AFFÄRSIDÉ

Botnia Explorations verksamhet syftar till att bygga långsiktiga aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar, utöka mineralreserver och driva småskalig gruvbrytning.

Bransch: Material
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: BOTX
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (MSEK) -6.7 -6.7 -6.2 -7.6 -12.4
Årets resultat (MSEK) -6.7 -6.8 -6.9 -7.9 12.9
Balansomslutning (MSEK) 60.9 63.7 66.2 69.3 97.5
Eget Kapital (MSEK) 58.2 56.1 62.4 54.5 84.6
Antal anställda 1.5 1.5 1.5 1.5 1

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 12 Sep 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Miljötillståndsans…

Vindelgransele gruvor består av två guldfyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken. Efter erhållande av miljötillstånd planeras verksamheten att påbörjas i Fäbodtjärn som innehåller höga guldhalter med goda möjligheter till bra lönsamhet. Verksamheten…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Aug 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Delårsrapport…

Halvåret januari — juni 2019 Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 545 (-2 670). Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 726 (-2 834). Resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jul 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Information miljö…

”Detta är självfallet ett tråkigt besked men inte speciellt överraskande. Miljötillståndprocessen är en juridiskt och politiskt viktig process i Sverige, men den är också oförutsägbar vilket gör det svårt att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Yttrande till Mark-…

Såsom tidigare meddelats har Mark- och miljödomstolen ifrågasatt om bearbetningskoncession ger erforderlig vattenrättslig rådighet där Bolaget anser att bearbetningskoncessionen ger erforderlig vattenrättslig rådighet inom koncessionsområdet. Bolaget redovisar i sitt yttrande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration välkomnar Lars och…

[t.v. Lars Engström, t.h. Agne Ahlenius] Från vänster: Lars Engström, Agne Ahlenius Som meddelats så avböjde Per-Erik Lindvall i år omval som styrelseordförande. Per-Erik, som idag är VD för Kaunis…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2019 | Botnia Exploration Holding

Stämmokommuniké från årsstämma i…

Fastställande av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för 2018. Resultatdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat samt balanserat resultat…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 May 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Delårsrapport…

Viktiga händelser under första kvartalet Inga enskilda händelser av vikt har skett utan arbetet har bestått av förberedande av kompletteringar till bolagets inlämnade miljötillståndansökan i enlighet med de synpunkter på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Vattenrättslig rå…

”Det känns oerhört skönt att Mark- och miljööverdomstolen nu fastslagit den principen att bearbetningskoncession konstituerar vattenrättslig rådighet, Detta förenklar och snabbar på vår tillståndsprövning av planerade gruvor i Fäbodtjärn och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 Apr 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration offentliggör å…

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.botniaexploration.com

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Rättelse avseende…

Mark- och miljödomstolens preliminära bedömning är att bearbetningskoncessionen inte ger Botnia Exploration erforderlig rådighet för ansökt vattenverksamhet och att det i så fall krävs ett avtal med markägaren eller ett…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
20 Apr 2018 | Årsstämma 2017
23 Apr 2018 | Årligutdelning
18 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 May 2019 | Årligutdelning
23 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner