hello

AFFÄRSIDÉ

ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: ALM
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 364.5 895.7 934.4 1448.2 3401.1
Rrelseresultat (MSEK) 69.9 169 191.8 217.2 315.9
rets resultat (MSEK) 50.6 142.7 161.4 192.3 225.2
Balansomslutning (MSEK) 1323.1 1976.4 1989.9 3470.8 5363
Eget Kapital (MSEK) 551.8 803.6 915.9 1045.8 2667
Antal anstllda 18 21 31 34 155

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 10 Jun 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) emitterar seniora…

Nettolikviden från Emissionen kommer användas för allmänna bolagsändamål däribland delfinansiering av det tidigare kommunicerade förvärvet av Järntorget Byggintressenter AB (”Järntorget”). ”Vi är tacksamma för det fortsatt stora förtroendet från nordiska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jun 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) undersöker mö…

Med anledning av tidigare kommunikation angående ALM Equity AB:s (publ) (”Bolaget”) förvärv av Järntorget Byggintressenter AB (”Järntorget”) meddelar Bolaget i dag att Bolaget undersöker möjligheten att emittera nya obligationer. En…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2021 | ALM Equity

ALM Equity: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSST…

Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.RÄTT…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) förvärvar Jä…

ALM Equity och huvudägarna till Järntorget har idag ingått avtal som innebär att ALM Equity förvärvar 93,33% av aktierna i Järntorget till ett värde motsvarande ca 1,7 Mdkr för samtliga…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) tillförs 342…

Styrelsen i ALM Equity AB (”ALM Equity” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission om totalt 3 000 000 preferensaktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 May 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) utreder förutsä…

ALM Equity AB (”ALM Equity” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 3 000 000 preferensaktier (den ”Riktade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB: Kommuniké från årsstä…

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2020 samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2021 | ALM Equity

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad…

Kavalleristen ligger i ett stads- och naturnära bostadsområde med närhet till skolor, idrottsplatser samt goda kommunikationsvägar med såväl tunnelbana som kommande utbyggnad av tvärbanan. Hela Rissne Gård är under stark utveckling till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 May 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB(publ): Delårsrapport…

Väsentliga händelser under kvartalet ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad AB värderar sin andel av byggrättsportfölj vilken visar på övervärden om cirka 1,5 Mdkr. Väsentliga händelser efter periodens slut ALM…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) har ingått en…

Järntorget är ett bostadsutvecklingsbolag med bas i Storstockholm. Bolaget har en byggrättsportfölj på över 3 800 enheter varav 775 i pågående produktion med en försäljningsgrad på 94 procent. Inom Bolaget…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
23 May 2017 | Årsstämma 2016
30 May 2017 | Årsstämma 2016
31 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 May 2018 | Årsstämma 2017
1 Jun 2018 | Årligutdelning
23 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
28 Sep 2018 | Extrastämma 2018
22 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
27 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
13 Jun 2019 | Årsstämma 2018
14 Jun 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
27 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Årligutdelning
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
26 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
27 May 2021 | Årsstämma 2020
28 May 2021 | Årligutdelning
21 Jun 2021 | Extrastämma 2021
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner