämman Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 23 maj 2023, dels senast…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2023 | OncoZenge

Penser Access: På rätt bana -…

Rapportkommentar OncoZenge presenterade under gårdagen sin rapport för det fjärde kvartalet. Rapporten var i linje med våra estimat och innehöll inga större överraskningar. Det viktigaste är att arbetet med omformuleringen…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Feb 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB bokslutskommuniké 2022

HELÅRET (JAN-DEC 2022) Periodens resultat -46,6 MSEK (-3,9)* Resultat per aktie -3,98 SEK (-0,33)* Eget kapital per aktie 2,90 SEK (6,86) Kassaflödet från den löpande verksamheten -22,1 MSEK (-4,8) Likvida…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Nov 2022 | OncoZenge

Penser Access: Intervju med OncoZenge -…

Aktieanalytiker Ludvig Svensson intervjuar Paul de Potocki, VD på OncoZenge. Paul de Potocki berättar om vägen framåt för bolagets huvudprojekt BupiZenge. Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play:…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3