hello

AFFÄRSIDÉ

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Aktietorget
Tickerkod: GABA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Gabather

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Gabather AB…

Rätt till deltagande Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2023, dels anmäler sin…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Gabather

Gabather AB: Gabather meddelar byte av…

För ytterligare information:Michael-Robin Witt, VDTel: 073-687 28 39E-post: mrw@gabather.se Kort om Gabather ABBanbrytande forskning vid Lunds universitet och Forskningsinstitutet för Biologisk Psykiatri i Roskilde ledde till att Gabather grundades år…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Gabather

Gabather AB: Gabather publicerar delå…

Väsentliga händelser efter rapportperioden Bolaget mottog den 13 april acceptans från japanska patentverket för dess japanska patentansökan med nr 2020-554957 avseende processen med syntetisering av GT002. Den har i övrigt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Gabather

Gabather AB offentliggör å…

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.gabather.com) samt på bolagets kontor i Södertälje. För ytterligare information: Michael-Robin Witt, VD Tel: 073-687 28 39 E-post:…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2023 | Gabather

Gabather AB: Gabather, Receives Notice…

The invention relates to the synthesis and production of triazoloquinazolinones and is based on the PCT International Application No. PCT/IB2018/001573. The invention expands our position in the field of GABAA…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Mar 2023 | Gabather

Gabather AB: Gabather senarelägger…

Anledningen till senareläggningen av publiceringen av årsredovisningen är för att den ej har färdigställts. Årsstämman är den 30 juni 2023. Senaste dag att få förslag till årsstämman behandlat är den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Mar 2023 | Gabather

Gabather AB (publ) meddelar sista dag f…

Sista dag för handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market är den 24 mars 2023 och stoppdag hos Euroclear är den 28 mars 2023. De nya aktierna beräknas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Mar 2023 | Gabather

Gabather AB (publ) offentliggör utfall…

Utfall i Företrädesemissionen Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 6 mars 2023. Totalt tecknades 1 062 877 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 31,2 procent av Företrädesemissionen. 1 003 405 aktier tecknades…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Mar 2023 | Gabather

Sista dag för teckning i Gabather AB:s…

Informationsmemorandumet avseende Företrädesemissionen finns tillgängligt på Gabathers hemsida, www.gabather.com. Företrädesemissionen i sammandrag Styrelsen i Gabather beslutade den 8 februari 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 juni 2023,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Mar 2023 | Gabather

Gabather AB: BioStock Investor Pitch:…

Se Gabathers vd Michael-Robin Wittpresentera bolaget, på engelska, på biostock.se. Sändingen börjar 9:15 och kan sedan ses i efterhand på biostock.se. https://www.biostock.se/2023/03/biostock-investor-pitch-gabather/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. …

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Jun 2023 | Årsstämma 2022
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3