hello

AFFÄRSIDÉ

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Aktietorget
Tickerkod: GABA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 30 Jun 2023 | Gabather

Kommuniké från årsstämma i Gabather…

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihetStämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jun 2023 | Gabather

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

För mer information, kontakta:Michael-Robin Witt, VD, Gabather ABTel: 073 687 28 39E-post: mrw@gabather.com 

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jun 2023 | Gabather

Gabather AB: Gabather bjuder in till…

VD samt styrelseledamot Michael-Robin Witt, COO Christine Ryan och CSO Stefan Rehnmark medverkar för att ge en uppdatering av nuläget och planen framöver. Det kommer att finnas möjlighet för åhörare…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jun 2023 | Gabather

KALLELSE TILL extra bolagssTÄMMA i…

Rätt till deltagande Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2023, dels anmäler sin…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Gabather

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Gabather AB…

Rätt till deltagande Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2023, dels anmäler sin…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Gabather

Gabather AB: Gabather meddelar byte av…

För ytterligare information:Michael-Robin Witt, VDTel: 073-687 28 39E-post: mrw@gabather.se Kort om Gabather ABBanbrytande forskning vid Lunds universitet och Forskningsinstitutet för Biologisk Psykiatri i Roskilde ledde till att Gabather grundades år…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Gabather

Gabather AB: Gabather publicerar delå…

Väsentliga händelser efter rapportperioden Bolaget mottog den 13 april acceptans från japanska patentverket för dess japanska patentansökan med nr 2020-554957 avseende processen med syntetisering av GT002. Den har i övrigt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Gabather

Gabather AB offentliggör å…

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.gabather.com) samt på bolagets kontor i Södertälje. För ytterligare information: Michael-Robin Witt, VD Tel: 073-687 28 39 E-post:…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2023 | Gabather

Gabather AB: Gabather, Receives Notice…

The invention relates to the synthesis and production of triazoloquinazolinones and is based on the PCT International Application No. PCT/IB2018/001573. The invention expands our position in the field of GABAA…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Mar 2023 | Gabather

Gabather AB: Gabather senarelägger…

Anledningen till senareläggningen av publiceringen av årsredovisningen är för att den ej har färdigställts. Årsstämman är den 30 juni 2023. Senaste dag att få förslag till årsstämman behandlat är den…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023