OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | Promimic

Promimic AB: Promimic flyttar till GoCo…

Mölndal (Sverige), 29 november 2022. I dag offentliggör Promimic AB att bolaget kommer att flytta till ett nybyggt kontor och specialanpassade laboratorier i GoCo Health Innovation City i Mölndal. Flytten…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Nov 2022 | Promimic

Promimic AB: Promimic rapporter kvartal…

Sammanfattning av perioden Finansiell översikt för tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022 (föregående period inom parentes) Nettoomsättningen uppgick till 5,0 MSEK (1,8) Summa rörelseintäkter uppgick till 5,5 MSEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Oct 2022 | Promimic

Valberedning utsedd i Promimic AB

Utnämningen har skett i enlighet med den instruktion avseende principer för utseende till Valberedning som fastställdes vid årsstämman i Promimic AB den 14 mars 2022. De aktieägare som har utsett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Aug 2022 | Promimic

Promimic AB: Promimic delårsrapport…

Sammanfattning av perioden Finansiell översikt för andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022 (föregående period inom parentes) Nettoomsättningen uppgick till 3,5 MSEK (1,4) Summa rörelseintäkter uppgick till 3,9 MSEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jul 2022 | Promimic

Promimic AB: Promimic fördjupar sin USA…

Mölndal, Sverige, tisdagen den 21 juli 2022, 19:20 Samtliga villkor för affären har nu uppfyllts av partnern och transaktionen har idag slutgiltigt undertecknats. I och med att affären genomförts enligt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jun 2022 | Promimic

Promimic AB: Promimic och Danco Medical…

Mölndal, Sverige, torsdag den 30 juni 2022, 21:45 CEST Aktieöverlåtelseavtalet och aktieägaravtalet undertecknades av parterna denna dag och slutförandet av Transaktionen förväntas ske inom den närmaste månaden, förutsatt att alla…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jun 2022 | Promimic

Promimic AB: HA[nano] Surface uppvisar…

Mölndal, Sverige, 22 juni 2022 Resultaten från en in vitro-studie utförd av forskare från Instituto de Medicina Molecular i Lissabon, Portugal presenterades på European Technology Platform on Nanomedicine (ETPN) den…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 May 2022 | Promimic

Promimic AB: Promimic delårsrapport…

Sammanfattning av perioden Finansiell översikt för första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022 (föregående period inom parentes) Nettoomsättningen uppgick till 1,9 MSEK (1,3) Summa rörelseintäkter uppgick till 2,1 MSEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2022 | Promimic

Handel i Promimic AB:s (publ) aktier…

Rådgivare Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. För mer information, vänligen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Promimic

Promimic AB: Promimic anlitar Penser…

Penser Bank AB kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant säkerställa möjligheten att handla i bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. Detta i enlighet…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
25 Apr 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
29 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023