AFFÄRSIDÉ

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: KV77 Pref
Certified Adviser:
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 0 0 0 331.1
Rörelseresultat (MSEK) 0 0 0 6.3
Årets resultat (MSEK) 0 0 0 -3.2
Balansomslutning (MSEK) 0 0 0 490.3
Eget Kapital (MSEK) 0 0 0 197.7
Antal anställda 0 0 0 1

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 4 Oct 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Styrelsen för Karlbergsvägen 77 utvä…

SBB har angett att en erbjudandehandling kommer att offentliggöras 6 november 2018. Vidare har SBB angett att acceptfristen förväntas avslutas omkring den 28 november 2018. Styrelsen för Karlbergsvägen 77 kommer…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Aug 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delå…

Kvartalet april-juni 2018  Intäkterna uppgick till 1 091 Tkr (1 172)  Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 185 Tkr (-3 194)  Resultat per stamaktie, serie A uppgick till -0,33…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jun 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Ny detaljplan vinner laga kraft

”Vi är såklart mycket nöjda med att den nya detaljplanen nu vinner laga kraft enligt den utformning och volym som vi önskat. Den nya detaljplanen är en viktig del av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Kommuniké från årsstämma 2018 i…

På årsstämman beslutades att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017 och vidare beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Ny information kring överklagande av ny…

För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se Om Karlbergsvägen 77   Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 May 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delå…

Kvartalet januari-mars 2018 Intäkterna uppgick till 643 Tkr (938) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 095 Tkr (-16 051) Resultat per stamaktie, serie A uppgick till -0,42 kr (-1,65)…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ…

För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se Om Karlbergsvägen 77   Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Kallelse till årsstämma i Karlbergsvä…

Anmälan Aktieägare som önskar delta och rösta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 maj 2018, dels anmäla sig för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Mar 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB utreder…

”Som vi kommunicerade i bokslutskommunikén för 2017 undersöker vi alternativa användningsområden för fastigheten då marknaden för bostadsrätter för närvarande har ett antal utmaningar. Vi kommer nu att gå vidare med…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Feb 2018 | Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB -…

Kvartalet oktober –  december 2017 Intäkterna uppgick till 792 tkr Resultat efter finansiell poster uppgick till – 3 141 tkr Resultat per aktie Serie A uppgick till -0,32 kr Resultat…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 May 2018 | Årsstämma 2017
23 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
13 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner