Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-02-17 Saxlund Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-01-29 Saxlund Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 18,9 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Saxlund Saxlund tecknar exklusivt avtal för service och eftermarknad Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-29 Saxlund Dotterbolag i Tyskland tecknar två kontrakt till värde av ca 3,2 MEUR Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-03 Saxlund Tilldelningsbeslut överklagat Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Saxlund Dotterbolag i Sverige erhåller tilldelningsbeslut till värde av ca 34 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Saxlund Delårsrapport januari - september 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-10-29 Saxlund Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 5,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 Saxlund Styrelseledamot ökar sitt innehav i bolaget Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 16 Oct 2019 | Saxlund Group

Styrelseledamot ökar sitt innehav i bolaget

STYRELSELEDAMOT ÖKAR SITT INNEHAV I BOLAGET

Saxlund Groups AB:s styrelseledamot Svante Carlsson har förvärvat ytterligare 3 000 000 aktier i bolaget till 20 000 000 aktier

Svante Carlsson har förvärvat ytterligare 3 000 000 aktier i Saxlund Group AB och äger efter förvärvet 6 % av aktierna och rösterna i bolaget.

För mer information, v.v. kontakta:
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-10-16.pdf

Saxlund i korthet
Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag – teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se .

2019-10-01 Saxlund Styrelseordförande och styrelseledamot ökar sina innehav i bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-18 Saxlund Ägarförändring i Saxlund Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-27 Saxlund Rättelse: Ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-27 Saxlund Delårsrapport januari - juni 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-08-26 Saxlund Ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-08 Saxlund Återkallat tilldelningsbeslut Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-10 Saxlund Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 9,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-05 Saxlund Dotterbolag i UK tecknar kontrakt värt ca 5,1 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-04 Saxlund Dotterbolag i Sverige erhåller tilldelningsbeslut Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-19 Saxlund Ny styrelsesammansättning Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-18 Saxlund Stämmokommuniké Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-17 Saxlund Dotterbolag i UK säkrar kontrakt till värde av ca 1,7 MGBP Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-05 Saxlund Rättelse: Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Saxlund Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-05-29 Saxlund Delårsrapport Januari - mars 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-05-17 Saxlund Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-15 Saxlund Flytt av stämma och ändrat datum för ÅR Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 Saxlund Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 Saxlund Rättelse angående datum för ÅR Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-12 Saxlund Flytt av stämma och kvartalsrapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Saxlund Stämmokommuniké Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-26 Saxlund Bokslutskommuniké Januari - december 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-21 Saxlund Saxlund: Fel veckodag i kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 Saxlund Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 Saxlund Saxlunds styrelse föreslås utökas på extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-15 Saxlund Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-28 Saxlund Stämmokommuniké - Saxlund Group AB beslutar om företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Saxlund Delårsrapport Januari - september 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-10-10 Saxlund Saxlund säkerställer finansiering från största ägarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Saxlund Delårsrapport Januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Saxlund Dotterbolaget Saxlund International Ltd tecknar kontrakt till värde av ca 6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Saxlund Dotterbolag Saxlund International GmbH tecknar kontrakt till värde av ca 14 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Saxlund Delårsrapport Januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Saxlund Stämmokommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Saxlund Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 Saxlund Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-04 Saxlund Dotterbolag Saxlund Sweden AB tecknar kontrakt till värde av ca 7,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Saxlund Bokslutskommuniké Januari - december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 Saxlund Saxlund Group AB, dotterbolag Saxlund Sweden AB tecknar kontrakt till värde av ca 8,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-20 Saxlund Förändring i styrelsen i Saxlund Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Saxlund Saxlund Sweden AB, namnbyte genomfört av svenskt dotterbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-16 Saxlund Saxlund Group AB, dotterbolag Hotab Biosystem AB tecknar kontrakt till värde av ca 4 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-09 Saxlund Saxlund Group, ändrat datum för bokslutskommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Saxlund Saxlund Group, dotterbolag Hotab Biosystem tecknar kontrakt till värde av ca 18 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Saxlund Delårsrapport Januari - september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-05 Saxlund Ny hemsida lanseras Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-01 Saxlund Ny CFO presenteras Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Saxlund Kostnadsbesparing påbörjas - avtal med vice VD/ CFO avbryts Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Saxlund Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Saxlund Fortsatt lönsamhetsförbättring i fokus. Verksamheten i det tidigare Pilum-bolaget Envipower AB avvecklas genom att försättas i konkurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Pilum Pilum AB: Namnändring genomförd till Saxlund Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-14 Pilum Pilum u.ä.t. Saxlund Group företrädesemission genomförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 Pilum Pilum AB u.ä.t Saxlund Group AB: dotterbolag i England tecknar två nya kontrakt till värde av ca 1 MEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Pilum Pilum AB u.n.ä Saxlund Group AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 Pilum Pilum, u.ä.t Saxlund Group , dotterbolag Hotab Biosystem tecknar kontrakt till värde av ca 6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Pilum Stämmokommuniké - Pilum beslutar om företrädesemission och byter namn till Saxlund Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Pilum Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-12 Pilum Pilum offentliggör årsredovisningen 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Pilum Kallelse till årsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Pilum Styrelsen för Pilum föreslår nyemission om 64 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-22 Pilum Dotterbolaget Saxlund International tecknar kontrakt till värde av ca 1,2 MEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Pilum Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Pilum Pilums tyska dotterbolag Saxlund International GmbH tecknar kontrakt till värde av ca 700 KEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-07 Pilum Apportemission registrerad och rättelse av uttalande avseende rörelsekapital i Delårsrapport januari - juni 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-01 Pilum Ny organisation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-31 Pilum Delårsrapport januari - juni 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-31 Pilum Pilum tillträder förvärv och beslutar om avstämningsdag för sammanläggning av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-26 Pilum Pilum offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av förvärvet av Saxlund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-22 Pilum Trentions bolagsstämma godkänner överlåtelse av samtliga aktier i Saxlund till Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-30 Pilum Kommuniké från årsstämma, tillika andra kontrollstämma i Pilum den 30 juni 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-09 Pilum Pilum offentliggör årsredovisning 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Pilum Kallelse till årsstämma, tillika andra kontrollstämma, i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Pilum Delårsrapport januari - mars 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Pilum Pilum ingår avtal med största aktieägaren om förvärv av Saxlund International Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-20 Pilum Pilum senarelägger delårsrapport januari - mars 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-09 Pilum Pilum genomför riktad nyemission om 3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-26 Pilum Pilum senarelägger årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 Pilum Pilum offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-11 Pilum Pilum offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-04 Pilum Kommuniké från extra bolagsstämma i Pilum den 4 mars 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-02 Pilum Rättelse av bokslutskommuniké 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-23 Pilum Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-03 Pilum Kallelse till extra bolagsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-03 Pilum Pilum genomför företrädesemission om 11,2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-19 Pilum Ackordsbeslut för Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-29 Pilum Beslut om ackordsförhandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-03 Pilum Envipower satsar i Baltikum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-02 Pilum Offentligt ackord inleds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-17 Pilum Ackordsförslag utskickat till fordringsägare i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-12 Pilum Bolagsstämmokommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-11 Pilum Delårsrapport januari - september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-09 Pilum Kallelse till extra bolagsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-01 Pilum Företagsrekonstruktion i Pilum fortsätter enligt plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-15 Pilum Företagsrekonstruktion beviljad för Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-11 Pilum Pilum Envipower teckning order med LKAB i Kiruna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-11 Pilum Pilum ansöker om företagsrekonstruktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-08 Pilum Styrelseledamoten Marianne Lilja Wittbom lämnar styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-08 Pilum Pilums dotterbolag Pilum Industrifilter ansöker om konkurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-04 Pilum Pilum: EP Access - Kostnaderna tynger koncernen Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-31 Pilum Delårsrapport januari - juni 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-24 Pilum Pilum: EP Access - Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-20 Pilum Företagsrekonstruktion beviljad för dotterbolaget Pilum Industrifilter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-18 Pilum Pilums dotterbolag Pilum Industrifilter ansöker om företagsrekonstruktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-14 Pilum Pilum senarelägger halvårsrapporten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-16 Pilum Pilum levererar ny slangfilteranläggning till Vattenfall Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-09 Pilum Nyemissionen i Pilum övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-04 Pilum Alfa Laval väljer Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-21 Pilum Pilum offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-08 Pilum Bolagsstämmokommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 Pilum Pilum Delårsrapport januari - mars 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-28 Pilum Fortum i Värtan väljer Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-16 Pilum Pilum offentliggör årsredovisning 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-07 Pilum Kallelse till årsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-07 Pilum Pilum genomför företrädesemission om cirka 21 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
8 May 2018 | Årsstämma 2017
8 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
9 May 2018 | Årligutdelning
21 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
13 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Årsstämma 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årligutdelning
29 May 2019 | Årsstämma 2018
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
18 Jun 2019 | Årsstämma 2018
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
13 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
4 Jun 2020 | Årsstämma 2019
5 Jun 2020 | Årligutdelning
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
17 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
29 Apr 2021 | Årsstämma 2020
30 Apr 2021 | Årligutdelning
11 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
10 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
16 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
28 Apr 2022 | Årsstämma 2021
28 Apr 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
29 Apr 2022 | Årligutdelning
11 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022