AFFÄRSIDÉ

Misen Energy är ett svenskt oljeprospekterings och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gastfält i Ukraina.

Bransch:  Energi
Marknad:  First North
Tickerkod:  MISE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Verksamhet

MISEN ENERGY
Misenkoncernen är ett olje- och gasbolag inriktat på utvinning av hydrokarboner (främst naturgas, olja och gaskondensat) i Ukraina. Affärsmodellen är att utveckla och avsevärt öka produktionen i olje- och gasfält genom att genomföra omfattande investeringsprogram och tillämpa moderna västerländska kunskaper och teknik.

Misenkoncernen består Misen Energy AB (publ) och två delägda dotterbolag Misen Enterprises AB (Sverige) och LLC Karpatygaz (Ukraina). Via dessa två dotterbolag, innehar Misenkoncernen rättigheter till 50,01 procent av nettoresultatet efter skatt från ett stort gas- och oljeproduktionsprojekt i Ukraina.

Projektet ska pågå under tjugo år, med början från 2011. De återstående rättigheterna till 49,99 procent av nettoresultatet efter skatt tillhör PJSC Ukrgasvydobuvannya. Nettoresultatet från gas- och oljeproduktionsprojektet som kan tilldelas parterna beräknas utifrån de produktionsvolymer som juridiskt tilldelas JA. De här volymerna beräknas som skillnaden mellan en produktionsnivå om investeringarna genomförs och en förutbestämd basnivå för produktionen som skulle ha producerats om projektet inte hade funnits (dvs. inga ytterligare investeringar hade gjorts).

Kommande händelser

31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
30 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Årligutdelning
31 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
30 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Årligutdelning
31 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner