hello

AFFÄRSIDÉ

ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: ALM
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 364.5 895.7 934.4 1448.2 3401.1
Rrelseresultat (MSEK) 69.9 169 191.8 217.2 315.9
rets resultat (MSEK) 50.6 142.7 161.4 192.3 225.2
Balansomslutning (MSEK) 1323.1 1976.4 1989.9 3470.8 5363
Eget Kapital (MSEK) 551.8 803.6 915.9 1045.8 2667
Antal anstllda 18 21 31 34 155

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 25 Aug 2020 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ:) Halvårsrapport…

Väsentliga händelser Svenska Nyttobostäder förbereds för notering under hösten 2020. Emission av icke säkerställd obligation till ett sammanlagt belopp om 600 Mkr. I samband med obligationsemissionen återköptes obligationer motsvarande ett nominellt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Aug 2020 | ALM Equity

ALM Equity: Svenska Nyttobostäder har…

Affären är en del av vägen fram till en notering av Svenska Nyttobostäder, som görs i två steg. I första steget emitteras stamaktier och preferensaktier i Svenska Nyttobostäder där kapitalet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jul 2020 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) genomför riktad…

Slipskäraren äger idag byggrätter i fyra projekt vid Telefonplan innehållandes totalt cirka 860 bostäder. Underliggande byggrättsvärde i transaktionen är ca 13 900 kr per ljus BTA bostad. Bostäderna är till övervägande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jul 2020 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) offentliggör…

Enligt obligationsvillkoren har bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jun 2020 | ALM Equity

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad…

Bygglovsarbetet påbörjas omgående och byggstart beräknas kunna ske under senhösten 2020. Projektet är sedan tidigare sålt till Svenska Nyttobostäder  ”Vi ser fram emot att kunna addera ytterligare nya energieffektiva bostäder…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jun 2020 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) emitterar seniora…

Obligationsemissionen mötte stark efterfrågan från investerare och var kraftigt övertecknad trots att emissionsstorleken utökats med 50 % från det ursprungligen kommunicerade beloppet.  I samband med obligationsemissionen har ALM Equity AB…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jun 2020 | ALM Equity

ALM Equity: Emission i Svenska Nyttobost…

Ambitionen kvarstår att notera bolaget under andra halvåret 2020. ALM Equity kommer äga cirka 64% av stamaktierna i det noterade bolaget. Svenska Nyttobostäder kommer att äga eller ha förvärvsavtal på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jun 2020 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) undersöker mö…

I samband med en obligationsemission avser ALM Equity AB (publ) att erbjuda innehavare av utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0008014690 (de ”Utestående Obligationerna”) en möjlighet att använda Utestående Obligationer som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jun 2020 | ALM Equity

Investerare och ALM Equity har ingått…

25 investerare har nu ingått villkorade teckningsförbindelser om att investera i aktier i Svenska Nyttobostäder motsvarande en kapitalinvestering om 1,8 miljarder kronor. Processen går nu vidare med tecknade av fullständiga…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jun 2020 | ALM Equity

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad…

Brunnberg och Forshed Arkitektkontor har ritat Brf Vällingbyhöjden med inspiration från brittiska femtiotalsradhus med en touch av Amsterdam. Bostäderna innehåller fem välplanerade rum och kök och har både egen takterrass…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
23 May 2017 | Årsstämma 2016
30 May 2017 | Årsstämma 2016
31 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 May 2018 | Årsstämma 2017
1 Jun 2018 | Årligutdelning
23 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
28 Sep 2018 | Extrastämma 2018
22 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
27 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
13 Jun 2019 | Årsstämma 2018
14 Jun 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
27 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Årligutdelning

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner