Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-09-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-24 Aino Health Aino Health AB: Penser Access: Aino Health - Stärker balansräkningen Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health interim report January-June 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport januari-juni 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-18 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med Stockholms Stadsmission avseende SaaS-lösningen HealthManager Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-18 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs agreement for their SaaS solution HealthManager with Stockholm City Mission (Stockholms Stadsmission) Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): The directed issue of warrants to the CEO and CFO of Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Den riktade emissionen av teckningsoptioner till VD och CFO i Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 15,9 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health decides on a fully secured rights issue of shares of approximately SEK 15.9 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Communication from the Annual General Meeting 2020 in Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2020 i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-13 Aino Health Aino Health AB: Penser Access: Aino - COVID-19 bromsar tillväxten Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-12 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Interim report January-March 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-12 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2020 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 12 May 2020 | Aino Health

Aino Health AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2020

2020-05-12

Förbättrad omsättning med 4%, nya partners stöttar tillväxt


januari-mars 2020

  • Omsättningen ökade med 4 procent till 6 085 (5 852) TSEK*
  • Resultatet efter finansiella poster minskade till -3 569 (-3 264) TSEK
  • Resultatet per aktie -0,2 (-0,2) SEK

* Bolaget hade vid slutet av kvartalet cirka 3,2 MSEK i fordringar, från resultatbaserade kontrakt, som har ackumulerats under Q42018-Q12020 varav 1 miljon kronor har intäktsförts under Q4 2019. På grund av COVID-19 pandemin har bolaget av försiktighetsskäl varken intäktsfört eller kostnadsfört ackumulerade resultatbaserade fordringar under Q1 2020.

 

Vi befinner oss mitt i COVID-19 pandemin, vilken tog ordentlig fart under kvartalets sista månad. Pandemin har påverkat oss, precis som de flesta andra, i form av att vi ser att försäljningen mot nya potentiella kunder bromsats in något. Vi fortsätter diskussioner med partners och befintliga kunder för att stötta dem nu och planera för framtiden.

Vi ser att företag kommer behöva tydliga processer och lösningar på plats efter den här pandemin för att, på ett strukturerat sätt, kunna se till att deras medarbetare mår bra och har rätt förutsättningar.

Trots COVID-19 pandemin under mars ser vi att vår affärsmodell, fortsätter att ge resultat. Omsättningen ökade med fyra procent jämfört med föregående år.

Fokus under årets första kvartal har fortsatt varit på försäljning och anskaffning av värdebringande partners, vilket resulterat i ett par nya partnerskap – MCR och Zalaris samt en ny affär tillsammans med Aava i Finland.


Finansiering av verksamheten i nuläget

Största delen av Ainos intäkter är så kallade återkommande intäkter och majoriteten av kundavtalen har en uppsägningstid på minst sex månader. På grund av detta påverkas inte koncernens omsättning väsentligt av COVID-19 pandemin.

För att kunna säkra bolagets framtid har vi trots allt tagit följande åtgärder:

  • Ett statsgaranterat lån på ca 2 MSEK
  • Senarelagt betalningar av skatter, moms, och arbetsgivaravgifter.
  • Kommit överens med de anställda i Sverige om deltidspermittering för fyra månader och ansökt om stöd från Tillväxtverket.


Försiktigt goda förväntningar på första halvan av 2020

Efter det första kvartalet 2020 hade vi cirka 3,2 miljoner SEK i utfallsbaserade fordringar från Botkyrka, vilka vi gradvis börjat intäktsföra under det fjärde kvartalet. 1 MSEK har intäktsförts under Q4 2019. Under Q1 2020 har vi varken intäktsfört eller nedskrivit fordringar från utfallsbaserade kontrakt på grund av att vi vill avvakta konsekvenserna som COVID-19 pandemin möjligen medför. Vi tillämpar försiktighetsprincipen.


Ackumulerat antal SaaS-prenumerationer av Health Manager

Per den sista mars har vi cirka 48 000 prenumeranter. Vi fortsätter ständigt att utveckla plattformen för att möta våra kunders behov. Orsaken till att antalet nettoprenumeranter minskade var att Kouvola stads avtal tog slut. Antalet företagskunder fortsatte dock att öka.

Jag är hoppfull inför resten av året och hoppas att vi snart kommer se att världen återgår till en mer normal situation.

Jyrki Eklund
Vd och koncernchef
Aino Health AB

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020 kl. 08.30 CEST.

 

För mer information:

Jyrki Eklund, VD Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser

Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com. Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO). För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.

Bilagor

2020-04-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Correction: Incorrect use of the MAR tag in previous press release “Aino Health AB (publ): Annual Report 2019” Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Rättelse: Felaktig MAR-etikett i tidigare pressmeddelande “Aino Health AB (publ): Årsredovisning 2019” Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN AINO HEALTH AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kallelse till årsstämma i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Annual Report 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Årsredovisning 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health anpassar och expanderar sitt erbjudande för att stötta företag under COVID-19 pandemin Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health adjust, and expand, its offering to support companies during the COVID-19 pandemic Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar partneravtal med UK-baserade Human Capital Consultancy, MCR Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs partnership agreement with UK based Human Capital Consultancy, MCR Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar partneravtal med Zalaris Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs partnership agreement with Zalaris Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 Aino Health Aino Health AB: Penser Access: Aino Health - Ökar intäkterna med 29% Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-04 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Bokslutskommuniké oktober-december 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-04 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Year-end report October-December 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs new customer: Kaksineuvoinen Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar ny kund: Kaksineuvoinen Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-14 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health och partnern Aava tecknar avtal med VRJ Group Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-14 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health and partner Aava signs agreement with VRJ Group Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Healths partner Finla tecknar två nya kunder för SaaS-lösningen HealthManager Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health partner Finla signs two new customers for SaaS solution HealthManager Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-12 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs agreement with Centric Sweden regarding the SaaS solution HealthManager Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-12 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med Centric Sverige gällande SaaS-lösningen HealthManager Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health sells ownership in the Finnish occupational health provider Maresan Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ):Aino Health säljer sin ägarandel i finska företagshälsovårdsföretaget Maresa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Outcome of the exercise of warrants in Aino Health AB (publ) 9.12.2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal för SaaS-lösning med handels- och serviceföretag Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs agreement for SaaS solution with a trading and service company Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-30 Aino Health Aino Health AB: Penser Access: Aino Health - Ökar intäkterna med 36% Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health interim report July-September 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport juli - september 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs cooperation agreement with Monetra Oulu Oy Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar samarbetsavtal med Monetra Oulu Oy Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-19 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Minskad sjukfrånvaro hos Botkyrka kommun med Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-19 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Decreased sick leave at Botkyrka Municipality with Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-13 Aino Health Aino Health AB: Penser Access: Aino Health - Ökar antalet samarbetspartners Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-12 Aino Health AB (publ) Aino Health interim report January-June 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-12 Aino Health AB (publ) Aino Health delårsrapport januari-juni 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-22 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health Germany signs partnership agreement with 55BirchStreet Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-22 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health Tyskland tecknar partneravtal med 55Birchstreet Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-15 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB tecknar partneravtal med EFESO Consulting Nordics Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-15 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB signs partnership agreement with EFESO Consulting Nordics Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-02 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar samarbetsavtal med Aava Finland Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-02 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs cooperation agreement with Aava Occupational Health Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health's solution go-live for Multi Contact GmbH Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino HealthManager driftsätts för Multi Contact GmbH Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar partneravtal med Nylands Arbetshälsa Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs partnership agreement with Uudenmaan Työterveys, (Nylands Arbetshälsa) Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-23 Aino Health AB (publ) CORRECTION: Aino Health AB (publ): Smart Health Management brought big rewards for Tornio Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-23 Aino Health AB (publ) CORRECTION: Aino Health AB (publ): Smart Health Management gav Torneå stora vinster Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Smart Health Management gav Torneå stora vinster Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Smart Health Management brought big rewards for Tornio Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-16 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med globalt kundservicebolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-16 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs agreement with global customer service company Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health and Finla in joint client project Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health och Finla i gemensamt kundprojekt Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med ledande grossistföretag Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs agreement with leading wholesaler Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-08 Aino Health Penser Access: Aino Health - 41 000 HealthManager-licenser Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport januari - september 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-10-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health och Finla i ny partnerleverans Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health and Finla in new partnered delivery Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-01 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ):Aino Health tillförs ca 29,6 MSEK i kontanta medel genom dels en övertecknad företrädesemission och dels en kompletterande riktad emission till Swedbank Robur Fonder Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-01 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health has received around SEK 29.6 million in cash through an oversubscribed preferential rights issue and a supplementary issue directed at Swedbank Robur Fonder Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health utser Tanja Ilic till COO Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health appoints Tanja Ilic as COO Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health driftsätter sin lösning för Botkyrka kommun Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health's solution go-live for the municipality of Botkyrka Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Strategiska och institutionella investerare övertar uniträtter i den pågående emissionen Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Teckningsperioden påbörjad i Aino Health AB:s företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health provided If with solutions to the challenges of corporate health management Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med Sjuksyrra AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs agreement with Sjuksyrra AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-27 Aino Health Penser Access: Aino Health - 39 000 HealthManager-licenser Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-24 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport januari - juni 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-08-15 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ) den 14 augusti 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-17 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-26 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ):Aino Health beslutar om företrädesemission uppgående till ca 24,6 MSEK, garanterad till ca 80 % Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino HealthManager implementerat hos ArcelorMittal Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino HealthManager is live with ArcelorMittal Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-24 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2018 i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health awarded in procurement procedure performed by SALAR Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health vinner upphandling genomförd av SKL Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-18 Aino Health Penser Access: Aino Health - 18% ökning av antal HealthManager-licenser Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-16 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-05-07 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health säkrar bryggfinansiering Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-07 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health secures bridge financing Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB signs cooperation agreement with Finla Occupational Health Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB tecknar samarbetsavtal med Finla Occupational Health Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-26 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health representeras i Förenade Arabemiraten Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-26 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health gains representation in the United Arab Emirates Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-26 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Notice of annual general meeting of aino health ab (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-26 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kallelse till årsstämma i aino health ab (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB tecknar samarbetsavtal med Attendo Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB signs cooperation agreement with Attendo Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Publication of annual report postponed Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Publicering av årsredovisningen senarelagd Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-05 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health lanserar tjänst för att stötta arbetsförmåga och personalhälsa Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-05 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health launches work ability and health management service desk for managers Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB signs contract with Finnair Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med Finnair Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB signs contract with Multi Contact GmbH Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB tecknar avtal med Multi Contact GmbH Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): signs contract with Tampereen Sähkölaitos Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): sluter avtal med Tampereen Sähkölaitos Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-05 Aino Health Penser Access: Aino Health - Avtal med ArcelorMittal Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): publishes Year-end Report October - December 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): publicerar bokslutskommuniké oktober - december 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): signs contract with Region Västmanland Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): tecknar avtal med Region Västmanland Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): tecknar avtal med ArcelorMittal Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): signs contract with ArcelorMittal Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-10 Aino Health Penser Access: Aino Health - Nu eller aldrig Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) publicerar delårsrapport för 1 juli - 30 september 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-11-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) publishes Interim Report 1 July - 30 September 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-10-04 Aino Health AB (publ) RÄTTELSE: Kommuniké från extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ.) den 3 oktober 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-04 Aino Health AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ.) den 3 september 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 Aino Health AB (publ) CEO Jyrki Eklund takes over the responsibilities of Aino Health Sweden AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 Aino Health AB (publ) CEO Jyrki Eklund tar över ansvaret för Aino Health Sweden AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-01 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): föreslår ändringar i styrelsen Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-01 Aino Health AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ.) Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-01 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): proposes changes to the Board Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-01 Aino Health AB (publ) Notice of extraordinary general meeting in Aino Health AB (publ.) Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB skriver avtal med Hartela Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB signs a deal with Hartela Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-25 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) publicerar delårsrapport för 1 april - 30 juni 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-08-25 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) publishes Interim Report 1 April - 30 June 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-06-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health medgrundar företagshälsovårdsbolaget Maresan Oy Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health co-founds the corporate healthcare company Maresan Oy Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-18 Aino Health AB (publ) Aino Health AB skriver avtalsförklaring med det tyska sjukförsäkringsbolaget BARMER Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-18 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) signs letter of intent with German health insurance company BARMER Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-17 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2017 i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-17 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Report from Aino Healths Annual General Meeting 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-12 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) publicerar delårsrapport för 1 januari - 31 mars 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-05-12 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) publishes Interim Report 1 January - 31 March 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-05-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health utser Peter Seeger som VD för Tyskland Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health appoints Peter Seeger as Managing Director for Germany Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-08 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Sofia Røsand ny projektledare för Aino Health Sweden AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-04 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Erik Johnsson ny försäljnings- och marknadsansvarig för Aino Health Sweden AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-03 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health presenterar vid Corporate Health Convention i Stuttgart 9-10 maj Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-03 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health will be presenting at the Corporate Health Convention in Stuttgart on May 9-10 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-02 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kompletterande information kring kallelse till årsstämma i Aino Health AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-02 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Supplementary information regarding the annual general meeting of Aino Health AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health utser Charlotte Boij som VD för sin svenska verksamhet Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health appoints Charlotte Boij as CEO of its Swedish operations Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-07 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB has published its Annual Report for 2016 today Rapporter Visa Stäng
2017-04-07 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB publicerar årsredovisning 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health's strategic partner Kunnan Taitoa signs agreement with another Finnish city Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Healths strategiska partner Kunnan Taitoa skriver avtal med ytterligare en finsk stad Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Additional information regarding: Aino Health's strategic partner Kunnan Taitoa signs major agreement with the City of Kouvola Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kompletterande information kring: Aino Healths strategiska partner Kunnan Taitoa skriver större avtal med Kouvola Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health's strategic partner Kunnan Taitoa signs major agreement with the City of Kouvola Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Healths strategiska partner Kunnan Taitoa skriver större avtal med Kouvola Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health's strategic partner Kunnan Taitoa signs major agreement with the City of Kouvola Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health forms strategic partnership with Kunnan Taitoa in Finland Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health ingår strategiskt partnerskap med Kunnan Taitoa i Finland Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Year-end report 19 May 2016 - 31 December 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Bokslutskommuniké 19 maj 2016 - 31 december 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-31 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health is building its second European HealthDesk ahead of plan - in Kalix, Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-31 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health bygger tidigare än planerat sin andra europeiska HealthDesk - Kalix i Sverige. Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-19 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Meddelande om avslutade stabiliseringsåtgärder Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-05 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Meddelande om stabiliseringsåtgärder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health strengthens management team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

12 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 May 2017 | Årsstämma 2016
17 May 2017 | Årligutdelning 2016
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
3 Oct 2017 | Extrastämma 2017
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 May 2018 | Årsstämma 2017
25 May 2018 | Årligutdelning
23 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
6 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
14 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
14 May 2019 | Årsstämma 2018
15 May 2019 | Årligutdelning
20 May 2019 | Årsstämma 2018
12 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
4 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
12 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
14 May 2020 | Årligutdelning
18 May 2020 | Årsstämma 2019
19 May 2020 | Årligutdelning
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
6 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner