Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-02-23 Integrum Integrum AB: BG Klinik Tübingen, among the first in Germany to treat thumb amputees with Integrum's OPRA[™]Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Integrum Integrum AB: The collaboration with Onkos is paving the way for further growth in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-26 Integrum Integrum AB: Biostock Studio: After receiving the PMA, Integrum looks to the future with confidence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Integrum Integrum AB granted PMA (premarket approval) by the FDA for the OPRA[™]Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Integrum Integrum AB: Dr. Rickard Brånemark and Magnus Niska to Appear on TV4 Nyhetsmorgon, Saturday, December 19[th], 09:20. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Integrum Integrum AB: New Center for Bionics and Pain Research; CBPR, established in Gothenburg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-02 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2020 - 31 oktober 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 2 Dec 2020 | Integrum

Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2020 – 31 oktober 2020

María López – CEO:

”I bolagets andra kvartal ser Integrum ett positivt rörelseresultat och en ökad försäljning, trots att den pågående pandemin innebär fortsatta utmaningar.

Resultatet drivs av en omsättningstillväxt på 56% jämfört med samma kvartal föregående år och 74% jämfört med föregående kvartal.

Vi konstaterar att detta är tydliga tecken på att vi kommer att kunna göra ett starkt årsavslut.

Kvartalets resultat drevs främst av tillväxten i USA där OPRA-nätverket medfört en tillväxt på 119% jämfört med samma kvartal föregående år och 85% jämfört med föregående kvartal. Vi fortsätter driva den fastslagna expansionsstrategin på den amerikanska marknaden. Tack vare vår försäljningsorganisation, vårt kundfokus och samarbetet med Onkos Surgical har Integrum under kvartalet etablerat samarbete med sex nya sjukhus som tillhandahåller OPRA™ Implant System som en del av deras rehabiliteringsprogram. Dessa sex sjukhus är St Luke’s Medical Center, Emory Healthcare, Memorial Hermann Orthopedic and Spine Surgery, University of Southern California / Keck Medical Center, Froedtert & The Medical College of Wisconsin och Duke Health och vi förväntar oss en ökad kirurgisk aktivitet från dessa centra under andra halvan av innevarande räkenskapsår.

Integrum fortsätter arbetet med PMA-ansökan (premarket godkännande) till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för OPRA™Implant System med högsta prioritet och har höga förväntningar om ett positivt svar innan årets slut. Detta skulle befästa Integrums ställning som världsledande inom osseointegrerad protetik och möjliggöra en snabbare expansion på den amerikanska marknaden.

Den europeiska marknaden har fortsatt sett en kraftig minskning av antalet genomförda planerade operationer till följd av Covid-19. Trots detta genomfördes operationer på viktiga marknader som Tyskland, Nederländerna, Frankrike och även i Australien och i Chile.

Trots utmaningarna fortsätter vi att förbereda för en återhämtning så snart kirurgisk aktivitet återgår till mer normala former.

Vi är fortsatt fokuserade på att stödja våra kunder genom användandet av digitala plattformar och säkerställa screening, planering och genomförande av nya operationer och tillhandahållande av nödvändig utbildning till yrkesverksamma inom våra olika kundsegment.

Den 4 november presenterades ett avtal med Art Clinic i Sverige. Art Clinic kommer att etablera ett ”Center of Excellence” för behandlingen av arm eller benamputerade med OPRA™Implant System och räknar med att behandla sina första patienter under nästa kvartal.  Samarbete kommer att underlätta utbildning för behandlande team runt om i världen.) Detta första Center of Excellence är viktig del i vår långsiktiga strategi för fortsatt expansion.
De finansiella beslut som tagits sedan Covid-19-utbrottet har bidragit till att företagets kostnadsmassa optimerats utan att på samma gång kompromissa med aktiviteter som krävs för bolagets långsiktiga mål. Med nuvarande kostnadsmassa och omsättning lyckas vi för första gången sedan bolagets börsintroduktion att leverera ett positivt rörelseresultat.

Medan det är svårt att förutse pandemins framtida påverkan, är det mycket uppmuntrande att fler och fler sjukhus startar behandling med OPRA™ Implant System både i USA och i andra länder. För de marknader och sjukhus där planerade operationer har minskat, eller rentav stannat av, ligger det huvudsakliga fokuset på utbildningsinsatser och patientutvärdering. Detta för att säkerställa att samtliga behandlingsteam är färdigutbildade och står klara när restriktionerna hävs och en mer normal aktivitetsnivå inom sjukvården kan återupptas.

Vi tackar för stödet och engagemanget från varje medlem i vårt team, som varje dag gör sitt yttersta för att vi skall uppnå goda resultat vilket visar en otrolig laganda och solidaritet. Vi är tacksamma och stolta över de framsteg som tagits under detta kvartal och känner oss optimistiska när det gäller den fortsatta globala expansionen.”

Integrum redovisade en nettoomsättning på 12 573 (8 060) KSEK, en ökning med 56% jämfört med motsvarande period föregående år och ett positivt resultat om 3 108 (-2 413), under perioden 2020-08-01 till 2020-10-31 (3 månader).

ANDRA KVARTALET (1 AUGUSTI 2020 – 31 OKTOBER 2020)

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 12 573 (8 060) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 16 016 (8 885) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till -12 936 (-11 289) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3 080 (-2 403) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till 3 108 (-2 413) KSEK

FÖRSTA HALVÅRET (1 MAJ 2020 – 31 OKTOBER 2020)

  • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 19 787 (12 027) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 23 292 (13 488) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till -23 292 (-20 748) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -139 (-7 260) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -226 (-7 276) KSEK

Denna information är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-02 08:30 CET.

2020-12-01 Integrum Integrum AB: Integrum's e-OPRA™ Implant System awarded Best of What's New Award from Popular Science Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Integrum Integrum AB: Integrum's OPRA™ Implant System now offered at a leading academic medical center in North Carolina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-02 Integrum Integrum AB: Art Clinic is establishing a Center of Excellence for Integrum's OPRA[TM] Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Integrum Integrum AB: Integrum's OPRA™ Implant System now available at Froedtert & the Medical College of Wisconsin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-20 Integrum Integrum AB: BioStock Studio: Integrum har en monopolsituation i USA Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-13 Integrum Integrum AB: BioStock: Amerikanska aktiviteter ska driva tillväxt för Integrum Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-12 Integrum Integrum AB: Integrum's OPRA™ Implant System now offered at University of Southern California, Keck Medical Center of USC, California, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-30 Integrum Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-24 Integrum Integrum AB: Integrum granted US patent for attachment device allowing natural wrist rotation for bone-anchored prostheses Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-21 Integrum Integrum AB: Correction: Memorial Hermann Orthopedic and Spine Hospital, Texas, USA, introduces Osseointegration Program with Integrum's OPRA™ Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-18 Integrum Integrum AB: Memorial Hermann Orthopaedic and Spine Hospital, Texas, USA, introduces Osseointegration Program with Integrum's OPRA™ Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-02 Integrum Integrum AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-01-2020-04-30 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-01 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-26 Integrum Integrum AB: Integrum's expansion in US continues with new Osseointegration Center at Emory Healthcare, Georgia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-24 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2020 - 31 juli 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Integrum Rättelse. Felaktig rapportangivelse i tidigare release.  Integrum AB (publ) tidigarelägger Q1-rapporten från den 2 september till den 24 augusti 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Integrum Integrum AB (publ) tidigarelägger Q2-rapporten från den 2 september till den 24 augusti 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Integrum Integrum AB: BioStock: Integrum inväntar viktig milstolpe på väg mot kommersiellt genombrott Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-20 Integrum Integrum AB appoints James Sheridan as Head of Sales and Marketing EMEA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Integrum Integrum AB: The OPRA™️ Implant System Revitalizes People with Amputation at St.Luke's Medical Center in Denver, Colorado Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-08 Integrum Integrum AB: Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2019 - 30 april 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-04 Integrum Integrum AB: Clinical report shows effective long term performance of the e-OPRA™ Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Integrum Integrum AB announces changes to management team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-20 Integrum Bolagsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Integrum Integrum AB: Integrum expands in Australia with a new center in Sydney Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-01 Integrum Integrum AB: FDA Approval of subcontractor for Axor II [TM] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Integrum Kallelse till extra bolagsstämma i Integrum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Integrum Integrum AB: Integrums styrelse föreslår en riktad nyemission om 4 MSEK. Bolaget ser på grund av Covid-19 en kortsiktigt minskad efterfrågan på bolagets produkter och ett kostnadsbesparingsprogram är sjösatt. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-02 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31 januari 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-21 Integrum Integrum AB: Integrum Partners with Onkos Surgical to Further Drive US Market for Bone-Anchored Prosthetics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-20 Integrum Integrum AB: Presbyterian St. Luke's Medical Center Introduces Osseointegration Program with OPRA[TM] Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-02 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31oktober 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-27 Integrum Integrum AB: Integrum har genomfört en riktad nyemission om 9,2 miljoner kronor för att vidare expandera säljinsatserna på USA marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-21 Integrum Integrum AB: OPRA™ Bone anchored prosthesis now available at Johns Hopkins Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Integrum Integrum AB appoints Dennis Baecklund as Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Integrum Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-16 Integrum Integrum AB: Punkt 14 - Styrelsens beslutsförslag om godkännande av ersättning till närstående person Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-16 Integrum Integrum AB: Förslag till beslut om val av styrelse (punkt 11) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31 juli 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Integrum Integrum AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-05-01-2019-04-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-31 Integrum Integrum AB: Integrum is expanding in US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-16 Integrum Integrum AB: Integrum Continues to Strengthen its Position as the Leader in Osseointegration at the Amputee Coalitions National Conference 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-09 Integrum Integrum AB: Neuromotus™ nominated for Svea Priset 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-05 Integrum The first dexterous and sentient hand prosthesis has been successfully implanted Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Integrum New study shows Integrum's OPRA™ Implant System to be safe and durable method to treat thumb amputees Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-28 Integrum Come and meet Carol & Rick, limb loss patients now benefitting from Integrum's bone anchored implant system, at AAOS 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Integrum Integrums ordförande - Dr Rickard Brånemark - anställd som forskare vid MIT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-16 Integrum Integrum appoints Blake E. Pokress as Vice President of North America Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Integrum Integrum collaborating with Chalmers to develop new artificial joint to restore wrist-like movements to forearm amputees Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Integrum Integrum presenterar delårsrapport för maj-oktober den 5 december 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Integrum Integrum collaboration project awarded research grant forneuromuscular control of robotic leg prostheses Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-15 Integrum Meet Integrum at ISPO Sweden 15-16 November 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-14 Integrum Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Integrum Integrum receives prestigious award Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-24 Integrum Nyemissionen i Integrum kraftigt övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-12 Integrum Första operationen i Tyskland med Integrums OPRA™ implantat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-12 Integrum First surgery in Germany with the OPRA™ implant system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Integrum Integrum offentliggör prospekt och bjuder in till investerarträffar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Integrum Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-21 Integrum Integrum AB: Delårsrapport 1 maj 2018 - 31 juli 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-09-14 Integrum Aktieägarens förslag till beslut på bolagsstämma presenteras senast vid årsstämman Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-03 Integrum Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30 publiceras Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Integrum Integrum AB: Integrum föreslår fullt säkerställd företrädesemission om 25 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-13 Integrum Integrum AB: Rutger Barrdahl har utsetts till tf VD för Integrum AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-09 Integrum Integrum AB: Sahlgrenska Universitetssjukhuset återupptar behandlingar med Integrums implantat Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Integrum Integrum AB: Bokslutskommuniké 1 maj 2017 - 30 april 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 Integrum Integrum AB: Integrum fördjupar samarbetet med Europas största universitetssjukhus Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-03 Integrum Förtydligande om Integrums relation till Sahlgrenska Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Integrum Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 31 januari 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-03-16 Integrum Integrum tecknar ramavtal med det amerikanska försvarsdepartementet Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-14 Integrum Thomas Nortoft lämnar Integrums styrelse Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 Integrum Carl Ekvall har utsetts till ny VD för Integrum AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-15 Integrum Kommentar avseende pågående utredning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-09 Integrum Anmälan från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Läkemedelsverket Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-01 Integrum Braanemark Medical AB uppgår genom fusion i Pericardium AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-18 Integrum Integrums delårsrapport 1 augusti 2017 - 31 oktober 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-12-11 Integrum Rickard Brånemark har tilldelats Dr Per Uddén Stipendiet 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-30 Integrum USA:s främsta militärsjukhus har genomfört fem operationer på två dagar Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-19 Integrum Blockaffär i Integrum AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-17 Integrum Integrum uppmärsammas av Frankrikes president Emmanuel Macron och Stefan Löfven Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-30 Integrum Byte av ordförande i Integrum Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 Integrum Integrums tankestyrda proteser har stor framgång på forskningssidan i USA Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-25 Integrum Första ordern från amerikanska försvarsdepartementet Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-09 Integrum Integrum har tecknat ett avtal med en ny leverantör av proteskomponenter Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-25 Integrum Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-25 Integrum Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 30 juli 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-09-19 Integrum Träffa Integrum på aktiedagen i Malmö den 27 september Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-19 Integrum Träffa Integrum på aktiedagen i Malmö den 27 september Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-07 Integrum Integrum utökar den kommersiella organisationen i USA Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-28 Integrum Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30 publiceras Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-25 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-14 Integrum Integrum har erhållit en utbetalning på 5,3 miljoner kronor från EU programmet Horizon 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Integrum Integrum expanderar i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Integrum Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2016 - 30 april 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Integrum Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2016 - 30 april 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-02 Integrum Belgien behandlar sina första patienter med Integrums tumproteser Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-23 Integrum Integrums första leverans till Ottobock i USA Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

26 Mar 2018 | Kvartalsrapport 2017-Q3
25 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Sep 2018 | Årsstämma 2017
24 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Sep 2018 | Årligutdelning
17 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
4 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
10 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019
2 Sep 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
25 Sep 2019 | Årligutdelning
30 Sep 2019 | Årsstämma 2019
2 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
20 Apr 2020 | Extrastämma 2020
8 Jun 2020 | Bokslutskommuniké 2020
3 Mar 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
10 Jun 2021 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner