AFFÄRSIDÉ

Botnia Explorations verksamhet syftar till att bygga långsiktiga aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar, utöka mineralreserver och driva småskalig gruvbrytning.

Bransch: Material
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: BOTX
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (MSEK) -6.7 -6.7 -6.2 -7.6 -12.4
Årets resultat (MSEK) -6.7 -6.8 -6.9 -7.9 12.9
Balansomslutning (MSEK) 60.9 63.7 66.2 69.3 97.5
Eget Kapital (MSEK) 58.2 56.1 62.4 54.5 84.6
Antal anställda 1.5 1.5 1.5 1.5 1

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 24 Aug 2018 | Botnia Exploration Holding

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- JUNI 2018

Halvåret januari — juni 2018 Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 670 (-2 861). Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 834 (-3 124). Resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2018 | Botnia Exploration Holding

Miljötillståndsansökan inlämnad till…

– Det känns fantastiskt att Botnia Exploration har nått denna milstolpe. När bolaget startade 2007 var ambitionerna att prospektera och möjligtvis hitta en eller annan fyndighet som långt in i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jul 2018 | Botnia Exploration Holding

Uppgradering av delar av Fäbodtjärns…

Mineraltillgångar är en i berggrunden förekommande ansamling av mineraler ur vilka en kommersiell utvinning av värdemineraler kan komma att ske. En mineralreserv är den del av en mineraltillgång där ekonomisk…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jul 2018 | Botnia Exploration Holding

Miljötillståndsansökan klar för inl…

Advokat Magnus Fröberg på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB agerar som Botnia Explorations juridiska ombud i detta ärende och på deras rekommendation har Botnia Exploration beslutat lämna in ansökan den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jun 2018 | Botnia Exploration Holding

Penser Access: Botnia Exploration -…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/minskad-risk-och-osakerhet-efter-studie/ Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jun 2018 | Botnia Exploration Holding

Feasibility studie Fäbodtjärn

” Botnia Exploration startade som ett prospekteringsbolag men nu har vi tagit ytterligare ett steg i vår utveckling mot att starta Sveriges nästa guldgruva. Vi är inne i slutskedet med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 May 2018 | Botnia Exploration Holding

Penser Access: Botnia Exploration - …

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/gynnsam-utveckling-av-substansen/ Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 May 2018 | Botnia Exploration Holding

Delårsrapport januari - mars 2018

Viktiga händelser under första kvartalet Bolaget har återbetalat lånet på 5,5 mkr med 4 % ränta till Need Invest AB, sammanlagt 5,8 MSEK. Lånen förfaller till betalning den 31 december…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Apr 2018 | Botnia Exploration Holding

­­­­Botnia Exploration - Stä…

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Resultatdisposition och ansvarsfrihet Stämman beslutade att disponera över…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2018 | Botnia Exploration Holding

Information gällande miljötillstå…

– Arbetet med vår ansökan är väldigt gediget genomförd och har varit mer tidskrävande än vad vi ursprungligen hade planerat men en väl underbyggd tillståndsansökan är en viktig framgångsfaktor för…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
20 Apr 2018 | Årsstämma 2017
23 Apr 2018 | Årligutdelning
18 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner