AFFÄRSIDÉ

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Aktietorget
Tickerkod: GABA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 0 0 0 0
Rörelseresultat (MSEK) -7.2 -5.9 -7.9 9.9
Årets resultat (MSEK) -1.7 -5.9 -7.9 -9.9
Balansomslutning (MSEK) 9.1 13.5 34.7 48.2
Eget Kapital (MSEK) 9.2 13.5 34.7 45.8
Antal anställda 2 2 6 6

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 26 Apr 2019 | Gabather

Gabather AB: Delårsrapport

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (10) KSEK. Resultat efter finansiella poster  -3 721 (-4 714) KSEK. Resultat per aktie…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2019 | Gabather

Gabather AB: Gabather har framgångsrikt…

Genomförandet av den kliniska fas 1-studien är en viktig milstolpe i Bolagets utveckling av den kliniska läkemedelskandidaten GT-002 mot fortsatta studier i patienter. Resultaten som genererats i fas 1 studien…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2019 | Gabather

Gabather AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i…

Rätt till deltagande  Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 16 maj 2019, dels…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Mar 2019 | Gabather

ÅRSREDOVISNING för Gabather AB (publ)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 Feb 2019 | Gabather

Gabather AB: Bokslutskommuniké

Sammanfattning av bokslutskommuniké för Gabather AB Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (472) KSEK. Resultat efter finansiella poster  -4 114 (-4 469) KSEK. Resultat per aktie…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jan 2019 | Gabather

Gabather utser Erik Penser Bank till…

För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael-Robin Witt, VD Gabather E-post: mrw@gabather.com Kort om Gabather AB Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Dec 2018 | Gabather

Den första individen har erhållit den…

I den kliniska studien administreras GT-002 peroralt i enstaka och ökande doser till friska frivilliga individer. I studien som är dubbelblindad och placebokontrollerat, testas maximalt 7 dosnivåer med 8 personer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2018 | Gabather

Gabather AB erhåller godkännande för…

I den kommande kliniska studien kommer GT-002 ges peroralt i enstaka och ökande doser till friska frivilliga individer. I studien som är dubbelblindad och placebokontrollerat, testas maximalt 7 dosnivåer med…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 Nov 2018 | Gabather

Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-…

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 21 (1 341) KSEK. Resultat efter finansiella poster -5 163 (-3 292) KSEK. Resultat per…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Oct 2018 | Gabather

Gabathers styrelse utser Dr Michael…

Dr Witt har nära 20 års erfarenhet från läkemedelsutveckling och har en stark vetenskaplig bakgrund inom det centrala nervsystemet. Han har varit anställd vid Gabather AB sedan den 1 september…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 May 2018 | Årsstämma 2017
23 May 2018 | Årligutdelning
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
7 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
26 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årsstämma 2018
23 May 2019 | Årligutdelning
21 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner