AFFÄRSIDÉ

Botnia Explorations verksamhet syftar till att bygga långsiktiga aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar, utöka mineralreserver och driva småskalig gruvbrytning.

Bransch: Material
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: BOTX

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 14 Jul 2023 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Arbetet med att…

[image] Bilden visar arbetet med förskärning där rampnedfarten skall ligga. Vattenhantering är ett omfattande och mycket viktigt arbete. Inledande möten med Länsstyrelsen har hållits med diskussioner om egenkontrollprogram och rutiner…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jun 2023 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Presentation Små…

Ni som missade eventet kan nu se presentationen via följande länk  https://youtu.be/gUr_JmW1byY

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Botnia Exploration Holding

Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration…

Gruvstart närmar sig och likaså steget mot att bli en guldproducent. Med ett stigande guldpris gynnas bolaget och Analysguiden är positiva till aktien. Efter att Botnias start av guldbrytning i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Botnia Exploration Holding

Stämmokommuniké från årsstämma i…

Fastställande av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för 2022. Resultatdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat samt balanserat resultat…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2023 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Delårsrapport…

Kvartalet januari — mars 2023 Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 927 (-1 601). Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 975 (-1 647). Resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2023 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Årsredovisning 2022…

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida botniaexploration.com/investor-relations/arsredovisningar/ ( https://www.botniaexploration.com/investor-relations/arsredovisningar/ )

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2023 | Botnia Exploration Holding

Kallelse till årsstämma i Botnia…

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 20 april 2023.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Ianspråktagande av…

Innan markberedningsarbeten påbörjas, eller någon annan typ av åtgärd som innefattas av tillståndet, måste bolaget ställa ut en säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Säkerheten är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Mar 2023 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Markanvisning har…

”Nu kan vi äntligen på allvar förbereda oss för gruvstart av Fäbodtjärn. Det första som kommer ske är att ta tillståndet i anspråk och påbörja de markarbeten som krävs för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Mar 2023 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration tillförs ytterligare…

”Det är glädjande och inspirerande att Norrlandsfonden har fattat detta beslut att fortsätta följa vår resa mot en ny guldgruva i Vindelgransele, Västerbotten. Norrlandsfonden har sedan 2014 varit till stor…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024