hello

AFFÄRSIDÉ

ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. ScandiDos erbjuder system som med hög noggrannhet upmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SDOS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 38.7 32.9 33.6 47.4 50.6
Rrelseresultat (MSEK) -3.6 -15.4 -13.5 -12.6 -7.2
rets resultat (MSEK) -4.2 -14.7 -14.2 -13.2 41.2
Balansomslutning (MSEK) 53.8 43.4 57.5 63.5 66.1
Eget Kapital (MSEK) 40.5 25.3 32 44 46.6
Antal anstllda 29 29 29 29 30

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 14 Dec 2021 | ScandiDos

ScandiDos AB - Delårsrapport för…

VD Ord ” Under ScandiDos andra kvartal kunde vi se en fortsatt återhämtning på flera större asiatiska marknader där leverantörer av behandlingsmaskiner (linjäracceleratorer) ökade sina leveranser mot slutet av kvartalet.”,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Oct 2021 | ScandiDos

ScandiDos: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA…

A. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Sep 2021 | ScandiDos

ScandiDos AB - Delårsrapport för…

VD Ord ” Efter en stark avslutning av det fjärde kvartalet så fortsatte ScandiDos att in på det nya året leverera stabila volymer av system.”, säger Gustaf Piehl, VD ScandiDos…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Sep 2021 | ScandiDos

Kallelse till årsstämma i ScandiDos AB…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 oktober 2021 (den s.k. avstämningsdagen). Aktieägare som avser…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jul 2021 | ScandiDos

ScandiDos: SCANDIDOS - Storägare köper…

RTI är ett väl etablerat bolag inom kvalitetssäkring för radiologi som är ett närliggande område till ScandiDos marknad, kvalitetssäkring för radioterapi. ”ScandiDos är ett intressant bolag med teknologisk höjd. RTI…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Jul 2021 | ScandiDos

ScandiDos selected as preferred QA…

The Pôle d’Imagerie et de Cancérologie du Pont Saint Vaast, a private hospital group located in the North of France, has four radiotherapy clinics with treatment machines from Accuray, Elekta…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Jun 2021 | ScandiDos

ScandiDos - Bokslutskommuniké för…

VD Ord ” Det fjärde kvartalet innebar ett styrkebesked från ScandiDos med tillväxt i såväl kvartalet som helåret trots en betydande motvind från valutor och en fortsatt besvärlig marknadssituation till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Mar 2021 | ScandiDos

ScandiDos AB - Delårsrapport för…

VD Ord ” ScandiDos lyckades i kvartalet bibehålla ett stabilt flöde av affärer som, tillsammans med lägre omkostnader, resulterade i operationell lönsamhet.”, säger Gustaf Piehl, VD ScandiDos   Tredje Kvartalet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Mar 2021 | ScandiDos

ScandiDos: Leading centers all over the…

Flagship product for use in magnetic fieldsScandiDos, a world-leading company in quality assurance of modern radiation therapy, has developed a new version of its flagship product Delta4 Phantom+ for use…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Mar 2021 | ScandiDos

ScandiDos: Leading centers all over the…

Flagship product for use in magnetic fieldsScandiDos, a world-leading company in quality assurance of modern radiation therapy, has developed a new version of its flagship product Delta4 Phantom+ for use…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

13 Sep 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 Oct 2022 | Årsstämma 2022
18 Oct 2022 | Årligutdelning