AFFÄRSIDÉ

Botnia Explorations verksamhet syftar till att bygga långsiktiga aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar, utöka mineralreserver och driva småskalig gruvbrytning.

Bransch: Material
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: BOTX
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 0 0 0 0 0
Rrelseresultat (MSEK) -6.7 -6.7 -6.2 -7.6 -12.4
rets resultat (MSEK) -6.7 -6.8 -6.9 -7.9 12.9
Balansomslutning (MSEK) 60.9 63.7 66.2 69.3 97.5
Eget Kapital (MSEK) 58.2 56.1 62.4 54.5 84.6
Antal anstllda 1.5 1.5 1.5 1.5 1

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 19 Jun 2022 | Botnia Exploration Holding

Thomas Ljung slutar som VD för Botnia…

Thomas Ljung kommer att fortsätta inom koncernen i en annan roll samt kvarstå i styrelsen.   Under Thomas ledarskap har Botnia Exploration gått från att vara ett prospekteringsbolag till att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2022 | Botnia Exploration Holding

Stämmokommuniké från årsstämma i…

Fastställande av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för 2021. Resultatdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat samt balanserat resultat…

Läs hela nyheten
Rapporter | 6 May 2022 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Delårsrapport…

Kvartalet januari — mars 2022 Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 601 (-1 195). Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 647 (-1 239). Resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Apr 2022 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Årsredovisning 2021…

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida botniaexploration.com/investor-relations/arsredovisningar/ ( https://www.botniaexploration.com/investor-relations/arsredovisningar/ )

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Apr 2022 | Botnia Exploration Holding

Kallelse till ordinarie bolagstämma i…

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 28 april 2022.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Feb 2022 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Bokslutskommuniké…

Kvartalet oktober — december 2021 Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 440 (-1 234). Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 484 (-1 277). Resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Dec 2021 | Botnia Exploration Holding

Botnia Explorations styrelseordförande…

”Jag vill å aktieägarnas vägnar framföra vårt tack till Lars Engström för hans värdefulla arbete i Botnia Explorations styrelse. Valberedningen ser fram emot att presentera sitt fullständiga förslag till ny…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2021 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Presentation Stora…

Ni som missade eventet kan nu lyssna på presentationen via följande länk VD presentation 29 november 2021 ( https://youtu.be/3mJNykkGRaU )

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2021 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration presenterar på Stora…

Den 29 november 2021 kl. 17:00 – 17:30 medverkar Botnia Exploration på Aktiesparararnas evenemang Stora Aktiedagen 2021. Verkställande direktör Thomas Ljung kommer att presentera Botnia Exploration och svara på era frågor till bolaget.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 Nov 2021 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Delårsrapport…

Kvartalet juli — september 2021 Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 312 (-1 028). Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 357 (-1 070). Resultat…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
11 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022