AFFÄRSIDÉ

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Aktietorget
Tickerkod: GABA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 0 0 0 0
Rörelseresultat (MSEK) -7.2 -5.9 -7.9 9.9
Årets resultat (MSEK) -1.7 -5.9 -7.9 -9.9
Balansomslutning (MSEK) 9.1 13.5 34.7 48.2
Eget Kapital (MSEK) 9.2 13.5 34.7 45.8
Antal anställda 2 2 6 6

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 24 Sep 2018 | Gabather

Gabather ansöker om start av klinisk…

Den kommande fas 1a studien med enstaka och ökande dosering i friska frivilliga individer kommer att genomföras i Finland. Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Aug 2018 | Gabather

Gabather delårsrapport

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 19 (437) KSEK Resultat efter finansiella poster -6 122 (-2 956) KSEK. Resultat per aktie…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jul 2018 | Gabather

Gabather har genomfört toxikologiska…

”Dessa positiva resultat stöder den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002 och vi ser fram emot att inom en snar framtid initiera studier i friska-frivilliga försökspersoner för att bedöma säkerhet och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jul 2018 | Gabather

Gabather has completed toxicological…

”These results support moving forward into the clinic in the near future to assess safety and tolerability in healthy volunteers, says CEO Michel-Robin Witt” For more information contact: Michael-Robin Witt,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2018 | Gabather

Årsstämma i Gabather AB (publ) 2018

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Svein Mathisen, Olov Sterner, BG Svensson och Gunilla Ekström till styrelseledamöter samt omval av Svein Mathisen till styrelseordförande. Arvode till styrelsen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 May 2018 | Gabather

Gabathers VD lämnar sitt uppdrag

Dr. Junno har varit VD för bolaget sedan det startade sin verksamhet 2014. Styrelseordförande Svein Mathisen kommenterar: ”Gabather står inför en klinisk utveckling av huvudprojektet GT-002. Styrelsens uppfattning är att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 May 2018 | Gabather

Gabather Delårsrapport

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 10 (761) KSEK Resultat efter finansiella poster -4 714 (-3 103) KSEK. Resultat per aktie…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Apr 2018 | Gabather

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i GABATHER AB…

Rätt till deltagande  Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 16 maj 2018, dels…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Apr 2018 | Gabather

Gabather offentliggör årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 är nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.gabather.com Gabather AB Bert Junno, VD E-post: bj@gabather.com  Kort om Gabather AB Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Apr 2018 | Gabather

Gabather AB genomför listbyte till…

Gabathers aktie och teckningsoption kommer fortsatt att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod. Aktien handlas under kortnamn GABA med ISIN-kod SE0010869552. Teckningsoptionen handlas under kortnamnet GABA TO 2 med ISIN-kod…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 May 2018 | Årsstämma 2017
23 May 2018 | Årligutdelning
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
7 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner