Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-10 Nanexa Sommarbrev från Nanexa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 10 Jul 2023 | Nanexa

Sommarbrev från Nanexa

Det andra kvartalet 2023 har nått sitt slut och många av oss i Sverige går in i semestertider. Vi på Nanexa kan summera första halvåret 2023 som mycket produktivt med både våra egna projekt och våra partnerprojekt. Vi har också haft chansen att träffa nya potentiella partners på olika konferenser i Europa och USA där vi kan se att intresset för vårt drug delivery-system PharmaShell ökar i takt med att vi kan presentera mer och mer data som beskriver de unika egenskaperna hos systemet. En tydlig reflektion från dessa konferenser är att vår förmåga att arbeta med och förbättra formuleringar av biologiska läkemedel såsom peptider och monoklonala antikroppar genererar ett stort intresse bland många av de stora läkemedelsbolagen.

Våra projekt utvecklas som förväntat och vi ser stora möjligheter i dem alla, men i det här brevet vill jag ta tillfället i akt att lyfta fram vårt senaste projekt, NEX-22, som vi lanserade förra hösten och som syftar till att utveckla en månadslång depotformulering av liraglutid, en GLP-1-peptid för behandling av typ 2-diabetes. Mer specifikt är marknadsutvecklingen extraordinär och alltmer övertygande, liksom potentialen för liraglutid och andra GLP-1-peptider som marknadsförs av stora läkemedelsföretag, vilka skulle kunna komma i fråga för en teknologilicens från PharmaShell. Vårt mål är att skapa bekväma och långtidsverkande behandlingar för typ 2-diabetes, som tillgodoser de varierande behoven hos patienter inom detta område.

I december förra året tecknade vi ett exklusivt utvärderingsavtal med Novo Nordisk där de kommer att utvärdera vårt PharmaShell-system för att tillverka en enmånads depotformulering av en specifik substans som de för närvarande marknadsför. För denna exklusivitet och utvärderingsprojektet betalade Novo Nordisk totalt 4,4 MUSD och beslutade också att investera ytterligare 1,6 MUSD i Nanexa i en riktad emission.

Både NEX-22 och Novo Nordisk-projektet har legat i framkant av vår dagliga verksamhet och har fått hög prioritet under första halvåret 2023.

Jag skulle vilja hålla mig till NEX-22-projektet och gå närmare in på marknaden för GLP-1-receptoragonister. Det är en enorm och snabbt växande marknad, där det finns en tydlig logik i att lansera en GLP-1 depåprodukt för en månad. Vi har samlat några intressanta fakta och egna reflektioner om marknadspotentialen som jag skulle vilja dela med mig av till er.

GLP-1 RAs (Glucagon-Like Peptide -1 Receptor Agonist), som används för behandling av både typ 2-diabetes (första indikationen) och fetma, visar för närvarande en enorm tillväxt. Under mina drygt 30 år i läkemedelsbranschen har jag aldrig sett en så snabb tillväxt för en läkemedelsklass. Detta ger oss extra energi att fokusera våra resurser på NEX-22, som vi ser som en dörröppnare för att bygga upp enmånadssegmentet inom typ 2-diabetes. Det kan också vara en ingång till fetmamarknaden, eftersom behovet av förbättrad följsamhet genom en injektion en gång per månad förväntas vara ännu större vid fetma.

Med stöd av försäljningssiffror från de dominerande bolagen inom GLP-1 RA-klassen, Novo Nordisk och Eli Lilly, i kombination med prognoser från Global Data, är vi övertygade om att Nanexa är mycket väl positionerat inom rätt marknadssegment med NEX-22. Enligt prognoserna beräknas det totala värdet av segmentet GLP-1 och GLP-1/GIP (Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide) uppgå till 90 BUSD år 2029 (71 BUSD inom typ 2-diabetes och 20 BUSD inom fetma). Vissa analytiker förutspår en ännu högre siffra på 150 BUSD. Under andra halvåret 2023 kommer vi att fortsätta optimeringen av formuleringen, utföra prekliniska studier och lämna in ansökan om klinisk prövning, vilket stöder en start av studien i slutet av 2023 eller början av 2024.

Inom typ 2-diabetes motsvarar försäljningen av GLP-1 och GLP-1/GIP på 71 BUSD över 50 % av den växande globala marknaden för typ 2-diabetes, som förväntas uppgå till 136 miljarder USD 2029, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 11,5 % från 2019. Se bild 1 i Bilaga till detta brev.

Fetmamarknaden förutspås få en ännu starkare tillväxt under den kommande perioden och kommer att nå 37 miljarder USD 2031. Inom detta segment förväntas GLP-1- och GLP-1/GIP-produkterna dominera ännu mer än inom typ 2-diabetes och nå en andel på 70 % och en försäljning på 26 miljarder USD. Se bild 2 i Bilaga till detta brev.

Med dessa marknadsprognoser för GLP-1-försäljningen under de kommande åren skulle även ett normalt tekniklicensavtal för vårt drug delivery-system PharmaShell, med royalty på ca 2-3 % av nettoförsäljningen, ge mycket betydande årliga intäkter för Nanexa. Vi tror och hoppas att detta kommer att bli verklighet, inte bara för att det skulle vara mycket trevligt för Nanexa, utan också för att det skulle ge alla patienter med typ 2-diabetes och potentiellt även fetma som tar GLP-1-receptoragonister en mycket bättre behandling och livskvalité.

Det är svårt att slå dessa marknadsstorlekar för nästan vilken annan indikation som helst, men trots det innebär både NEX-20 för multipelt myelom och NEX-18 för myelodysplastiskt syndrom också betydande möjligheter för Nanexa. Marknaderna är mindre, men det finns tydliga medicinska behov för båda dessa indikationer som vi kommer att kunna tillgodose med långtidsverkande PharmaShell-baserade produkter och betydande marknadsmöjligheter finns definitivt där.

Jag skulle vilja peka på en mycket viktig aspekt av vår projektportfölj. Ni känner till talesättet att djävulen ligger i detaljerna, vilket är helt sant även för våra projekt. Därför är det av avgörande betydelse att ha experter inom respektive indikationsområde kopplade till våra projekt, och vi har lyckats samla internationella Key Opinion Leaders (KOL) till alla våra projekt för att engagera dem i våra rådgivande nämnder. Det är KOL:s som mycket väl skulle kunna vara rådgivande styrelsemedlemmar i stora globala läkemedelsföretag. Detta ger oss en enorm styrka, både när det gäller att förstå detaljerna i de medicinska behoven i indikationerna, de kritiska målproduktprofilerna mm och i våra kontakter med potentiella partners.

Sammanfattningsvis har våra egna projekt fortskridit enligt plan under första halvåret 2023, vi har avslutat rekryteringen till den kliniska studien med NEX-20 och ser nu fram emot att utvärdera resultaten senare under året. Med vetskap om hur mycket arbete som ligger bakom är jag mycket nöjd och vill ta tillfället i akt att officiellt tacka vårt fantastiska team för en utmärkt prestation.

Jag har redan nämnt att Novo Nordisk-projektet ligger högt upp på vår prioriteringslista. Med detta sagt har vi också lyckats leverera PharmaShell-belagda aktiva substanser i våra andra partnerprojekt under det första halvåret 2023. Några av dessa är nu i händerna på våra duktiga partners där de utvärderar våra kompositioners prestanda i sina laboratorier och i djurstudier. Vi hoppas att några av dessa utvärderingar kommer att leda till djupare samarbeten och i slutändan licensavtal. Min egen uppfattning är att vi närmar oss sådana avtal, även om det är svårt att förutsäga när. En sak är redan säker och det är det faktum att vi nu får högre avgifter för utvärderingarna, vilket vanligtvis är ett mycket gott tecken.

Vi har också haft möjlighet att träffa och diskutera PharmaShells möjligheter med många företag när vi deltagit i olika konferenser, både i Europa och i USA. Det är tydligt för mig att intresset för vår teknologi har ökat mycket under det senaste året. Framför allt inom området formulering av stora molekyler, bioläkemedel, såsom peptider och monoklonala antikroppar, där vi redan har lovande data. NEX-22-projektet är baserat på en peptid, vilket också är fallet i ett par av de partnerprojekt som vi arbetar med just nu. Vi har också inlett en utvärderingsstudie tillsammans med en stor läkemedelspartner inom området långverkande monoklonala antikroppar, där det finns flera behov att tillgodose, och vi ser att vår PharmaShell-beläggning har potential att ge en lösning till utmaningarna.

Jag kan också nämna att vårt affärsutvecklingsteam ständigt för diskussioner med flera företag och vi hoppas att detta kommer att leda till ännu fler intressanta utvärderingar, utvecklingsavtal samt licensavtal där vi ser större betalningar vid signeringar och milstolpar, samt royaltyavgifter komma vår väg. Jag känner mig mycket trygg med att vi utvecklas i rätt riktning mot sådana kritiska avtal.

Jag hoppas att detta brev har givit en bra statusuppdatering och att du håller med mig när det gäller prioriteringarna i bolaget med tanke på den enorma potentialen och starka utvecklingen på GLP-1-marknaden, och den enorma intäktspotentialen för NEX-22-projektet.

Med det önskar jag dig en underbar sommar!

David

2023-07-10 Nanexa Summer letter from Nanexa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Nanexa Bulletin from Nanexa’s Annual General Meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Nanexa Kommuniké från årsstämma i Nanexa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Nanexa Nanexa har slutfört den planerade rekryteringen till Fas 1-studien av NEX-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Nanexa Nanexa has completed the planned recruitment to the Phase 1 study of NEX-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Nanexa Nanexa skriver kontrakt med internationellt ledande CRO inom diabetes för fas I-studie med NEX-22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Nanexa Nanexa signs contract with leading international diabetes CRO for Phase I study with NEX-22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Redeye Redeye: Nanexa - Moments of truth closing in Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Nanexa Kallelse till årsstämma i Nanexa AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Nanexa Notice of Annual General Meeting in Nanexa AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Solid progress in development into 2023, with funding needs on the horizon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Nanexa Nanexa publishes interim report for January – March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Nanexa Nanexa publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Nanexa Nanexa publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Nanexa NEX-22 preclinical data shows controlled release of liraglutide for one month Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Nanexa Prekliniska data av NEX-22 bekräftar kontrollerad frisättning av liraglutid i en månad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Emergers Emergers: NANEXA: 90 Second Pitch with CEO David Westberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Redeye Redeye: Nanexa Q4 2022 - A Stronger Case Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Validation from Novo Nordisk positions Nanexa for an eventful year ahead Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Nanexa Nanexa publishes year-end report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Nanexa Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Nanexa Inbjudan till presentation av Nanexas bokslutskommuniké och Q4-rapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Nanexa Invitation to presentation of Nanexa’s year-end report and Q4-report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Nanexa Nanexa participates at the 4th annual “Beyond Medicines’ Barriers Meeting”, arranged by the International Myeloma Foundation Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Nanexa Nanexa deltar på 4th annual “Beyond Medicines’ Barriers Meeting”, arrangerat av International Myeloma Foundation Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Novo Nordisk deal offers both scientific validation and investor-friendly financing Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Inbjudan till nyhetskommentar med anledning av Nanexas nyhetssläpp den 21 december 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Invitation to commentary regarding Nanexa's press release on 21 December 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Nanexa signs an exclusivity and evaluation agreement worth SEK 46.1 million and completes a directed share issue of SEK 17.2 million to Novo Nordisk Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nanexa Nanexa tecknar ett exklusivitets- och utvärderingsavtal värt 46,1 MSEK och genomför en riktad emission till Novo Nordisk om 17,2 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Nanexa Nanexa har startat Fas 1-studien med NEX-20 enligt plan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Nanexa Nanexa has started the Phase 1 study of NEX-20 according to plan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Nanexa Nanexa AB och VitriVax, Inc. har nått en lösning på patentintrångsprocessen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Nanexa Nanexa AB and VitriVax, Inc. have resolved the patent infringement lawsuit Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 Nanexa Nanexa receives approval to start clinical trial with NEX-20 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 Nanexa Nanexa erhåller godkännande att starta klinisk studie med NEX-20 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Nanexa Valberedning inför Nanexa AB (publ) årsstämma 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Nanexa Nomination Committee for Nanexa AB (publ) Annual General Meeting 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Charging to enter triple clinical trials in the coming year Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Nanexa Nanexa publishes interim report for January – September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Nanexa Inbjudan till presentation av Nanexas Q3-rapport 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 Nanexa Nanexa tecknar utvärderingsavtal med läkemedelsbolag specialiserat inom ögonområdet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 Nanexa Nanexa signs evaluation agreement with a Speciality Pharma company Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Nanexa Nanexa AB och Vitrivax, Inc har nått en överenskommelse i alla väsentliga delar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Nanexa Nanexa AB and Vitrivax, Inc reach agreement in principle Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Emergers Emergers: NANEXA Equity Research Case Video Summary Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-16 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: New project NEX-22 to add significant daily benefits for 50m patient market Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Nanexa Nanexa startar produktprojektet NEX-22 som adresserar en enorm marknad Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Nanexa Nanexa launches NEX-22 product project to address a huge market Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Nanexa Nanexa tecknar utvärderingsavtal med ett stort globalt läkemedelsbolag Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Nanexa Nanexa signs evaluation agreement with a Global Pharmaceutical Company Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Redeye Redeye: Nanexa - Our Q2 Comment Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Nanexa Nanexa publishes interim report for January – June 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Nanexa Nanexa receives extended GMP-certificate for the new pilot plant Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Nanexa Nanexa erhåller utökat GMP certifikat för den nya pilotanläggningen Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
19 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024