Affärsidé Redwood pharma

Redwood Pharma är ett läkemedelsbolag. Störst inriktning sker mot framställandet av ögonläkemedel. Produkterna innehåller aktiva substanser som används vid behandling av det torra ögonsyndromet (DED), som kännetecknas av torrhet, smärta och sveda. Åkomman sker på grund av inflammation, vid dysfunktion av körtlar samt vid kontaktlinsanvändning. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 4 Jun 2022 | Redwood Pharma

Redwood Pharma: UPDATE: LINK - BioStock…

Follow the link to the presentation by Martin Vidaeus, CEO of Redwood Pharma. https://www.youtube.com/watch?v=RmhNVEZSCww

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jun 2022 | Redwood Pharma

Redwood Pharma: UPPDATERING: LÄNK -…

Presentationen av Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma, hittar ni på följande länk den 8 juni: https://www.youtube.com/watch?v=RmhNVEZSCww

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2022 | Redwood Pharma

Redwood Pharma VD Martin Vidaeus…

Redwood Pharma kommer att delta i BioStock Investor Meeting den 8:e juni. Presentationen börjar 12:40. Följ eventet online här:  https://youtu.be/tv-ZDUn3zzI # RedwoodPharma #BioStockSWE  #investormeeting #LifeSciences

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2022 | Redwood Pharma

CEO Presentation at the Annual General…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2022 | Redwood Pharma

Kommuniké från årsstämma i Redwood…

Redwood Pharma AB (publ) höll under tisdagen den 10 maj 2022 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställelse av balans- och resultaträkningÅrsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 May 2022 | Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport…

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET: REDW.ST, REDWOODPHARMA.SE Perioden 1 januari – 31 mars 2022 Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 969…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2022 | Redwood Pharma

The first patient has started Redwood…

Redwood Pharma’s clinical trial is a single-center study that will be conducted at the Medical University of Vienna, Austria, under the guidance of Principal Investigator Prof. Gerhard Garhöfer. 60 patients…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2022 | Redwood Pharma

Den första patienten har påbörjat…

Redwood Pharmas kliniska prövning är en singelcenterstudie som kommer att genomföras vid det Medicinska Universitetet i Wien, Österrike, under ledning av huvudprövaren Prof. Gerhard Garhöfer. 60 patienter kommer att delas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2022 | Redwood Pharma

Redwood Pharma presenterar på BioStock…

BioStock Life Science Spring Summiterbjuder en viktig plattform för nordiska innovationsbolag, som får chansen att pitcha sina projekt för såväl svenska som internationella investerare, branschkollegor och potentiella samarbetspartners. Presentationen hålls…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2022 | Redwood Pharma

Redwood Pharma to present at the…

BioStock Life Science Spring Summit offers an important platform for Nordic innovation companies, which get the chance to pitch their projects to both Swedish and international investors, industry colleagues and…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

31 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1