hello

AFFÄRSIDÉ

ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: ALM
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 364.5 895.7 934.4 1448.2 3401.1
Rrelseresultat (MSEK) 69.9 169 191.8 217.2 315.9
rets resultat (MSEK) 50.6 142.7 161.4 192.3 225.2
Balansomslutning (MSEK) 1323.1 1976.4 1989.9 3470.8 5363
Eget Kapital (MSEK) 551.8 803.6 915.9 1045.8 2667
Antal anstllda 18 21 31 34 155

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 12 Apr 2021 | ALM Equity

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad…

  ”Det känns fantastiskt roligt att få byggstarta dessa fina projekt i The BRiCK. Byggstarten innebär rekordnotering för ALM Småa Bostad gällande enheter i produktion. Här utvecklar vi den typ…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Feb 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommunik…

Händelser under kvartalet Dotterbolaget Svenska Nyttobostäder AB:s stam- och preferensaktier har den 4 november noterats på Nasdaq First North Growth Market. Emission av icke säkerställd obligation till ett sammanlagt belopp…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Feb 2021 | ALM Equity

ALM Equity: Marknadsvärdering av byggr…

Resultatet av värderingen visar ett övervärde på ca 1.5 Mdkr avseende ALM Småa Bostads andel av den totala portföljen. Det genomsnittliga anskaffningsvärdet per kvm ljus BTA för portföljen är 9 400…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Feb 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) offentliggör…

Enligt obligationsvillkoren har bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Dec 2020 | ALM Equity

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad…

Kista Square Garden ägs tillsammans med Klövern (cirka 50%) och är sålt till ett gemensamt förvaltningsbolag som kommer förvalta fastigheten efter färdigställande. Första etappen beräknas byggstarta under första halvåret 2021.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Dec 2020 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) emitterar seniora…

Emissionen mötte stark efterfrågan från investerare och var kraftigt övertecknad trots att emissionsstorleken utökats från det ursprungligen kommunicerade beloppet. Det nya obligationslånet har en löptid på 4,5 år och en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Dec 2020 | ALM Equity

ALM Equity AB: Kommuniké från extra…

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att godkänna Bolagets dotterbolags, Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Dotterbolaget”), förvärv av samtliga aktier i Fyrlotsen Holding AB (”Transaktionen”). Beslutet har fattats mot…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2020 | ALM Equity

ALM Equity: Korrigering av tidigare…

ALM Equity AB (publ) (”Bolaget”) meddelar i dag att Bolaget undersöker möjligheten att emittera ett nytt obligationslån i syfte att i förtid refinansiera Bolagets utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009806946 (de…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2020 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) undersöker mö…

En kapitalmarknadstransaktion av SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Bolaget (”Obligationsemissionen”). Nettolikviden från en eventuell transaktion kommer…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Nov 2020 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport…

Väsentliga händelser: Väsentliga avtal ingås av ALM Equitys  dotterbolag som del av förberedelsen inför notering av Svenska Nyttobostäder. Bland annat tecknar Svenska Nyttobostäder förvärvsavtal omfattande 29 förvaltningsfastigheter varav sex är…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
23 May 2017 | Årsstämma 2016
30 May 2017 | Årsstämma 2016
31 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 May 2018 | Årsstämma 2017
1 Jun 2018 | Årligutdelning
23 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
28 Sep 2018 | Extrastämma 2018
22 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
27 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
13 Jun 2019 | Årsstämma 2018
14 Jun 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
27 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Årligutdelning
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
26 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
27 May 2021 | Årsstämma 2020
28 May 2021 | Årligutdelning
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner