OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 18 Jul 2023 | Promimic

Förändring i företagsledningen, CFO…

Mölndal den 18 juli 2023 Promimic AB (publ) Styrelsen

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2023 | Promimic

Promimic AB: Promimic delårsrapport…

Sammanfattning av perioden Finansiell översikt för första kvartalet 1 januari – 31 mars 2023 (föregående period inom parentes) Nettoomsättningen uppgick till 6,2 MSEK (1,9) Summa rörelseintäkter uppgick till 6,7 MSEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Promimic

Kommuniké från årstämma 2023 i…

På årstämman i Promimic AB (publ) idag beslutades bl a följande: Fastställande av resultat- och balansräkningar samt resultatdisposition Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för 2022 intagna resultat- och balansräkningarna för…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 Apr 2023 | Promimic

Promimic AB: PROMIMIC ÅRSREDOVISNING…

Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.promimic.com.Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress.Det finns även möjlighet att anmäla sig till vår…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Mar 2023 | Promimic

Kallelse till årsstämma i Promimic AB…

Rätt att delta vid bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 17…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2023 | Promimic

Promimic AB: Promimic bokslutskommunik…

Sammanfattning av perioden Finansiell översikt för fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2022 (föregående period inom parentes) Nettoomsättningen uppgick till 5,8 MSEK (3,5) Summa rörelseintäkter uppgick till 6,2 MSEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2023 | Promimic

Promimic AB: Promimic bokslutskommunik…

Sammanfattning av perioden Finansiell översikt för fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2022 (föregående period inom parentes) Nettoomsättningen uppgick till 5,8 MSEK (3,5) Summa rörelseintäkter uppgick till 6,2 MSEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Feb 2023 | Promimic

Promimic AB: Promimics amerikanska kund…

-Vi har ett fantastiskt partnerskap och detta godkännande är resultatet av väldigt många timmars hårt och passionerat arbete från båda våra team. De bidrag som Promimic tillfört projektet är mycket…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | Promimic

Promimic AB: Promimic flyttar till GoCo…

Mölndal (Sverige), 29 november 2022. I dag offentliggör Promimic AB att bolaget kommer att flytta till ett nybyggt kontor och specialanpassade laboratorier i GoCo Health Innovation City i Mölndal. Flytten…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Nov 2022 | Promimic

Promimic AB: Promimic rapporter kvartal…

Sammanfattning av perioden Finansiell översikt för tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022 (föregående period inom parentes) Nettoomsättningen uppgick till 5,0 MSEK (1,8) Summa rörelseintäkter uppgick till 5,5 MSEK…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024