hello

AFFÄRSIDÉ

ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: ALM
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 364.5 895.7 934.4 1448.2 3401.1
Rrelseresultat (MSEK) 69.9 169 191.8 217.2 315.9
rets resultat (MSEK) 50.6 142.7 161.4 192.3 225.2
Balansomslutning (MSEK) 1323.1 1976.4 1989.9 3470.8 5363
Eget Kapital (MSEK) 551.8 803.6 915.9 1045.8 2667
Antal anstllda 18 21 31 34 155

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 25 Nov 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport…

HÄNDELSER UNDER KVARTALET ALM Equitys befintliga obligationsinnehavare godkände att bolagets dotterbolag har möjlighet att nyttja kapitalmarknaden som ett komplement till befintliga finansieringskällor. Fredrik Arpe, idag VD för Järntorget, gick in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2021 | ALM Equity

ALM Equity och Corem har tecknat…

ALM Equitys affärsområde Projektutveckling har under hösten utvärderat vilka byggrätter som lämpar sig för att utveckla ett bestånd av hyresbostäder. Utöver de byggrätter som är bäst lämpade till privatmarknaden eller…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) fastställer avstä…

Sakutdelningen kommer ske med tre (3) stamaktier i Svenska Nyttobostäder för varje fullt antal av tio (10) innehavda stamaktier i ALM Equity. Utöver att vara registrerad som stamaktieägare i ALM…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Nov 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB: Kommuniké från extra…

Bolagsstämman beslutade om efterutdelning i form av sakutdelning om 3 188 961 stamaktier i dotterbolaget Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr. 559250-9607 (”Svenska Nyttobostäder”). Sakutdelningen kommer ske med tre (3) stamaktier i Svenska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2021 | ALM Equity

ALM Equity offentliggör extern analys…

För mer information kontakta:Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27  Offentliggörande:Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Nov 2021 | ALM Equity

ALM Equity vinner markanvisning för…

Vi är mycket glada över denna markanvisning då vi ser en stor potential i Barkarby för att skapa attraktiva arbetsplatser. Läget är mycket bra intill torg och kommande tunnelbana. Vi har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Nov 2021 | ALM Equity

ALM Equity: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSST…

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman genom poströstning ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 11 november…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport…

HÄNDELSER UNDER KVARTALET ALM Equity förvärvade samtliga aktier i Järntorget Byggintressenter AB för ett värde om cirka 1,7 Mdkr. ALM Equity emitterar icke säkerställda obligationer om 1 Mdkr samt preferensaktier om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jul 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) får…

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets förslag enligt de Skriftliga Förfarandena. Innehavarna av Obligationerna har därmed…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jul 2021 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ) erbjuder villkorad…

Samtyckespremien erbjuds på följande villkor. Samtyckespremien uppgår till 0,15 procent av Obligationernas utestående nominella belopp per den relevanta avstämningsdagen (se nedan). Utbetalning av samtyckespremien förutsätter att samtliga Skriftliga Förfaranden godkänns…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
23 May 2017 | Årsstämma 2016
30 May 2017 | Årsstämma 2016
31 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 May 2018 | Årsstämma 2017
1 Jun 2018 | Årligutdelning
23 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
28 Sep 2018 | Extrastämma 2018
22 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
27 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
13 Jun 2019 | Årsstämma 2018
14 Jun 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
27 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Årligutdelning
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
26 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
27 May 2021 | Årsstämma 2020
28 May 2021 | Årligutdelning
21 Jun 2021 | Extrastämma 2021
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
19 Nov 2021 | Extrastämma 2021
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner