hello

AFFÄRSIDÉ

ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: ALM
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 364.5 895.7 934.4 1448.2 3401.1
Rrelseresultat (MSEK) 69.9 169 191.8 217.2 315.9
rets resultat (MSEK) 50.6 142.7 161.4 192.3 225.2
Balansomslutning (MSEK) 1323.1 1976.4 1989.9 3470.8 5363
Eget Kapital (MSEK) 551.8 803.6 915.9 1045.8 2667
Antal anstllda 18 21 31 34 155

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 11 Dec 2020 | ALM Equity

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad…

Kista Square Garden ägs tillsammans med Klövern (cirka 50%) och är sålt till ett gemensamt förvaltningsbolag som kommer förvalta fastigheten efter färdigställande. Första etappen beräknas byggstarta under första halvåret 2021.…

Läs hela nyheten
| 7 Dec 2020 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) emitterar seniora…

Emissionen mötte stark efterfrågan från investerare och var kraftigt övertecknad trots att emissionsstorleken utökats från det ursprungligen kommunicerade beloppet. Det nya obligationslånet har en löptid på 4,5 år och en…

Läs hela nyheten
| 2 Dec 2020 | ALM Equity

ALM Equity AB: Kommuniké från extra…

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att godkänna Bolagets dotterbolags, Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Dotterbolaget”), förvärv av samtliga aktier i Fyrlotsen Holding AB (”Transaktionen”). Beslutet har fattats mot…

Läs hela nyheten
| 30 Nov 2020 | ALM Equity

ALM Equity: Korrigering av tidigare…

ALM Equity AB (publ) (”Bolaget”) meddelar i dag att Bolaget undersöker möjligheten att emittera ett nytt obligationslån i syfte att i förtid refinansiera Bolagets utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009806946 (de…

Läs hela nyheten
| 30 Nov 2020 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) undersöker mö…

En kapitalmarknadstransaktion av SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Bolaget (”Obligationsemissionen”). Nettolikviden från en eventuell transaktion kommer…

Läs hela nyheten
| 25 Nov 2020 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport…

Väsentliga händelser: Väsentliga avtal ingås av ALM Equitys  dotterbolag som del av förberedelsen inför notering av Svenska Nyttobostäder. Bland annat tecknar Svenska Nyttobostäder förvärvsavtal omfattande 29 förvaltningsfastigheter varav sex är…

Läs hela nyheten
| 16 Nov 2020 | ALM Equity

ALM Equity: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSST…

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 december 2020.Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att…

Läs hela nyheten
| 4 Nov 2020 | ALM Equity

Idag är första dag för handel i…

Vid listningstillfället har Svenska Nyttobostäder 320 aktieägare av stamaktier samt 320 aktieägare av preferensaktier. Svenska Nyttobostäder har inte genomfört något erbjudande om teckning av aktier inför listningen på Nasdaq First…

Läs hela nyheten
| 30 Oct 2020 | ALM Equity

ALM Equity AB:s (publ) dotterbolag…

Bolaget har med anledning av kommande listning på Nasdaq upprättat och offentliggjort en bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen som Svenska Nyttobostäder har upprättat utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och…

Läs hela nyheten
| 21 Oct 2020 | ALM Equity

ALM Equity ämnar sälja mindre post i…

Alm Equitys innehav i Svenska Nyttobostäder är bokfört till 67 Mkr. Försäljningspriset innebär att värdet av ALM Equitys innehav i Svenska Nyttobostäder överstiger bokfört värde med cirka 1,9 Mdkr. Totalt…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner