hello

AFFÄRSIDÉ

ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: SBOK
Certified Adviser: Erik Penser Bankaktiebolag

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 23 May 2023 | ScandBook

ScandBook: Rapport från årsstämman…

Pressmeddelande den 23 maj 2023 Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt: Att fastställa årsredovisningen för 2022 Att fastställa disponeringen av resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att en…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 May 2023 | ScandBook

ScandBook: Delårsrapport första…

Bokslutskommuniké för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden 2023-01-01 – 2023-03-31 Första kvartalet 2023 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 100,7 mkr (97,7 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2023 | ScandBook

ScandBook publicerar årsredovisningen f…

ScandBook Holding AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för 2022 på bolagets hemsida www.scandbook.comÅrsredovisningen kan laddas ner som PDF via vår hemsida www.scandbook.comTill de aktieägare som meddelat att de…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | ScandBook

Kallelse till årsstämma i ScandBook…

Aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), org. nr. 556708-2911, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2023, kl. 15.00, Lövåsvägen 24, Falun. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga ska: dels…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Feb 2023 | ScandBook

ScandBook: Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 Fjärde kvartalet 2022 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 95,6 mkr (96,1 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Oct 2022 | ScandBook

ScandBook: Delårsrapport tredje…

Bokslutskommuniké för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden 2022-07-01 – 2022-09-30 Tredje kvartalet 2022 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 106,0 mkr (83,7 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Aug 2022 | ScandBook

ScandBook: Delårsrapport andra…

Bokslutskommuniké för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden 2022-04-01 – 2022-06-30 Andra kvartalet 2022 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 88,1 mkr (77,2 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2022 | ScandBook

Paulius Juska fortsätter som permanent…

Falun den 9 juni 2022 Styrelsen i ScandBook Holding AB (publ)

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jun 2022 | ScandBook

ScandBook: Rapport från årsstämman…

Pressmeddelande den 7 juni 2022 Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt: Att fastställa årsredovisningen för 2021 Att fastställa disponeringen av resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att en…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023