Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-10 Nanexa Sommarbrev från Nanexa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Nanexa Summer letter from Nanexa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Nanexa Bulletin from Nanexa’s Annual General Meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Nanexa Kommuniké från årsstämma i Nanexa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Nanexa Nanexa har slutfört den planerade rekryteringen till Fas 1-studien av NEX-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 9 Jun 2023 | Nanexa

Nanexa har slutfört den planerade rekryteringen till Fas 1-studien av NEX-20

Nanexa AB meddelar idag meddelar att rekrytering och dosering har slutförts i NEX-20 Fas 1-studien. Sedan december förra året har friska frivilliga administrerats singeldoser i tre på varandra följande eskalerande dosgrupper. Data för farmakokinetisk profil, säkerhet och tolerabilitet samlas nu in för den sista dosgruppen och resultat förväntas presenteras efter sommaren.

”Vi är mycket glada över att ha slutfört rekryteringen enligt tidpplan och vi ser fram emot att utvärdera studieresultaten för NEX-20”, säger David Westberg, VD för Nanexa. ”Jag är mycket stolt över vårt projektteam som är dedikerat till att leverera den här studien enligt våra tidsatta mål och att generera högkvalitativa data för att vi ska kunna ta nästa steg i NEX-20- projektet. Vi vet från diskussioner med vår internationella advisory board att följsamheten till den föreskrivna behandlingen med lenalidomid kan vara suboptimal för vissa patienter, och eftersom fler och fler patienter globalt behandlas med lenalidomid under lång tid, ser vi tydligt att det finns ett otillfredsställt medicinskt behov där vi kan hjälpa genom att tillhandahålla en depåformulering som NEX-20. ”

NEX-20 är en långtidsverkande formulering av lenalidomid, baserad på Nanexas drug delivery-system PharmaShell®. Lenalidomid är en immunmodulerande substans som verkar såväl på cancercellerna som på den omgivande mikromiljön (1). Idag ges lenalidomid till patienter i form av en oral kapsel en gång om dagen under 21-28 dagar i sträck i behandlingscykler om 28 dagar.

1) A review of the history, properties, and use of the immunomodulatory compound lenalidomide Zeldis et al. Ann NY Acad Sci. 2011 Mar;1222:76-82

2023-06-09 Nanexa Nanexa has completed the planned recruitment to the Phase 1 study of NEX-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Nanexa Nanexa skriver kontrakt med internationellt ledande CRO inom diabetes för fas I-studie med NEX-22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Nanexa Nanexa signs contract with leading international diabetes CRO for Phase I study with NEX-22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Redeye Redeye: Nanexa - Moments of truth closing in Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Nanexa Kallelse till årsstämma i Nanexa AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Nanexa Notice of Annual General Meeting in Nanexa AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Solid progress in development into 2023, with funding needs on the horizon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Nanexa Nanexa publishes interim report for January – March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Nanexa Nanexa publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Nanexa Nanexa publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Nanexa NEX-22 preclinical data shows controlled release of liraglutide for one month Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Nanexa Prekliniska data av NEX-22 bekräftar kontrollerad frisättning av liraglutid i en månad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Emergers Emergers: NANEXA: 90 Second Pitch with CEO David Westberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Redeye Redeye: Nanexa Q4 2022 - A Stronger Case Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Validation from Novo Nordisk positions Nanexa for an eventful year ahead Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Nanexa Nanexa publishes year-end report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Nanexa Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Nanexa Inbjudan till presentation av Nanexas bokslutskommuniké och Q4-rapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Nanexa Invitation to presentation of Nanexa’s year-end report and Q4-report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Nanexa Nanexa participates at the 4th annual “Beyond Medicines’ Barriers Meeting”, arranged by the International Myeloma Foundation Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Nanexa Nanexa deltar på 4th annual “Beyond Medicines’ Barriers Meeting”, arrangerat av International Myeloma Foundation Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Novo Nordisk deal offers both scientific validation and investor-friendly financing Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Inbjudan till nyhetskommentar med anledning av Nanexas nyhetssläpp den 21 december 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Invitation to commentary regarding Nanexa's press release on 21 December 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Nanexa signs an exclusivity and evaluation agreement worth SEK 46.1 million and completes a directed share issue of SEK 17.2 million to Novo Nordisk Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Nanexa tecknar ett exklusivitets- och utvärderingsavtal värt 46,1 MSEK och genomför en riktad emission till Novo Nordisk om 17,2 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Nanexa Nanexa har startat Fas 1-studien med NEX-20 enligt plan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Nanexa Nanexa has started the Phase 1 study of NEX-20 according to plan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Nanexa Nanexa AB och VitriVax, Inc. har nått en lösning på patentintrångsprocessen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Nanexa Nanexa AB and VitriVax, Inc. have resolved the patent infringement lawsuit Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 Nanexa Nanexa receives approval to start clinical trial with NEX-20 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 Nanexa Nanexa erhåller godkännande att starta klinisk studie med NEX-20 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Nanexa Valberedning inför Nanexa AB (publ) årsstämma 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Nanexa Nomination Committee for Nanexa AB (publ) Annual General Meeting 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Charging to enter triple clinical trials in the coming year Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Nanexa Nanexa publishes interim report for January – September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Nanexa Inbjudan till presentation av Nanexas Q3-rapport 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 Nanexa Nanexa tecknar utvärderingsavtal med läkemedelsbolag specialiserat inom ögonområdet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 Nanexa Nanexa signs evaluation agreement with a Speciality Pharma company Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Nanexa Nanexa AB och Vitrivax, Inc har nått en överenskommelse i alla väsentliga delar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Nanexa Nanexa AB and Vitrivax, Inc reach agreement in principle Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Emergers Emergers: NANEXA Equity Research Case Video Summary Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-16 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: New project NEX-22 to add significant daily benefits for 50m patient market Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Nanexa Nanexa startar produktprojektet NEX-22 som adresserar en enorm marknad Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Nanexa Nanexa launches NEX-22 product project to address a huge market Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Nanexa Nanexa tecknar utvärderingsavtal med ett stort globalt läkemedelsbolag Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Nanexa Nanexa signs evaluation agreement with a Global Pharmaceutical Company Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Redeye Redeye: Nanexa - Our Q2 Comment Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Nanexa Nanexa publishes interim report for January – June 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Nanexa Nanexa receives extended GMP-certificate for the new pilot plant Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Nanexa Nanexa erhåller utökat GMP certifikat för den nya pilotanläggningen Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
19 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024