AFFÄRSIDÉ

Botnia Explorations verksamhet syftar till att bygga långsiktiga aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar, utöka mineralreserver och driva småskalig gruvbrytning.

Bransch: Material
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: BOTX
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 0 0 0 0 0
Rrelseresultat (MSEK) -6.7 -6.7 -6.2 -7.6 -12.4
rets resultat (MSEK) -6.7 -6.8 -6.9 -7.9 12.9
Balansomslutning (MSEK) 60.9 63.7 66.2 69.3 97.5
Eget Kapital (MSEK) 58.2 56.1 62.4 54.5 84.6
Antal anstllda 1.5 1.5 1.5 1.5 1

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 18 May 2020 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Analysguiden:  …

Verksamhetsbeskrivning Botnia Exploration är ett svenskt prospekteringsbolag med särskilt fokus på guld. Målsättningen är att utveckla en svensk hållbar guldgruva med minimalt miljöavtryck. Utöver två bearbetningskoncessioner, Fäbodtjärn och Vargbäcken, har…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 May 2020 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Delårsrapport…

Viktiga händelser under första kvartalet Botnia Explorations diskussioner med lämpliga parter beträffande utvinning eller extern anrikning har framskridit. Botnia Exploration inlämnade sitt yttrande med bemötanden av uppkomna frågor till Mark-…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2020 | Botnia Exploration Holding

Stämmokommuniké från årsstämma i…

Fastställande av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för 2019. Resultatdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat samt balanserat resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Apr 2020 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Datum för huvudfö…

”Dagens information från Mark- och miljödomstolen var mycket glädjande då osäkerhet i tidsplaneringen är en ständig utmaning. Med dagens besked kommer vårt arbete att underlättas då vi har getts en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2020 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Information med…

I syfte att minska risken för smittspridning har bolaget beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman: Förhandlingarna vid årsstämman kommer att följas via Microsoft Teams Förtäring kommer inte…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 Apr 2020 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Årsredovisning 2019…

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida botniaexploration.com/investor-relations/arsredovisningar/ ( https://www.botniaexploration.com/investor-relations/arsredovisningar/ )

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Mar 2020 | Botnia Exploration Holding

Kallelse till årsstämma i Botnia…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2020, dels göra anmälan till bolaget…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Mar 2020 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: VD intervju och…

  Intervju med Botnia Explorations VD Thomas Ljung 12 mars 2020 ( https://www.youtube.com/watch?v=pD0DBwKqYwM )   Presentation Botnia Exploration 12 mars 2020 ( https://www.youtube.com/watch?v=qN5KPME7sHg )  

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Feb 2020 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Yttrande inlämnat…

”Vi är glada att vi nu har tagit ännu ett stort steg framåt i tillståndsprocessen. Vi är medvetna om att tidshorisonten för nästa steg är svår att förutse så det…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Feb 2020 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Bokslutskommuniké…

Räkenskapsåret januari — december 2019 Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). Rörelseresultatet uppgick till kSEK -4 560 (-6 041).               Resultat efter skatt uppgick till kSEK -5 121 (-6 368). Resultat…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
20 Apr 2018 | Årsstämma 2017
23 Apr 2018 | Årligutdelning
18 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 May 2019 | Årligutdelning
23 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
24 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Årligutdelning
15 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
13 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner