hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Year-End Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-02 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics förhandlar om en order överstigande 2,3 MEUR motsvarande 23,3 MSEK i Oslo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): MONITOR G5 en viktig del i ChromoGenics satsning för framtiden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics AB offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende ChromoGenics företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller en order på 4,3 MSEK från Vasakronan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics bjuder in till informationstillfällen med anledning av företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-17 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör prospekt den 17 november med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport januari - september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January - September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller order på tillsammans ca 2,3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics genomför en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 94,1 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics beviljas anstånd med betalning av villkorslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 28 Oct 2020 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics beviljas anstånd med betalning av villkorslån

Bakgrund

ChromoGenics har ansökt om anstånd med återbetalning av villkorslån och räntor till långivaren Statens Energimyndighet. Villkorslånet beviljades för ChromoGenics ConverLight Pilotprojekt 36700-1 med start av återbetalning efter projektets genomförande och när Bolaget genererar intäkter från de utvecklade produkterna. Projektet har försenats i förhållande till ursprunglig plan beroende på bland annat kvalitetsbrister relaterat till problem med insatsvaror från en underleverantör.

Energimyndighetens anstånd med amorteringar och räntebetalningar gäller till 1 oktober 2022 och inte specificerat till belopp.

Uttalande av Leif Ljungqvist

”Detta är en mycket positiv signal för ChromoGenics. Vi får nu en återbetalning av vår kredit till Energimyndigheten bättre i fas med vår kommande intjäning. Inga belopp har preciserats i Energimyndighetens beslut. Vi bedömer från ChromoGenics sida den likviditetslättnad beslutet innebär till väl över 10 MSEK”, säger Leif Ljungqvist, VD.

2020-10-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics återbetalar stöd för korttidspermittering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics utser Anders Pettersson till t.f. sälj- och marknadschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics i Elektroniktidningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Kommentar på ChromoGenics Q1-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från årsstämma i ChromoGenics AB (publ) 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from annual general meeting in ChromoGenics AB (publ) 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January-March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsårsrapport januari-mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 ChromoGenics AB (publ) Rättelse av pressmeddelande "ChromoGenics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 ChromoGenics AB (publ) Kallelse till årsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 14 maj 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 ChromoGenics AB (publ) Notice of annual general meeting in ChromoGenics AB (publ) on May 14, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Organisationsförändringar på ChromoGenics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics genomför kostnadsreduktioner och varslar med anledning av Corona-pandemin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Investerar för nästa steg i expansionen Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-18 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics launches ConverLight Paragon® ECO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics lanserar ConverLight Paragon[®] ECO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning från MFH Bygg AB till ett värde av 2,1 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics accelererar sitt kvalitetsarbete, utökar ledningsgruppen med Mårten Sonnerup Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Uppföljning på ChromoGenics Q4-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Year-End Report 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics genomför företrädesemission om ca 100,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics conducts rights emission for SEK 100.6 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-06 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Kommentar inför ChromoGenics Q4-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives new orders from Vasakronan and Humlegården to a value of SEK 2 200 000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller nya beställningar från Vasakronan och Humlegården på totalt 2 200 000 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Kommentar på ChromoGenics senaste stororder Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning från Promad i Strängnäs AB till ett värde om 1 600 000 kr. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Promad in Strängnäs AB to a value of SEK 1 600 000. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) on 18 December 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 18 december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Stort fokus på försäljningen 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Uppföljning på ChromoGenics Q3-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January 1 - September 30, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-21 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Kommentar inför ChromoGenics Q3-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics changes Certified Adviser to Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-15 ChromoGenics AB (publ) Notice of extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) on 18 December 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-15 ChromoGenics AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 18 december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: ChromoGenics - tre orders på kort tid Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives order from Vasakronan for SEK 330 000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning från Vasakronan på 330 000kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller ny beställning från Vasakronan på 490 000 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives a new order from Vasakronan of SEK 490 000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning från Vasakronan på 380.000 kr. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives order from Vasakronan for SEK 380,000. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives two orders to a total value of about SEK 565 000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller två beställningar till ett sammanlagt värde på ca 565 000 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-24 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: ChromoGenics - detta har hänt senaste två veckorna Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics participates in Horizon 2020 Switch2Save project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics deltar i Horizon 2020 projektet Switch2Save Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller en beställning från Humlegården Fastigheter till ett värde av 677.000 kr. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Humlegården Fastigheter worth SEK 677,000. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Problems with sputtered film give decreased turnover, confirms the need of own sputtering capacity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Problem med sputtrad film ger minskad omsättning, bekräftar vikten av egen sputtringskapacitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics resolves on a directed issue of shares by set-off Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics beslutar om riktad kvittningsemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Investerar i produktion för framtida skalbarhet Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Uppföljning på ChromoGenics Q2-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January-June 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics meddelar omräknade villkor för tidigare utgivna teckningsoptioner (TO2) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Hungary to a value of SEK 450.000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får beställning från Ungern till ett värde om 450 000 kr. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics beslutar om kvittningsemission till garanter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-07 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-07 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-17 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics företrädesemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemission och förlänger teckningstiden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Gör nyckelinvestering och håller fortsatt bra takt i försäljningsarbetet Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHROMOGENICS DEN 7 AUGUSTI 2019 AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics upphandlar toppgaranti upp till 100 procent av den pågående företrädesemissionen och genomför riktad nyemission om ca 10 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-01 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order worth SEK 850 000. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-01 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller beställning till ett värde av 850 000 kronor. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics tar sikte på världsmarknaden med ny fabrik i Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics aims at the world market with a new factory in Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får ytterligare order från Vasakronan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives additional order from Vasakronan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics triples its quotation stock Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics tredubblar sin offertstock Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-03 ChromoGenics AB (publ) Notice of extraordinary general meeting in ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-03 ChromoGenics AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-30 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics förvärvar produktionsanläggning och föreslår garanterad företrädesemission om 86 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-30 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics acquires machinery equipment and decides on a rights issue of approximately SEK 86 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-27 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Johan Hedin utses till ny styrelseordförande i ChromoGenics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-27 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Johan Hedin is appointed new Chairman of ChromoGenics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller en första beställning enligt det nya ramavtalet med Humlegården Fastigheter. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives a first order according to the new framework agreement with Humlegården Fastigheter. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Fastpartner, new customer to ChromoGenics via an order of SEK 160,000 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Fastpartner, ny kund hos ChromoGenics via en order på 160.000 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics is expanding the product portfolio and by that creates a total façade concept. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics utökar sin produktportfölj och skapar ett totalt fasadkoncept. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 ChromoGenics AB (publ) Communiqué from annual general meeting in ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 ChromoGenics AB (publ) Kommuniké från årsstämma i ChromoGenics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Interim Report January - March 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erhåller order på ConverLight® för 1,4 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order for ConverLight® valued 1,4 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics tecknar ramavtal med Humlegården Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics signs framework agreement with Humlegården. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics & Ångströmlaboratoriet presenterar ny glaskunskap för energieffektiva byggnader på Society of Vacuum Coaters. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics & Ångström Laboratory is presenting new glass knowledge for energy efficiency buildings on Society of Vacuum Coaters. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-29 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Great interest in ConverLight AW and several returning customers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-29 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Stort intresse för ConverLight AW samt flera återvändande kunder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får ny kund via en order på 200.000 kr från Stenvalvet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics gets a new customer through an order of 200.000SEK from Stenvalvet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives funding from Vinnova of 500.000SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får utvecklingsbidrag från Vinnova på 500.000kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): 3'e parts utvärdering påvisar stora fördelar med ConverLight®. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): 3rd party evaluation shows the advantages of ConverLight®. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics publishes the annual report 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får order värd ca 1,4 MSEK från Fabege. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Fabege to a value of 1,4 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics received an order of 760 000 SEK from AMF Fastigheter. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har fått en order på 760 000 kr från AMF Fastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics has reached sales targets for first quarter 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-09 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har nått försäljningsmålen för Q1-2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics has received additional orders to a value of 1 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har fått tilläggsbeställningar på ca 1 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-01 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics kommunicerar ett antal mindre order på sammanlagt 1,1MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-01 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics communicates small orders to a value of 1,1MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har fått en tilläggsorder från Ticon, Norge på 2 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics has received a complementary 2 MSEK order from Ticon, Norway. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics har gått till final i Inission Innovation Award. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Fabege to a value of 1,3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får order värd 1,3 MSEK från Fabege. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Vinner bra referensaffärer och har en stark orderbok Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Year-End Report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics announces recalculated terms for previous issued stock options (TO2) (translation of Swedish PM from February 21) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får första ordern på Paragon, värd 4,5 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives first order for Paragon to a value of 4,5 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics meddelar omräknade villkor för tidigare utgivna teckningsoptioner (TO2) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics nyemission om 77,7 MSEK fulltecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics organisationsförändringar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics organizational changes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives an order from Humlegården Fastigheter to a value of 7 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får order från Humlegården Fastigheter på 7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics ökar produktionskapaciteten för att möta efterfrågan. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics is increasing production capacity to meet demand. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics kommunicerar omsättningsmål på 80 MSEK för 2019 och rapporterar fortsatt bra affärsläge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics får genombrottsorder i Danmark. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics receives a break through order in Denmark. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics lanserar ConverLight ® Paragon och sätter en ny standard för världens fasadglas. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-07 ChromoGenics AB (publ) ChromoGenics is launching ConverLight ® Paragon and sets a new standard for façade glass in the world. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-07 ChromoGenics AB (publ) Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Kommersiellt genombrott för ChromoGenics energieffektiva glas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
20 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner