AFFÄRSIDÉ

Botnia Explorations verksamhet syftar till att bygga långsiktiga aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar, utöka mineralreserver och driva småskalig gruvbrytning.

Bransch: Material
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: BOTX
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Ianspråktagande av…

Innan markberedningsarbeten påbörjas, eller någon annan typ av åtgärd som innefattas av tillståndet, måste bolaget ställa ut en säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Säkerheten är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Mar 2023 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Markanvisning har…

”Nu kan vi äntligen på allvar förbereda oss för gruvstart av Fäbodtjärn. Det första som kommer ske är att ta tillståndet i anspråk och påbörja de markarbeten som krävs för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Mar 2023 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration tillförs ytterligare…

”Det är glädjande och inspirerande att Norrlandsfonden har fattat detta beslut att fortsätta följa vår resa mot en ny guldgruva i Vindelgransele, Västerbotten. Norrlandsfonden har sedan 2014 varit till stor…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Feb 2023 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Bokslutskommuniké…

Kvartalet oktober — december 2022 Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 607 (-1 440). Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 651 (-1 484). Resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Dec 2022 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Emissionen…

För ytterligare information kontakta:Thomas Söderqvist, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)Telefon: +46 70 294 24 00E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Dec 2022 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration beviljas…

Bolaget lämnade in en ansökan om markanvisningsförrättning till Bergsstaten den 9 december 2021. Ansökan avsåg mark inom och utanför bearbetningskoncessionen Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun. Bolaget har förvärvat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Dec 2022 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration AB: Utfall i Botnia…

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 6 december 2022 och sammanställningen visar att 8 474 187 aktier, motsvarande cirka 68,2 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: VD Thomas Sö…

Botnia Exploration genomför för närvarande en företrädesemission av aktier om cirka 80,8 MSEK som är säkerställd till cirka 85 procent, varvid Bolagets tre största ägare har ingått teckningsförbindelser om att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | Botnia Exploration Holding

Tillförordnad vd Thomas Söderqvist…

– Thomas Söderqvist har varit en viktig del i vårt arbete under de år han har varit verksam. Vi i styrelsen är övertygade om att han med sin erfarenhet från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Nov 2022 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Presentation Erik…

Botnia Exploration fokuserar för närvarande på att öppna en guldgruva i Fäbodtjärn, ett område kring Vindelgransele, Västerbotten. Bolaget har erhållit erforderligt miljötillstånd för Fäbodtjärn från Mark- och miljödomstolen och är…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
28 Apr 2023 | Årsstämma 2022
2 May 2023 | Årligutdelning
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023