hello

AFFÄRSIDÉ

ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: ALM
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 364.5 895.7 934.4 1448.2 3401.1
Rrelseresultat (MSEK) 69.9 169 191.8 217.2 315.9
rets resultat (MSEK) 50.6 142.7 161.4 192.3 225.2
Balansomslutning (MSEK) 1323.1 1976.4 1989.9 3470.8 5363
Eget Kapital (MSEK) 551.8 803.6 915.9 1045.8 2667
Antal anstllda 18 21 31 34 155

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 13 Jul 2022 | ALM Equity

ALM Equity: Nedjusterade ingångsvärden…

Till följd av de senaste månadernas utveckling på finansmarknaden och en ökad inflation pågår en förhandling mellan parterna avseende en översyn av ingående transaktionsvärde. ALM Equity bedömer att översynen kommer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2022 | ALM Equity

ALM Equity AB: Kommuniké från årsstä…

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2021 samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 May 2022 | ALM Equity

ALM Equity AB(publ): Delårsrapport…

Händelser under kvartalet ALM Equity och Corem Property Group tecknade avtal för att bilda gemensamt förvaltningsbolag med varumärket Klövern. Affären omfattar cirka 24 000 byggrätter varav cirka 11 000 från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2022 | ALM Equity

ALM Equity säljer byggrättsportfölj…

Affären är ett led i ALM Equitys strategi att bli en renodlad bolagsutvecklare inom fastighetssektorn. Genom att omvandla värdet av byggrätterna till ägarandelar i ett noterat bolag, synliggörs det underliggande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2022 | ALM Equity

ALM Equity: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I…

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 17 maj 2022, dels…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2022 | ALM Equity

ALM Equity AB(publ): Årsredovisning…

ALM Equitys årsredovisning för 2021 finns att hämta som PDF-fil på bolagets hemsida www.almequity.se www.almequity.se/ir/rapporter-och-presentationer/ För mer information kontakta:Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27  Offentliggörande:Informationen i detta pressmeddelande är…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Feb 2022 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommunik…

HÄNDELSER UNDER KVARTALET ALM Equity och Corem Property Group AB tecknade avsiktsförklaring för att gemensamt utveckla hyresbostäder för egen förvaltning. Initialt med en byggrättsportfölj om cirka 24 000 hyresbostäder. Extra bolagsstämma beslutade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Feb 2022 | ALM Equity

ALM Equity och Corem skapar gemensamt…

ALM Equity AB (”ALM”) Corem Property Group AB (”Corem”) tecknade den 23 november 2021 en avsiktsförklaring att undersöka förutsättningarna för att bilda ett gemensamt förvaltningsbolag. Parterna har idag ingått ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Dec 2021 | ALM Equity

ALM Equity har sålt 3 850 000…

Efter försäljningen innehar ALM Equity cirka 45 procent av kapitalet och 49 procent av rösterna i Svenska Nyttobostäder. Transaktionen ligger i linje med ALM Equitys ambition att inte längre ha…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Dec 2021 | ALM Equity

ALM Equity utreder förutsättningarna…

För mer information kontakta:Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27 

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022