Affärsidé Redwood pharma

Redwood Pharma är ett läkemedelsbolag. Störst inriktning sker mot framställandet av ögonläkemedel. Produkterna innehåller aktiva substanser som används vid behandling av det torra ögonsyndromet (DED), som kännetecknas av torrhet, smärta och sveda. Åkomman sker på grund av inflammation, vid dysfunktion av körtlar samt vid kontaktlinsanvändning. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 11 Aug 2023 | Redwood Pharma

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Godkännande av styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att justera bolagsordningen i enlighet med nedanstående: Tidigare lydelse Ny lydelse4. 4. AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägstAktiekapitalAktiekapitalet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Aug 2023 | Redwood Pharma

Videointervju med VD Martin Vidaeus -…

Se följande länk för att se videointervjun: https://www.youtube.com/watch?v=uxIvxC-S5gc

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 Aug 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport…

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2023 NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET: REDW.ST, redwoodpharma.se Perioden 1 januari – 30 juni 2023 Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jul 2023 | Redwood Pharma

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 augusti 2023, och anmäla sig…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jul 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharma beslutar om företrä…

Sammanfattning Styrelsen i Redwood Pharma har idag, den 10 juli 2023, beslutat om en Företrädesemission. Beslutet är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jun 2023 | Redwood Pharma

Kommuniké från årsstämma i Redwood…

Redwood Pharma AB (publ) höll under onsdagen den 28 juni 2023 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.  Fastställelse av balans- och resultaträkningÅrsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jun 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharma informerar om reviderat f…

Förslaget till beslut om val av styrelse ersätter det som framgår av den kallelse som publicerades den 30 maj, och har liksom det ursprungliga förslaget lämnats av en grupp aktieägare…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharma presents positive results…

In the study, the safety, tolerability and effect of the treatment were evaluated in people who suffer from dry eye and in contact lens wearers who experience discomfort from contact…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharma presenterar positiva…

I studien utvärderades behandlingens säkerhet, tolerabilitet och effekt på personer som lider av ögontorrhet samt hos kontaktlinsbärare som upplever obehag av kontaktlinserna. Totalt 64 försökspersoner delades in i respektive grupp…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Redwood Pharma

Kallelse till Årsstämma i Redwood…

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:                     dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 19 juni 2023 (avstämningsdagen), och                     dels anmäla sitt…

Läs hela nyheten