hello

AFFÄRSIDÉ

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Aktietorget
Tickerkod: GABA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 13 Jan 2023 | Gabather

Gabather AB rapporterar preliminära EEG…

Analysen av fMRI-data från de första 4 individerna pågår och utfallet av de preliminära blindade resultaten kommer kommuniceras inom den närmaste månaden. Rekryteringen av försökspersoner fortskrider enligt plan och förväntas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Dec 2022 | Gabather

Gabather AB: Valberedningen inför…

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 13 juni 2022 ska valberedningen bestå av representanter för de två röstmässigt största aktieägarna per den 30 september året före årsstämman,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Dec 2022 | Gabather

Gabather AB: BioStock: Gabather's aims…

Read the interview with Michael-Robin Witt at biostock.se: https://www.biostock.se/2022/12/gabathers-aims-to-impact-the-neurodegeneration-field/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/en/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Nov 2022 | Gabather

Gabather AB: BioStock: Gabather…

Read the interview with Michael-Robin Witt at biostock.se: Gabather approaching initial target engagement study results – BioStock ( https://www.biostock.se/2022/11/gabather-approaching-initial-target-engagement-study-results/ )This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital. …

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 Nov 2022 | Gabather

Gabather AB: Gabather publicerar delå…

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 2022  Den 7 juni mottar Gabather acceptans från amerikanska patentverket för dess amerikanska patentansökan med nr US 2021/0087193 A1 avseende processen med syntetisering av GT002.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Aug 2022 | Gabather

Gabather AB: Gabather publicerar delå…

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2022  Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot. Den 17 maj erhålls godkännande att starta EEG/fMRI target engagement studie med läkemedelskandidat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jul 2022 | Gabather

Kommuniké från fortsatt årsstämma i…

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för bolaget för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jun 2022 | Gabather

Gabather AB: Årsredovisning 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael-Robin Witt, VD Telefon: 073-687 28 39 E-post: mrw@gabather.com Kort om Gabather AB Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jun 2022 | Gabather

Kommuniké från årsstämma och…

Ajournering av beslut till fortsatt bolagsstämma Årsstämman informerades om att på grund av administrativa svårigheter har den av Bolaget framtagna årsredovisningen för 2021 inte kunnat upprättas formellt i rätt tid.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jun 2022 | Gabather

Gabather AB, receives Notice of…

The invention further increases and strengthens Gabather’s position in the field of GABAA receptor modulators and methods of use. Gabather has a portfolio of patents and patent applications covering key…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3