Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-25 Premium Snacks Nordic Kommuniké från årsstämma 2023 i Premium Snacks Nordic AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport kvartal 1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Premium Snacks Nordic Kallelse till årsstämma 2023 Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Gårdschips utökar produktionskapacitet för att möta ökad efterfrågan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Äntligen cashewnötter med smak av Brynt smör & Havssalt från Exotic Snacks Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Somrigt, syrligt, salt och gott från Gårdschips Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport kvartal 3 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 26 Aug 2022 | Premium Snacks Nordic

Premium Snacks Nordic AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2022

Andra kvartalet april – juni 2022

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade 1 % till 85,9 MSEK jämfört med 84,8 MSEK för samma period 2021.

  • Bruttomarginalen minskade till 35,3 % (43,1 %).

  • Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till -1,3 MSEK (6,3 MSEK).

  • Resultat före skatt uppgick till -4,8 MSEK (3,1 MSEK).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -6,0 MSEK (3,4 MSEK).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

Under juni månad slog Gårdschips försäljningsrekord. Gårdschips nettoomsättning uppgick

till 10,7 MSEK vilket innebar att det tidigare försäljningsrekordet från juli 2021 utraderades.

Det fortsatta kriget i Ukraina har drivit upp råvarupriser och frakter samtidigt som den svenska kronan har försvagats mot både USD och EUR. Nödvändiga prishöjningar har aviserats.

Henrik Strinning utsågs till ny VD för Premium Snacks AB i april. Han började tjänsten den 7 juni. Henrik Strinning har erfarenhet från dagligvaruhandeln samt HORECA. Tidigare arbetsgivare inkluderar Coop, Compass Group och Picard.

Peter Näslund Svartling utsågs till ny CFO för Premium Snacks AB i juni. Tidigare arbetsgivare inkluderar Deloitte, The ABSOLUT Company, Spendrups, The Coca-Cola Company och Systembolaget.

Väsentliga händelser efter 30 juni

  • Inga väsentliga händelser.

Resultatprognos för helåret 2022

Styrelsen prognosticerar stigande omsättning men försämrat resultat för helåret 2022 jämfört med 2021. Detta på grund av ökade råvarupriser, frakter och valuta. Prishöjningar och kostnadsbesparingar kommer återställa resultatet under andra halvan av året.

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-26 08:00 CET.

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024