Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-10 Nanexa Sommarbrev från Nanexa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Nanexa Summer letter from Nanexa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Nanexa Bulletin from Nanexa’s Annual General Meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Nanexa Kommuniké från årsstämma i Nanexa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Nanexa Nanexa har slutfört den planerade rekryteringen till Fas 1-studien av NEX-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Nanexa Nanexa has completed the planned recruitment to the Phase 1 study of NEX-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Nanexa Nanexa skriver kontrakt med internationellt ledande CRO inom diabetes för fas I-studie med NEX-22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Nanexa

Nanexa skriver kontrakt med internationellt ledande CRO inom diabetes för fas I-studie med NEX-22

Nanexa AB meddelar idag att bolaget anlitar kontraktsforskningbolaget (CRO) Profil i Neuss, Tyskland inför den kommande starten av en fas I-studie med NEX-22, en månadsdepå av liraglutid för behandling av typ 2-diabetes och i förlängningen även obesitas (fetma), Profil är högspecialiserat på tidiga kliniska studier inom diabetes och obesitas och har ett utmärkt globalt anseende för sitt genomförande av klinisk forskning inom dessa båda indikationer.

Profil är ett fullskaligt CRO specialiserat på tidig klinisk och translationell forskning inom diabetes och obesitas. Sedan starten 1999 har bolaget varit involverat i ett stort antal kliniska forskningsstudier med några av världens största läkemedelsbolag. För sin forskning inom dessa indikationer har bolaget upp till 65 vårdplatser på sin klinik och ett team på mer än 330 medarbetare, varav över 25 är läkare.

”Vi är glada över att vara involverade i utvecklingen av en enmånadsformulering av liraglutid med Nanexas avancerade drug delivery-system PharmaShell®. En GLP-1-analog som bara behöver injiceras en gång i månaden har potentialen att inte bara underlätta diabetesbehandlingen och förbättra patientens efterlevnad, utan även förbättra tolerabilitet och effektivitet. I nära samarbete med det erfarna ledningsteamet och de framstående expertrådgivarna från Nanexa skapar vi en effektiv utvecklingsplan för att kunna visa Proof of Concept redan i de tidiga utvecklingsstadierna”, säger Dr. Tim Heise, Lead Scientist och medgrundare av Profil.

”Tyskland är en av de absolut största läkemedelsmarknaderna i Europa och i världen, och är det land i Europa som med sitt prissättningssystem tillåter försäljning från dag ett vid ett godkännande av ett nytt läkemedel i EU. Det faktum att vi lägger redan vår första kliniska forskningsstudie med NEX-22 i Tyskland hos ett CRO-bolag som har så gott globalt renommé vad gäller dessa båda ämnesomsättningssjukdomar säkrar data med hög kvalitet med effektivt utförande för en eventuell framtida licenspartner inom ramarna för NEX-22”, säger David Westberg, CEO för Nanexa.

NEX-22 projektet ligger nu i preklinisk fas och Nanexa informerade redan tidigare i år att man i en första djurstudie kunde påvisa en frisättning av liraglutid över 28 dagar. Ytterligare prekliniska studier pågår nu, vilka preliminärt bekräftar dessa resultat.

”NEX-22 projektet är mycket spännande och fyller otvetydigt ett stort medicinskt behov för att underlätta för patienter som slipper täta injektioner med sitt läkemedel. En depåberedning över en månad är på många sätt idealisk för patienten med diabetes eller med obesitas och det förenklar också för vårdgivare och apotek. Efter alla mina år i läkemedelsbranschen har jag dessutom insett vikten inför lanseringar av nya läkemedel att redan från tidig klinisk utvecklingsfas etablera god kunskap om ett läkemedels för- och nackdelar hos forskande kliniker i de länder där man först lanserar det och börjar använda det i större skala.”, säger Bengt Gustavsson, Director of Clinical Research and Medical Affairs på Nanexa.

Fas I-studien med NEX-22 beräknas vara redo att starta omkring slutet av 2023.

2023-06-01 Nanexa Nanexa signs contract with leading international diabetes CRO for Phase I study with NEX-22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Redeye Redeye: Nanexa - Moments of truth closing in Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Nanexa Kallelse till årsstämma i Nanexa AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Nanexa Notice of Annual General Meeting in Nanexa AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Solid progress in development into 2023, with funding needs on the horizon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Nanexa Nanexa publishes interim report for January – March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Nanexa Nanexa publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Nanexa Nanexa publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Nanexa NEX-22 preclinical data shows controlled release of liraglutide for one month Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Nanexa Prekliniska data av NEX-22 bekräftar kontrollerad frisättning av liraglutid i en månad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Emergers Emergers: NANEXA: 90 Second Pitch with CEO David Westberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Redeye Redeye: Nanexa Q4 2022 - A Stronger Case Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Validation from Novo Nordisk positions Nanexa for an eventful year ahead Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Nanexa Nanexa publishes year-end report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Nanexa Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Nanexa Inbjudan till presentation av Nanexas bokslutskommuniké och Q4-rapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Nanexa Invitation to presentation of Nanexa’s year-end report and Q4-report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Nanexa Nanexa participates at the 4th annual “Beyond Medicines’ Barriers Meeting”, arranged by the International Myeloma Foundation Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Nanexa Nanexa deltar på 4th annual “Beyond Medicines’ Barriers Meeting”, arrangerat av International Myeloma Foundation Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Novo Nordisk deal offers both scientific validation and investor-friendly financing Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Inbjudan till nyhetskommentar med anledning av Nanexas nyhetssläpp den 21 december 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Invitation to commentary regarding Nanexa's press release on 21 December 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Nanexa signs an exclusivity and evaluation agreement worth SEK 46.1 million and completes a directed share issue of SEK 17.2 million to Novo Nordisk Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Nanexa tecknar ett exklusivitets- och utvärderingsavtal värt 46,1 MSEK och genomför en riktad emission till Novo Nordisk om 17,2 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Nanexa Nanexa har startat Fas 1-studien med NEX-20 enligt plan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Nanexa Nanexa has started the Phase 1 study of NEX-20 according to plan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Nanexa Nanexa AB och VitriVax, Inc. har nått en lösning på patentintrångsprocessen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Nanexa Nanexa AB and VitriVax, Inc. have resolved the patent infringement lawsuit Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 Nanexa Nanexa receives approval to start clinical trial with NEX-20 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 Nanexa Nanexa erhåller godkännande att starta klinisk studie med NEX-20 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Nanexa Valberedning inför Nanexa AB (publ) årsstämma 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Nanexa Nomination Committee for Nanexa AB (publ) Annual General Meeting 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Charging to enter triple clinical trials in the coming year Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Nanexa Nanexa publishes interim report for January – September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Nanexa Inbjudan till presentation av Nanexas Q3-rapport 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 Nanexa Nanexa tecknar utvärderingsavtal med läkemedelsbolag specialiserat inom ögonområdet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 Nanexa Nanexa signs evaluation agreement with a Speciality Pharma company Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Nanexa Nanexa AB och Vitrivax, Inc har nått en överenskommelse i alla väsentliga delar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Nanexa Nanexa AB and Vitrivax, Inc reach agreement in principle Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Emergers Emergers: NANEXA Equity Research Case Video Summary Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-16 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: New project NEX-22 to add significant daily benefits for 50m patient market Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Nanexa Nanexa startar produktprojektet NEX-22 som adresserar en enorm marknad Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Nanexa Nanexa launches NEX-22 product project to address a huge market Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Nanexa Nanexa tecknar utvärderingsavtal med ett stort globalt läkemedelsbolag Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Nanexa Nanexa signs evaluation agreement with a Global Pharmaceutical Company Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Redeye Redeye: Nanexa - Our Q2 Comment Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Nanexa Nanexa publishes interim report for January – June 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Nanexa Nanexa receives extended GMP-certificate for the new pilot plant Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Nanexa Nanexa erhåller utökat GMP certifikat för den nya pilotanläggningen Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
19 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024