Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-06-17 Xintela Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-17 Xintela Xintela has completed a directed new share issue raising proceeds of approximately SEK 28 million Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-16 Xintela Xintela intends to carry out a directed share issue through an accelerated book building procedure Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-16 Xintela Xintela avser att genomföra en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-27 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela's CEO on successful studies and approved GMP facility Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-27 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas vd om studieframgångar och godkänd GMP-anläggning Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 27 May 2021 | Xintela

Xintela AB: BioStock: Xintelas vd om studieframgångar och godkänd GMP-anläggning

Läs hela artikeln på biostock.se:
https://www.biostock.se/2021/05/xintelas-vd-om-studieframgangar-och-godkand-gmp-anlaggning/
Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

2021-05-21 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021 Rapporter Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021 Rapporter Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintelas GMP-anläggning erhåller tillstånd att producera cellterapiprodukter Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela's GMP facility approved for manufacturing of cell therapy products Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela's GMP facility approved for manufacturing of cell therapy products Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintelas GMP-anläggning erhåller tillstånd att producera cellterapiprodukter Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela to develop stem cell therapy for difficult-to-heal wounds Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela utvecklar stamcellsbehandling för svårläkta sår Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela to develop stem cell therapy for difficult-to-heal wounds Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela utvecklar stamcellsbehandling för svårläkta sår Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintela's stem cell product XSTEM repairs cartilage damage in preclinical model Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintelas stamcellsprodukt XSTEM reparerar skadat ledbrosk i preklinisk modell Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintelas stamcellsprodukt XSTEM reparerar skadat ledbrosk i preklinisk modell Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintela's stem cell product XSTEM repairs cartilage damage in preclinical model Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-11 Xintela Xintela AB: BioStock: New CEO for Xintela's subsidiary Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-11 Xintela Xintela AB: BioStock: Ny vd för Xintelas dotterbolag Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-07 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-07 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta rekryterar Per Norlén som VD Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta recruits Per Norlén as CEO Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta rekryterar Per Norlén som VD Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta recruits Per Norlén as CEO Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-16 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-04-12 Xintela Inspektion av Xintelas GMP-verksamhet för tillverkningstillstånd genomförd Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-12 Xintela Xintela GMP inspection for manufacturing license completed Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-09 Xintela KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-06 Xintela Xintela rapporterar positiva resultat från preklinisk ARDS studie och erhåller nytt anslag om 2,3 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-06 Xintela Xintela reports positive results from preclinical ARDS study and new grant of 2.3 million SEK Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela's CEO on recent successes Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas vd om senaste tidens framgångar Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-19 Xintela Xintela gets tissue establishment license Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-19 Xintela Xintela erhåller tillstånd för vävnadsinrättning Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-17 Xintela Xintela gets patent grant in Europe for XSTEM stem cell product Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-17 Xintela Xintela erhåller godkänt patent i Europa för sin stamcellsprodukt XSTEM Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-12 Xintela Xintela publishes results from glioblastoma antibody study Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-12 Xintela Xintela publicerar antikroppsresultat från glioblastomstudie Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-26 Xintela Year-end report 1 Jan - 31 Dec 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-02-26 Xintela Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31 Rapporter Visa Stäng
2021-01-29 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela is preparing for progress in 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-29 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela laddar för avancemang under 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-19 Xintela Rättelse: Uppdatering tidigare pressmeddelande "Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK" Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-12 Xintela Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-07 Xintela Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-07 Xintela Xintela receives Notice of Allowance from USPTO for the treatment of brain tumors Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-21 Xintela Xintela submits manufacturing license application Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-21 Xintela Xintela skickar in ansökan om tillverkningstillstånd Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-14 Xintela Xintela recruits Jeffrey Abbey to Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-14 Xintela Xintela rekryterar Jeffrey Abbey till Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-04 Xintela Arbitral award rendered in favour of Xintela in dispute with former underwriters Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-04 Xintela Skiljedom meddelad till Xintelas fördel i tvist med tidigare garanter Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-03 Xintela Xintela Board recommends Maarten de Château as new Board member Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-03 Xintela Xintelas styrelse föreslår Maarten de Château som ny styrelseledamot Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-27 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-11-27 Xintela Xintela publishes interim report for the third quarter of 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-11-23 Xintela Xintela AB offentliggör utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Xintela Xintelas styrelse föreslår Lars Hedbys som ny styrelseledamot Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Xintela Xintela Board recommends Lars Hedbys as new Board member Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-09 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela's CEO comments on the positive patent