AFFÄRSIDÉ

Genovis affärsidé är att erbjuda kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik, verktyg som underlättar och sparar tid vid utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik.

Bransch:  Hälsovård
Marknad:  First North
Tickerkod:  GENO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Verksamhet

GENOVIS
Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.

Koncernen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc. (USA). Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm

Mål

Övergripande mål

  • Öka kunskapen om biologiska processer som möjliggör nya och effektiva behandlingsmetoder och läkemedel.
  • Etablera Genovis produkter som förstahandsval i alla analyser, från tidig upptäckt till produktion av framtidens läkemedel.
  • Skapa ett långsiktigt värde för Genovis ägare genom ett resultat som dels genererar utdelning till ägarna och dels genererar medel för en fortsatt innovativ utveckling av bolaget.

Strategi

För att nå de finansiella och operativa målen har Genovis följande strategi:

  • Erbjuda innovation i kombination med hög kvalité genom att dels arbeta nära forskningsfronten och värna relationerna med framstående forskargrupper och dels aktivt söka nya tekniker genom förvärv av immateriella rättigheter eller bolag.
  • Arbeta nära kunden för att implementera enzymen i analysrutiner redan från upptäckt av nya läkemedel, via klinisk prövning till produktionskontroll av kundens läkemedelskandidat under hela dess livslängd.
  • Att vara ett innovativt bolag och en attraktiv arbetsplats som tar tillvara medarbetarnas kompetens och ger dem möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och professionella utveckling.

Kommande händelser

8 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2016
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
26 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
15 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årsstämma 2017
18 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
27 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
23 May 2019 | Årsstämma 2018
24 May 2019 | Årligutdelning
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner