Affärsidé Redwood pharma

Redwood Pharma är ett läkemedelsbolag. Störst inriktning sker mot framställandet av ögonläkemedel. Produkterna innehåller aktiva substanser som används vid behandling av det torra ögonsyndromet (DED), som kännetecknas av torrhet, smärta och sveda. Åkomman sker på grund av inflammation, vid dysfunktion av körtlar samt vid kontaktlinsanvändning. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 31 May 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharma presents positive results…

In the study, the safety, tolerability and effect of the treatment were evaluated in people who suffer from dry eye and in contact lens wearers who experience discomfort from contact…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharma presenterar positiva…

I studien utvärderades behandlingens säkerhet, tolerabilitet och effekt på personer som lider av ögontorrhet samt hos kontaktlinsbärare som upplever obehag av kontaktlinserna. Totalt 64 försökspersoner delades in i respektive grupp…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Redwood Pharma

Kallelse till Årsstämma i Redwood…

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:                     dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 19 juni 2023 (avstämningsdagen), och                     dels anmäla sitt…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport…

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET: REDW.ST, redwoodpharma.se Perioden 1 januari – 31 mars 2023 Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 981 (-1…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Mar 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharma completes recruitment for…

The study evaluates the safety, tolerability and effect of the treatment in people suffering from dry eyes, with or without the use of contact lenses. The study consists of two…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Mar 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharma slutför rekryteringen…

I studien utvärderas behandlingens säkerhet, tolerabilitet och effekt hos personer som lider av ögontorrhet, med eller utan användning av kontaktlinser. Studien består av två grupper, utan eller med kontaktlinser och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Mar 2023 | Redwood Pharma

Utfall av utnyttjandeperiod för Redwood…

Under november 2022 genomförde Redwood Pharma en företrädesemission av units. Varje (1) unit bestod av åtta (8) nyemitterade aktier och två (2) nyemitterade teckningsoptioner av serie 2022/2023:1 (TO4). Teckningskursen uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Mar 2023 | Redwood Pharma

Rättelse: Redwood Pharmas å…

Den uppdaterade årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2022 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, https://redwoodpharma.se/investerare/ .  

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Mar 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharmas årsredovisning för…

Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2022 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, https://redwoodpharma.se/investerare/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Feb 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharma: Videointervju med VD…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Jun 2023 | Årsstämma 2022
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023