AFFÄRSIDÉ

Botnia Explorations verksamhet syftar till att bygga långsiktiga aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar, utöka mineralreserver och driva småskalig gruvbrytning.

Bransch: Material
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: BOTX
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (MSEK) -6.7 -6.7 -6.2 -7.6 -12.4
Årets resultat (MSEK) -6.7 -6.8 -6.9 -7.9 12.9
Balansomslutning (MSEK) 60.9 63.7 66.2 69.3 97.5
Eget Kapital (MSEK) 58.2 56.1 62.4 54.5 84.6
Antal anställda 1.5 1.5 1.5 1.5 1

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 12 Sep 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Miljötillståndsans…

Vindelgransele gruvor består av två guldfyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken. Efter erhållande av miljötillstånd planeras verksamheten att påbörjas i Fäbodtjärn som innehåller höga guldhalter med goda möjligheter till bra lönsamhet. Verksamheten…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Aug 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Delårsrapport…

Halvåret januari — juni 2019 Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 545 (-2 670). Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 726 (-2 834). Resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jul 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Information miljö…

”Detta är självfallet ett tråkigt besked men inte speciellt överraskande. Miljötillståndprocessen är en juridiskt och politiskt viktig process i Sverige, men den är också oförutsägbar vilket gör det svårt att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Yttrande till Mark-…

Såsom tidigare meddelats har Mark- och miljödomstolen ifrågasatt om bearbetningskoncession ger erforderlig vattenrättslig rådighet där Bolaget anser att bearbetningskoncessionen ger erforderlig vattenrättslig rådighet inom koncessionsområdet. Bolaget redovisar i sitt yttrande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration välkomnar Lars och…

[t.v. Lars Engström, t.h. Agne Ahlenius] Från vänster: Lars Engström, Agne Ahlenius Som meddelats så avböjde Per-Erik Lindvall i år omval som styrelseordförande. Per-Erik, som idag är VD för Kaunis…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2019 | Botnia Exploration Holding

Stämmokommuniké från årsstämma i…

Fastställande av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för 2018. Resultatdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat samt balanserat resultat…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 May 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Delårsrapport…

Viktiga händelser under första kvartalet Inga enskilda händelser av vikt har skett utan arbetet har bestått av förberedande av kompletteringar till bolagets inlämnade miljötillståndansökan i enlighet med de synpunkter på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Vattenrättslig rå…

”Det känns oerhört skönt att Mark- och miljööverdomstolen nu fastslagit den principen att bearbetningskoncession konstituerar vattenrättslig rådighet, Detta förenklar och snabbar på vår tillståndsprövning av planerade gruvor i Fäbodtjärn och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 Apr 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration offentliggör å…

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.botniaexploration.com

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2019 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Rättelse avseende…

Mark- och miljödomstolens preliminära bedömning är att bearbetningskoncessionen inte ger Botnia Exploration erforderlig rådighet för ansökt vattenverksamhet och att det i så fall krävs ett avtal med markägaren eller ett…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
20 Apr 2018 | Årsstämma 2017
23 Apr 2018 | Årligutdelning
18 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 May 2019 | Årligutdelning
23 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
15 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner