AFFÄRSIDÉ

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: KV77 Pref
Certified Adviser:
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 0 0 0 331.1
Rörelseresultat (MSEK) 0 0 0 6.3
Årets resultat (MSEK) 0 0 0 -3.2
Balansomslutning (MSEK) 0 0 0 490.3
Eget Kapital (MSEK) 0 0 0 197.7
Antal anställda 0 0 0 1

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 11 Jan 2019 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Ansökan om avnotering godkänd

Nasdaq Stockholm har nu godkänt Bolagets ansökan om avnotering samt beslutat att sista dag för handel ska vara fredagen den 25 januari 2019. Stockholm den 11 januari 2019 Karlbergsvägen 77…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jan 2019 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

SBB avser påkalla tvångsinlösen och…

Mot bakgrund av det ovanstående anser styrelsen i Karlbergsvägen 77 att det inte längre är motiverat för Bolaget att verka i en noterad miljö och har därför beslutat att ansöka…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jan 2019 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Information om byte av verkställande…

På efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutade styrelsen att utse Lars Thagesson som ny verkställande direktör för Karlbergsvägen 77. Stockholm den 3 januari 2019 Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) För ytterligare information,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jan 2019 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Kommuniké från extra bolagsstämma…

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och om nyval av Ilija Batljan, Eva-Lotta Stridh och Oscar Lekander för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ilija Batljan valdes…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Dec 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Anmälan Aktieägare som önskar delta och rösta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 december 2018, dels anmäla sig för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Nov 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Uttalande från Karlbergsvägen 77:s…

Bakgrund Detta uttalande görs av den oberoende styrelseledamoten Mats Alarik (”Budkommittén”) för Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Karlbergsvägen 77” eller ”Bolaget”).  Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) har i pressmeddelande den…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 Nov 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delå…

Kvartalet juli-september 2018 Intäkterna uppgick till 1 903 Tkr (506) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 131 Tkr (-3 398) Resultat per stamaktie, serie A uppgick till -0,22 kr…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Nov 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Huvudägaren i Karlbergsvägen 77 ingår…

Styrelseordföranden Kaarel Lehiste, styrelseledamoten och verkställande direktören Jens Rastad samt styrelseledamoten Andreas Holmberg är styrelseledamöter i Huvudägaren och har, till följd av avtalet avseende Överlåtelsen, beslutat att fortsättningsvis inte delta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Oct 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Styrelsen för Karlbergsvägen 77 utvä…

SBB har angett att en erbjudandehandling kommer att offentliggöras 6 november 2018. Vidare har SBB angett att acceptfristen förväntas avslutas omkring den 28 november 2018. Styrelsen för Karlbergsvägen 77 kommer…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Aug 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delå…

Kvartalet april-juni 2018  Intäkterna uppgick till 1 091 Tkr (1 172)  Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 185 Tkr (-3 194)  Resultat per stamaktie, serie A uppgick till -0,33…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 May 2018 | Årsstämma 2017
23 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
13 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner