Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 OptiCept Technologies OptiCept Marknadsuppdatering - Hög aktivitetsnivå inom FoodTech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | OptiCept Technologies

OptiCept Marknadsuppdatering – Hög aktivitetsnivå inom FoodTech

OptiCept Technologies VD, Thomas Lundqvist, ger en statusuppdatering för OptiCepts aktiviteter inom FoodTech.

Vi lägger nu mycket intensiva veckor bakom oss och påbörjar minst lika intensiva veckor med ytterligare införsäljning, installationer och uppstart av främst oliveCEPT.

Under hösten ska framförallt ett antal oliveCEPT BALDER, men även ODIN startas upp hos de stora producenterna i Spanien och Portugal. Vi återupptar utvärderingarna hos exempelvis Acesur, en av världens största olivoljeproducenter med en årlig omsättning på 600 miljoner Euro. Hos Lagar Herdade Vale Formoso i Portugal som har totalt 6 extraktionslinjer som sammantaget kan hantera 2500 ton oliver per dag, vilket gör dem till en av Portugals största producenter. Även Almazara de Muela som är ett familjeägt bolag med kontor i USA, kända för sin högkvalitativa olivolja. Bolaget har mottagit mer än 160 utmärkelser i 28 länder och är störst i sin region.

Vi har förlängt hyresavtalet med Unio, som är norra Spaniens största olivoljeproducent och en kooperativ federation som för närvarande samlar 186 kooperativ från Spaniens medelhavsregioner. Dem driver idag 10 olivoljeanläggningar i egen regi.

Vi har totalt 8 oliveCEPT kontrakterade hos 6 kunder på Iberiska halvön sedan innan som alla kommer ställas ut. Dessa står redan under kommersiellt avtal och kan inbringa signifikant kapital för OptiCept och har självklart mycket stor potential att utvecklas än mer på sikt.

I Frankrike har vi sedan tidigare goda resultat, det bekräftar bland annat Moulin D’Olivette, en oliveoljeproducent baserad i Provence. Dem har installerat en oliveCEPT och uppnått fantastiska resultat. Deras “Mill Director” ställde upp och berättade om sin kundupplevelse i en video som väckt uppmärksamhet bland andra franska producenter. ( Se videon här )

Utöver de existerande kontrakten har även kommersiella avtal tecknats med kooperativet Ntra. Sra. De la Piedad samt Aceites Canoliva, båda med sin verksamhet i Spanien. Vidare jobbar vi aktivt med att få ut flera ODIN och THOR framför allt på iberiska halvön, men även i Frankrike och i Tunisien.

Som tidigare nämnts har vi genomfört en utvärdering av ananasjuice med Dole. Resultaten var allt vi kunde önska och produktionsanpassning hos Dole planeras genomföras i september som underlag för den slutliga offerten till den aktuella produktionslinjen, som har behov av upp till 6 BALDER enbart för extraktion. Utöver detta finns intresse för förbättrad extraktion av Bromelain, som är ett protein som finns i ananas och används för tillverkning av kosmetika, i medicin och som köttmjukgörare.

Dole Asia producerar på ytterligare tre siter. Ananasjuice produceras även hos andra Dole-bolag. En BALDER har ett listpris på 350 000 Euro.

De goda resultaten för ananasjuice innebär att vi agerar och satsar extra inom denna nisch. Resurser har avsatts för att bearbeta marknaden. Juice är en stor marknad och enbart ananasjuice uppskattas generera 7 miljarder USD årligen, en marknad som dessutom förväntas växa de kommande åren. Med resultaten från Dole i ryggen ser vi stora möjligheter och intresse finns redan från flera aktörer. Denna satsning görs inledningsvis i Asien och Kina där vi har ett bra upparbetat nätverk. I och med att metoden fungerar bra på ananas har vi goda förhoppningar om att kunna använda applikationen till andra juicer hos Dole, men även till andra producenter. En order från Dole är naturligtvis en viktig dörröppnare som medför en mycket stor potential.

Här kan även nämnas att samma satsning görs för sticklingar i just Asien då resultaten vi uppnått i Sydamerika börjar uppmärksammas i industrin vill vi nyttja de ingångar vi har i Asien. Där finns en omfattande skogsindustri som passar OptiBoost-applikationen väl.

Vi har tidigare kommunicerat goda resultat inom havredryck. Vi ser att vi har möjligheten att kunna etablera en partner här, då vi har positiva diskussioner med ledande aktörer inom branschen. Även inom stärkelseextraktion ur potatis närmar vi oss nästa steg i kommersialiseringen. Vidare har vi goda resultat för extraktion av näringsämnen ur avokadokärnor, här har vi kommit långt med en betalande kund.

Vi ser även ett växande intresse för att PEF behandla livsmedel som skall frysas. Detta jämnar ut vätskenivåerna i produkten innan infrysning vilket leder till mindre förluster efter upptining. Här finns möjlighet att närma oss en marknad som år 2023 uppskattas till cirka 340 miljarder USD, potentialen i denna applikation är mycket stor, i huvudsak för JÖRD då det mest rör sig om fasta livsmedel.