notice Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-09 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-02 Xintela Lösenpris fastställt avseende teckningsoptioner av serie TO 2 i Xintela AB, där teckningsperioden inleds den 4 november 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Nulägesanalys av Xintela publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Status report of Xintela published Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Status report Xintela - Integrins marking the future Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Nulägesanalys Xintela - Integrins marking the future Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-29 Xintela Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för sin stamcellsprodukt XSTEM Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-29 Xintela Xintela receives 'intention to grant' decision from European Patent Office for stem cell product XSTEM Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-28 Xintela Xintela applies for tissue establishment license Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-28 Xintela Xintela ansöker om tillstånd för vävnadsinrättning Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela reports promising results in Covid-19 project Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela rapporterar lovande resultat i Covid-19 projekt Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintelas stamceller visar lovande resultat i preklinisk ARDS studie Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintela's stem cells show promising results in preclinical ARDS study Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-16 Xintela Xintela AB: BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-28 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-08-19 Xintela Xintela expands and strengthens management team Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-19 Xintela Xintela utökar och förstärker ledningen Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-29 Xintela Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för kvalitetssäkring av broskcellsbaserade produkter Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-29 Xintela Xintela receives Notice of Allowance from USPTO for quality assurance of chondrocyte-based products Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-13 Xintela Xintelas fullt garanterade företrädesemission av units kraftigt övertecknad - utnyttjar Utökningsoptionen Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-02 Xintela Xintela AB: BioStock studio: Xintela finns på större aktörers radar Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Företrädesemission ska ta Xintela till nästa nivå Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-29 Xintela Xintela AB: BioStock studio: Xintela om den pågående emissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för behandling av tumörer i hjärnan Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela granted preliminary approval from the European Patent Office for the treatment of brain tumors Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela erhåller teckningsåtagande om cirka 3 MSEK från Bauerfeind Group i Bolagets fullt garanterade företrädesemission om cirka 37 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 Xintela Xintela develops treatment for aggressive breast cancer Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 Xintela Xintela utvecklar behandling för aggressiv bröstcancer Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-12 Xintela Xintela avser genomföra fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-05-26 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-05-22 Xintela Xintela säkrar ytterligare finansiering; upptar lån om 18,9 miljoner kronor med konverteringsmöjlighet Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-15 Xintela Xintela AB: BioStock: Stamceller i fokus när Xintela får miljonbidrag för covid-19 projekt Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-12 Xintela KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Xintela Xintela granted 1 million SEK from Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Xintela Xintela beviljas 1 miljon kronor från Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-01 Xintela Xintela AB årsstämma - nytt datum för stämman Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas cancerprojekt tilldelas två miljoner kronor av Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Xintela Xintela granted 2 million SEK from Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Xintela Xintela beviljas 2 miljoner kronor från Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Xintela Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31 Rapporter Visa Stäng
2020-02-27 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela blickar framåt Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Xintela Xintela AB: BioStock: Flerfrontsavancemang för Xintela Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Xintela Xintela publishes positive preclinical results from equine study Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Xintela Xintela publicerar positiva prekliniska resultat från häststudie Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-27 Xintela Xintela konverterar lån om ca 8 MSEK och tar in nytt lån om 10 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas dotterbolag nådde milstolpe i cancerprojekt Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Xintela Positiva prekliniska resultat i Xintelas glioblastomprojekt Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Xintela Xintela AB: BioStock: Lån från Bauerfeind AG signalerar stark tilltro till Xintela Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet Rapporter Visa Stäng
2019-11-05 Xintela Xintela erhåller lån om ca 8 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-30 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet Rapporter Visa Stäng
2019-05-27 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet Rapporter Visa Stäng
2019-05-06 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-04-26 Xintela Xintela publicerar resultat fran glioblastomstudie Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Xintela Kallelse till årsstämma i Xintela AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Xintela Peter Edman föreslås som ny styrelseledamot Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Xintela Xintela utser Sven Kili som Chief Operating Officer Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Xintela Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-15 Xintela Xintela publicerar nya resultat från stamcellsstudie Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-30 Xintela Konvertering av konvertibler i Xintela Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-28 Xintela Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30 Rapporter Visa Stäng
2018-10-25 Xintela XINTELA AND CATALENT TO CO-DEVELOP BRAIN CANCER THERAPY Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Xintela KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XINTELA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Xintela XINTELA BESLUTAR OM RIKTAD NYEMISSION TILL BAUERFEIND AG OM CIRKA 50 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Xintela Xintela avbryter företrädesemission och avser att genomföra en riktad emission till strategisk investerare om minst 25 MSEK till emissionskursen 6 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Xintela KOMMUNIKÉ FRÅN XINTELA AB:s EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-05 Xintela KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XINTELA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-05 Xintela XINTELA BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 24,8 MSEK VILLKORAT AV GODKÄNNANDE VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela DELÅRSRAPPORT 2018-01-01 till 2018-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela SVEN KILI TAKES ROLE AS CHIEF MEDICAL OFFICER IN XINTELA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela SVEN KILI TAR ROLLEN SOM CHIEF MEDICAL OFFICER I XINTELA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela XINTELA KNOPPAR AV ONKOLOGIVERKSAMHETEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela XINTELA TO SPIN OUT ONCOLOGY BUSINESS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Xintela Significant progress in Xintela Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Xintela Viktiga framsteg i Xintela Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-09 Xintela Xintela utvidgar patentskyddet inom degenerativa ledsjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-09 Xintela Xintela extends patent protection for degenerative joint diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-09 Xintela Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-09 Xintela Xintela signs Letter of Intent with CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Xintela Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Xintela Xintela receives MUMS-status for the treatment of osteoarthritis in horses Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 Xintela Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Xintela KOMMUNIKÈ FRÅN XINTELAS ÅRSSTÄMMA 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Xintela Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Xintela KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Xintela Xintela's GMP facility is completed and being prepared for production and clinical trials Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Xintela Xintelas GMP-anläggning är färdigbyggd och förbereds för produktion och kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-17 Xintela XINTELA DEVELOPS UNIQUE METHODS IN STEM CELL THERAPY FOR THE BRAIN AND BROADENS PATENT PORTFOLIO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-17 Xintela XINTELA UTVECKLAR UNIKA METODER FÖR STAMCELLSBEHANDLING AV HJÄRNAN OCH BREDDAR PATENTPORTFÖLJEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Xintela Xintela förbereder avknoppning av onkologiverksamheten till separat bolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Xintela Xintela prepares for oncology spinout Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-22 Xintela Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-29 Xintela Xintela licenses human antibody technology for cancer therapy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-29 Xintela Xintela licensierar antikroppsteknologi för utveckling av cancerterapi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-19 Xintela Xintela inleder samarbete med det japanska bolaget CellSeed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-19 Xintela Xintela to collaborate with Japanese Cellseed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Xintela Xintela tillförs cirka 500 KSEK efter inlösen av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Xintela Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Xintela Xintela raises 17 million SEK in debt and equity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Xintela Xintela stärker kassan med 17 MSEK genom riktad nyemission och lån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-17 Xintela Keld Søndergaard leaves Xintela's Board of Directors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-17 Xintela Keld Søndergaard lämnar Xintelas styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-11 Xintela Xintela building own GMP-facility for stem cell production Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-11 Xintela Xintela uppför egen GMP-anläggning för produktion av stamceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Xintela Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-17 Xintela Xintela recruits Liselotte Theorell as Birector Product Development and Quality Management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-17 Xintela Xintela rekryterar Liselotte Theorell som ansvarig för produktutveckling och kvalitetsledning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Xintela Xintela participates in multi-million, government funded initiative to form a cell and gene therapy research center Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Xintela Xintela är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Xintela Xintela tecknar samförståndsavtal med CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Xintela Xintela signs memorandum of understanding with CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Xintela Kommunikè från Xintelas årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-18 Xintela Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 Xintela Keld Søndergaard nominated as new board member Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 Xintela Keld Søndergaard föreslås som ny styrelseledamot Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 Xintela Kallelse till årsstämma i Xintela Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 Xintela Xintela strengthens business development and reorganizes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 Xintela Xintela förstärker affärsutveckling och omorganiserar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-28 Xintela Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-15 Xintela Xintela tillförs cirka 10 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-08 Xintela Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie TO 1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-30 Xintela Idag inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-20 Xintela Xintela rapporterar positiva prekliniska resultat i cancerprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-20 Xintela Xintela reports positive preclinical results in cancer project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Xintela Xintelas stamceller visar positiva behandlingseffekter på broskskada i häststudie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Xintela Xintela's stem cells show positive treatment effects on cartilage damage in horse study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 May 2017 | Årsstämma 2016
19 May 2017 | Årligutdelning 2017
8 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
31 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Jan 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
29 May 2018 | Årsstämma 2017
30 May 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Sep 2018 | Extrastämma 2018
28 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
27 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 May 2019 | Årsstämma 2018
28 May 2019 | Årligutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
1 Jun 2020 | Årligutdelning
9 Jun 2020 | Årsstämma 2019
10 Jun 2020 | Årligutdelning
28 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
7 May 2021 | Årsstämma 2020
10 May 2021 | Årligutdelning
21 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 Jul 2021 | Extrastämma 2021
27 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
19 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
17 Jan 2022 | Extrastämma 2022
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
6 May 2022 | Årsstämma 2021
9 May 2022 | Årligutdelning
20 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022