Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-25 Premium Snacks Nordic Kommuniké från årsstämma 2023 i Premium Snacks Nordic AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport kvartal 1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 9 May 2023 | Premium Snacks Nordic

Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport kvartal 1 2023

Första kvartalet januari – mars 2023

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade 17 % till 83 MSEK jämfört med 70,9 MSEK för samma period 2022.
  • Bruttomarginalen minskade till 38,3 % (39,5 %).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 2,8 MSEK (-1,1 MSEK).
  • Resultat före skatt uppgick till -1,3 MSEK (-4,5 MSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 0,2 MSEK (-4 MSEK).   

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

  • Beslut om att installera packlina i Länna.

Väsentliga händelser efter 31 mars

  • Packlina för nötter installeras innan sommaren i Länna.
  • Fortsatt automatisering av chipstillverkningen i Laholm.

Resultatprognos för helåret 2023

Styrelsen bedömer, med antaganden om stabila råvarupriser, stabil svensk krona och nuvarande omvärldssituation, att koncernen för helåret 2023 skall uppnå en omsättning över 350 MSEK vilket innebär en tillväxt om ca 8% jämfört med 2022 samt en EBITDA marginal om ca 5%.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på bolagets hemsida, se länk:  https://premiumsnacksnordic.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

Informationen är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-09 08:00 CET.

2023-05-04 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Premium Snacks Nordic Kallelse till årsstämma 2023 Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Gårdschips utökar produktionskapacitet för att möta ökad efterfrågan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Äntligen cashewnötter med smak av Brynt smör & Havssalt från Exotic Snacks Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Somrigt, syrligt, salt och gott från Gårdschips Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport kvartal 3 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024