När det gäller dryCEPT ser vi också potential till nya installationer och vi vill hitta rätt partner för att ta nästa steg. Vår befintliga installation hos Steinicke har hittills fokuserat på morötter, men nu pågår ett samarbete kring att utöka detta till att behandla andra produkter.

Vi ser fram emot en höst präglad av aktiviteter inom våra prioriterade områden, spetsade med nya affärsmöjligheter som vi utvecklar tillsammans med betalande kunder.

2023-07-20 OptiCept Technologies OptiCept initiates collaboration in the Nordic region - to treat roses for a Scandinavian flower importer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-20 OptiCept Technologies OptiCept inleder samarbete i Norden - ska behandla rosor till dagligvaruhandeln Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 OptiCept Technologies Marknadsuppdatering - Framgångar inom prioriterade affärsområden för OptiCept Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 OptiCept Technologies OptiCept - Industrial tests at Dole show very positive results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 OptiCept Technologies OptiCept – Industriella tester hos Dole visar mycket positivt resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 OptiCept Technologies New agreement for OptiCept in forest cuttings - declaration of intent from forest company in Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 OptiCept Technologies Nytt avtal för OptiCept inom skogssticklingar – avsiktsförklaring från skogsbolag i Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 OptiCept Technologies OptiCept accelererar försäljningsarbetet inom skogssticklingar och snittblommor, Syngenta fokuserar på prydnadssticklingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 OptiCept Technologies OptiCept accelerate sales efforts in forestry cuttings and cut flowers while Syngenta focuses on ornamental cuttings Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 OptiCept Technologies OptiCept announces outcome in the exercise of warrants of series TO5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 OptiCept Technologies OptiCept offentliggör utfall i utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 OptiCept Technologies Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 OptiCept Technologies The last day of trading with the warrants of series TO5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 OptiCept Technologies OptiCept öppnar den stora kinesiska marknaden för skogssticklingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 OptiCept Technologies OptiCept breaks into the massive forestry cuttings market in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-19 OptiCept Technologies Aktieägarbrev - Ett målinriktat OptiCept rör sig framåt enligt plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-19 OptiCept Technologies Shareholder letter – A goal-oriented OptiCept is moving forward according to plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 OptiCept Technologies The exercise price for the warrants of series TO5 in OptiCept has been determined to SEK 5.64 and the subscription period commences on 19 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 OptiCept Technologies Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 i OptiCept har fastställts till 5,64 SEK och teckningsperioden inleds den 19 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 OptiCept Technologies Marknadsuppdatering – Kundfokus accelererar kommersialiseringen inom snittblommor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Penser Access Penser Access: Stora steg med nya strategin under Q1 - OptiCept Technologies Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Penser Access Penser Access: Intervju med OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 9 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 OptiCept Technologies OptiCept Technologies Delårsrapport Q1 2023 – Ökad omsättning och minskade kostnader Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 OptiCept Technologies Kommersiellt genombrott för OptiCept inom skogssticklingar – avsiktsförklaring från skogsbolag i Brasilien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 OptiCept Technologies Goda resultat med OptiCepts CEPT® -teknologi väcker mycket stort intresse i olivoljeindustrin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 OptiCept Technologies Great results with OptiCept's CEPT® technology are attracting a lot of interest in the olive oil industry Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 OptiCept Technologies Marknadsuppdatering – stora förhoppningar inför kommande olivsäsong efter positiv feedback Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-21 OptiCept Technologies Förvaltningsrätten har delvis bifallit OptiCept Technologies AB:s överklagan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 OptiCept Technologies OptiCept Technologies utser Tomas Andersson till interim CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 OptiCept Technologies Kommuniké från årsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) den 8 mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 OptiCept Technologies OptiCept expands collaboration with a Brazilian forestry company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 OptiCept Technologies OptiCept utökar samarbetet med brasilianskt skogsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 OptiCept Technologies Marknadsuppdatering - OptiCept flyttar fram positionerna för sticklingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 OptiCept Technologies OptiCept Technologies changes CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 OptiCept Technologies OptiCept Technologies byter CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Penser Access Penser Access: Upplagt för acceleration under 2023 - OptiCept Technologies Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-15 OptiCept Technologies OptiCept Technologies, Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 OptiCept Technologies OptiCept Technologies, Bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 OptiCept Technologies Kallelse till årsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB (publ) brings forward publication of the annual report Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB (publ) tidigarelägger publicering av årsredovisningen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 OptiCept Technologies OptiCept accelerates the launch of OptiBoost for Forest Cuttings Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 OptiCept Technologies OptiCept accelererar lansering av OptiBoost för skogssticklingar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 OptiCept Technologies OptiCept Technologies ingår avtal med Dole Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 OptiCept Technologies OptiCept Technologies signs agreement with Dole Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-30 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med globalt skogs-och pappersbolag för behandling av sticklingar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-30 OptiCept Technologies OptiCept enters into an agreement with a global paper and forestry company for the treatment of cuttings Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 OptiCept Technologies OptiCept ingår partnerskap med en av världens största blomsterodlare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 OptiCept Technologies OptiCept enters a partnership with One Flora Group in the Netherlands Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Penser Access Penser Access: Stärker balansräkningen - OptiCept Technologies Analyser Visa Stäng
2022-12-22 OptiCept Technologies Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för olivolja Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 OptiCept Technologies OptiCept offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 OptiCept Technologies OptiCept announces final outcome of the company’s rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 OptiCept Technologies OptiCept announces preliminary outcome of the rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 OptiCept Technologies OptiCept offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 OptiCept Technologies Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för snittblommor Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 OptiCept Technologies Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för sticklingar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 OptiCept Technologies OptiCept publishes prospectus in connection to the rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 OptiCept Technologies OptiCept publicerar prospekt i samband med företrädesemissionen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 OptiCept Technologies OptiCept Technologies bjuder in till Kapitalmarknadsdag Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 OptiCept Technologies Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) den 23 november 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 OptiCept Technologies Shareholder Letter – OptiCept Technologies November 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 OptiCept Technologies Aktieägarbrev – OptiCept Technologies november 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Penser Access Penser Access: Intervju med OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 7 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-04 Penser Access Penser Access: Siktar mot positivt EBITDA 2023 - OptiCept Technologies Analyser Visa Stäng
2022-11-04 OptiCept Technologies Kallelse till extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 OptiCept Technologies Styrelsen i OptiCept beslutar om en företrädesemission av units om cirka 110 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 OptiCept Technologies The board of directors in OptiCept resolves on a rights issue of units of approximately SEK 110 million conditional on the approval of an extraordinary general meeting Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 OptiCept Technologies OptiCept Technologies, Delårsrapport Q3 2022 - OptiCept är positionerat för ett positivt EBITDA resultat 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 OptiCept Technologies OptiCept enters into an agreement with a global forest company for the treatment of cuttings in Brazil Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med globalt skogsbolag för behandling av sticklingar i Brasilien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 OptiCept Technologies OptiCept enters agreement with one of the world's largest rose growers Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med en av världens största rosodlare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 OptiCept Technologies OptiBoost – resultat från utvärdering med Porta Nova Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 OptiCept Technologies OptiBoost - results from evaluation with Porta Nova Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 OptiCept Technologies VD Thomas Lundqvist köper aktier i OptiCept Technologies Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 OptiCept Technologies CEO Thomas Lundqvist buys shares in OptiCept Technologies Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 OptiCept Technologies Genombrott för OptiCept inom sticklingar – tecknar kommersiellt avtal med ett av världens största massa- och pappersföretag CMPC Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 OptiCept Technologies Breakthrough for OptiCept in cuttings - signs commercial agreement with one of the world's largest pulp and paper companies CMPC Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 OptiCept Technologies After good results in the UK, Flamingo takes the next step with OptiBoost Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 OptiCept Technologies Efter goda resultat i Storbritannien tar Flamingo nästa steg med OptiBoost Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 OptiCept Technologies OptiCept enters into an agreement with Spira blommor - OptiBoost treated roses to be sold in one of Sweden's leading retail chains Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med Spira Blommor AB i Sverige – ska sälja OptiBoost behandlade rosor i dagligvaruhandeln Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 OptiCept Technologies OptiCept signs agreement for oliveCEPT® in Italy Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 OptiCept Technologies OptiCept tecknar avtal för oliveCEPT® i Italien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 OptiCept Technologies OptiCept Technologies takes the next step with Flores Funza - OptiBoost to be installed in Colombia Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 OptiCept Technologies OptiCept Technologies tar nästa steg med Flores Funza - OptiBoost ska installeras i Colombia Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-06 OptiCept Technologies OptiCept Technologies - Shareholder Letter September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-06 OptiCept Technologies OptiCept Technologies - Aktieägarbrev september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-02 Penser Access Penser Access: Analytikerpresentation av OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 1 september 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-24 Penser Access Penser Access: Rapport för Q2 - OptiCept Technologies Analyser Visa Stäng
2022-08-23 OptiCept Technologies OptiCept signs profit sharing agreement for 2 oliveCEPT® machines with Northern Spain's leading olive oil producer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 OptiCept Technologies OptiCept tecknar vinstdelningsavtal för 2 oliveCEPT® maskiner med norra Spaniens ledande olivoljeproducent Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med världsledande olivoljeproducent i Italien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 OptiCept Technologies OptiCept enters into an agreement with a world-leading olive oil producer in Italy Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Penser Access Penser Access: Intervju med OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 17 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-16 OptiCept Technologies Rättelse: på grund av avsaknad av MAR-hänvisning, OptiCept Technologies Halvårsrapport 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 OptiCept Technologies OptiCept Technologies Halvårsrapport 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 May 2024 | Årsstämma 2023
30 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024