Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-25 Premium Snacks Nordic Kommuniké från årsstämma 2023 i Premium Snacks Nordic AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport kvartal 1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Premium Snacks Nordic Kallelse till årsstämma 2023 Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Feb 2023 | Premium Snacks Nordic

Premium Snacks Nordic AB: Bokslutskommuniké 2022

Fjärde kvartalet oktober – december 2022

 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5,5% till 83,3 MSEK jämfört med 79 MSEK för samma period 2021.

 • Bruttomarginalen minskade till 36,7 % (41,0%).

 • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade 35,8 % till 2,5 MSEK (1,8 MSEK).

 • Resultat före skatt uppgick till -1,3 MSEK (-1,5 MSEK).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 3,7 MSEK (1,4 MSEK).

Helår 2022

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 324,1MSEK (321,8 MSEK).

 • Bruttomarginalen var 37,7% (42,9%).

 • Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till 5 MSEK (16,8 MSEK).

 • Resultat före skatt minskade till -8,9 MSEK (3,8 MSEK).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -6,4 MSEK (8,6 MSEK).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

 • Gårdschips fabrik i Laholm har byggts ut med ytterligare lagerutrymme och en fritös med högre kapacitet, vilket utökar produktionskapaciteten med 50 % och möjliggör lägre kostnader i takt med att den nya produktionsapparaten trimmas in.

Väsentliga händelser efter 31 december

 • Avtal har slutits om ytterligare automatisering i Laholm med införandet av en automatisk pallrobot och plastrobot, vilket höjer maximal produktionstakt och sänker behovet av manuellt arbete, särskilt på natten. Beräknad installation kvartal 2.
 • En packlina för nötter har beställts till Länna för att förbättra bruttovinst och transportekonomi, samt minska lagerbindning. Flexibiliteten och hastigheten med vilken nya produkter kan lanseras och testas i marknaden kommer också att påverkas positivt.
 • Ett nytt samarbetsavtal har slutits med Trade & Distribution Norway AS angående den norska marknaden. De kommer i fortsättningen att distribuera och marknadsföra Premium Snacks produkter på den norska marknaden.

Hela rapporten finns på bolagets hemsida: https: //premiumsnacksnordic.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

Informationen är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-17 08:00 CET.

2023-01-19 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Gårdschips utökar produktionskapacitet för att möta ökad efterfrågan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Äntligen cashewnötter med smak av Brynt smör & Havssalt från Exotic Snacks Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Somrigt, syrligt, salt och gott från Gårdschips Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport kvartal 3 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024