AFFÄRSIDÉ

Botnia Explorations verksamhet syftar till att bygga långsiktiga aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar, utöka mineralreserver och driva småskalig gruvbrytning.

Bransch: Material
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: BOTX
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (MSEK) -9.6 -6.7 -6.7 -6.2 -7.6
Årets resultat (MSEK) -9.6 -6.7 -6.8 -6.9 -7.9
Balansomslutning (MSEK) 55.4 60.9 63.7 66.2 69.3
Eget Kapital (MSEK) 53.5 58.2 56.1 62.4 54.5
Antal anställda 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 21 May 2018 | Botnia Exploration Holding

Penser Access: Botnia Exploration - …

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/gynnsam-utveckling-av-substansen/ Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 May 2018 | Botnia Exploration Holding

Delårsrapport januari - mars 2018

Viktiga händelser under första kvartalet Bolaget har återbetalat lånet på 5,5 mkr med 4 % ränta till Need Invest AB, sammanlagt 5,8 MSEK. Lånen förfaller till betalning den 31 december…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Apr 2018 | Botnia Exploration Holding

­­­­Botnia Exploration - Stä…

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Resultatdisposition och ansvarsfrihet Stämman beslutade att disponera över…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2018 | Botnia Exploration Holding

Information gällande miljötillstå…

– Arbetet med vår ansökan är väldigt gediget genomförd och har varit mer tidskrävande än vad vi ursprungligen hade planerat men en väl underbyggd tillståndsansökan är en viktig framgångsfaktor för…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Mar 2018 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration offentliggör å…

BOTNIA EXPLORATION OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2017 Botnia Exploration Holding AB offentliggör idag årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.botniaexploration.com 2018-03-28 För ytterligare information kontakta: Thomas Ljung, VD…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Mar 2018 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration offentliggör å…

Botnia Exploration Holding AB offentliggör idag årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.botniaexploration.com

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Mar 2018 | Botnia Exploration Holding

Kallelse till årsstämma i Botnia…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOTNIA EXPLORATION HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779-9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 april 2018 klockan 10.00…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Mar 2018 | Botnia Exploration Holding

Kallelse till årsstämma i Botnia…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 april 2018, dels göra anmälan till bolaget…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Mar 2018 | Botnia Exploration Holding

VD intervju

VD INTERVJU På följande länk hittar ni videon:  https://www.youtube.com/watch?v=3MVCMS3Gkko&t=1s För ytterligare information kontakta: Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)Telefon: +46 70 855 01 50E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com Följande dokument…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Mar 2018 | Botnia Exploration Holding

Botnia bolagspresentation

BOTNIA BOLAGSPRESENTATION Botnia Explorations presentation från Erik Pensers bolagsdag den 7 mars 2018. Botnia Explorations VD, Thomas Ljung, presenterade den 7 mars bolaget och dess framtidsplaner på Erik Pensers bolagsdag. Se…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
20 Apr 2018 | Årsstämma 2017
23 Apr 2018 | Årligutdelning
18 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner