Affärsidé Redwood pharma

Redwood Pharma är ett läkemedelsbolag. Störst inriktning sker mot framställandet av ögonläkemedel. Produkterna innehåller aktiva substanser som används vid behandling av det torra ögonsyndromet (DED), som kännetecknas av torrhet, smärta och sveda. Åkomman sker på grund av inflammation, vid dysfunktion av körtlar samt vid kontaktlinsanvändning. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 24 Jan 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharma takes important steps…

During 2022, Redwood Pharma has worked to optimize the process and produce a technical production batch of RP501. Once the new equipment has been installed at the contract manufacturer, the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jan 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharma tar viktiga steg inför…

Redwood Pharma har under 2022 arbetat med att optimera processen och ta fram en teknisk produktionsbatch av RP501. När den nya utrustningen installerats hos kontraktstillverkaren kan bolaget gå vidare med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Dec 2022 | Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) beslutar om…

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja mellan att erhålla sin garantiersättning om antingen tretton (13) procent av garanterat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Dec 2022 | Redwood Pharma

Redwood Pharma enters partnership with…

Redwood Pharma’s medical device RP501 is being developed as an effective over-the-counter tear substitute for temporary relief of dry eye disease, a medical condition affecting more than 300 million people…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Dec 2022 | Redwood Pharma

Redwood Pharma ingår partnerskap med…

Redwood Pharmas medicintekniska produkt RP501 utvecklas för att bli ett effektivt receptfritt tårersättningsmedel för tillfällig lindring vid ögontorrhet, en sjukdom som drabbar mer än 300 miljoner människor runt om i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Dec 2022 | Redwood Pharma

Redwood Pharma: Emissionen registrerad…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2022 | Redwood Pharma

Utfall i Redwood Pharmas nyemission

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 18 november 2022 och sammanställningen visar att nyemissionen tecknades till cirka 14,0 MSEK med stöd av uniträtter och cirka 1,1 MSEK utan stöd av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2022 | Redwood Pharma

Offentliggörande av tilläggsprospekt…

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Redwood Pharma den 9 november 2022 träffade en överenskommelse med Bolagets verkställande direktör Martin Vidaeus om ett kortfristigt lånelöfte om 1 MSEK. Syftet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Nov 2022 | Redwood Pharma

Videopresentation av Redwood Pharma på…

En uppdatering av Redwood Pharmas behandlingar av torra ögon: den medicintekniska produkten RP501 och läkemedelskandidaten RP101 En uppdatering av företagets verksamhet och kommande milstolpar Information om företrädesemissionen med teckningsperiod som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Nov 2022 | Redwood Pharma

Inledning av teckningsperiod i Redwood…

Erbjudandet i sammandrag Företrädesemissionen omfattar högst 165 910 168 aktier och 41 477 542 teckningsoptioner av serie 2022/2023:1. Teckningskursen uppgår till 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie, och innebär att…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1