AFFÄRSIDÉ

Upsales hjälper företag att skapa tillväxt med hjälp av molntjänster inom försäljning, marknadsföring och analys.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: UPSALE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 33.3 57
Rrelseresultat (MSEK) 2.5 -20.9
rets resultat (MSEK) 0.1 -18.6
Balansomslutning (MSEK) 55.8 55.8
Eget Kapital (MSEK) -8.8 -8.8
Antal anstllda 41 41

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 4 May 2022 | Upsales Technology

Report from the Annual General Meeting…

Balance sheets and income statements The annual general meeting adopted the company’s balance sheet and income statement and consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2021. …

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology AB (publ) - interim…

Annual recurring revenue (ARR) ARR at the end of the period was MSEK 120.4 (92.1) which corresponds to an increase of 30.7 % compared to the same time last year…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Apr 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology: Upsales ändrar spr…

Övergången kommer genomföras i samband med kvartalsrapporten för det första kvartalet 2022, vilket innebär att bolaget framgent kommer förbereda finansiella rapporter och pressmeddelande på engelska från och med 27 april…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology: Inbjudan till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Apr 2022 | Upsales Technology

Kallelse till årsstämma i Upsales…

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska:  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2022,  dels anmäla sin…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Apr 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology: Upsales ARR-tillvä…

Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid slutet av perioden till 120,4 (92,1) MSEK, vilket innebär en ökning med 30,7 % de senaste 12 månaderna. Ökningen i ARR under kvartalet var…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology AB (publ) publicerar…

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.upsales.com ( https://www.upsales.com/sv/investerare/Rapporter-presentationer/ ) samt via bifogad PDF.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology: Optionsinnehavare…

För att finansiera aktieköpen har vissa optionsinnehavare sålt aktier. Försäljningen av posten gjordes utanför marknaden. I och med denna transaktion ökar CFO Elin Lundström sitt innehav till 26 350 aktier.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Feb 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology - bokslutskommuniké…

Annual recurring revenue (ARR, årligen återkommande abonnemangsintäkter) ARR vid periodens utgång var 111,8 (86,4) MSEK vilket motsvarar en ökning på 29,4 % jämfört med samma tidpunkt föregående år Ökningen i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology: Extra utdelning till…

Upsales finansiella ställning är stark, både sett till nuvarande kassa, prognostiserade kassaflöden för 2022 och med hänsyn till bolagets höga tillväxttakt. Därför har bolagets styrelse idag fattat beslut om att…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
12 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Årligutdelning
14 May 2020 | Årsstämma 2019
15 May 2020 | Årligutdelning
12 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
16 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 May 2021 | Årsstämma 2020
6 May 2021 | Årligutdelning
17 Jun 2021 | Extrastämma 2021
28 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
27 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
16 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
27 Apr 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
4 May 2022 | Årsstämma 2021
5 May 2022 | Årligutdelning
5 May 2022 | Extrautdelning
27 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3