hello

AFFÄRSIDÉ

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Aktietorget
Tickerkod: GABA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 0 0 0 0
Rrelseresultat (MSEK) -7.2 -5.9 -7.9 9.9
rets resultat (MSEK) -1.7 -5.9 -7.9 -9.9
Balansomslutning (MSEK) 9.1 13.5 34.7 48.2
Eget Kapital (MSEK) 9.2 13.5 34.7 45.8
Antal anstllda 2 2 6 6

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 16 Dec 2021 | Gabather

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Styrelseförändringar Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, om nyval av Anders Lönnberg, Katarina Gospic och Bert Junno till styrelseledamöter som tillsammans med Olov Sterner utgör Bolagets…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Dec 2021 | Gabather

Gabather AB: KALLELSE TILL EXTRA…

Den extra bolagsstämman är sammankallad på begäran från aktieägare motsvarande mer än 10 procent av antalet utestående aktier och röster i Gabather per dagen för denna kallelse (”Aktieägargruppen”). Aktieägargruppen har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2021 | Gabather

Begäran om extra bolagsstämma i…

Följande förslag till beslut har aktieägarna önskat ta upp på extra bolagsstämma: att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra. att eventuella nyvalda styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt arbete som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2021 | Gabather

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Beslut att inte godkänna styrelsens beslutade företrädesemission Stämman beslutade att inte godkänna styrelsens beslutade emission av units bestående av en aktie och en teckningsoption, med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2021 | Gabather

Gabather AB: Gabathers vd presenterar…

Aktieportföljen Live är ett digitalt evenemang som anordnas i samarbete mellan Facebookgrupperna Aktieportföljen Sverige och Aktieporteføljen Danmark. Michael-Robin Witts presentation av Gabather äger rum den 24 november kl. 14.45 och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2021 | Gabather

Gabather AB: Gabather presenterar…

Den prekliniska studien av GT-002 genomfördes vid Massachusetts General Hospital, där Dr Kastanenka, biträdande professor i neurologi vid Harvard Medical School, undersökte effekterna av GT-002 i en preklinisk modell av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Nov 2021 | Gabather

Gabather AB: Gabather kallar till ny…

Gabather har tidigare kallat till en extra bolagsstämma vilken planerades att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bakgrunden till den nya kallelsen är att Bolaget fått information…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Nov 2021 | Gabather

Gabather AB: KALLELSE TILL EXTRABOLAGSST…

Anmälan fysiskt deltagande Rätt att delta på extra bolagstämman fysiskt har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 19 november…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Nov 2021 | Gabather

Gabather AB (publ) - Inbjudan till…

Webinariet organiseras av Financial Hearing och presentationen hålls via följande länk https://tv.streamfabriken.com/gabather-2021-11-10 Deltagare kan ställa frågor antingen skriftligt via en chat som öppnas i anslutning till presentationen eller muntligen via…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Nov 2021 | Gabather

Valberedningen inför Gabather AB årsst…

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 3 juni 2021 ska valberedningen bestå av representanter för de två röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2021, samt…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 May 2018 | Årsstämma 2017
23 May 2018 | Årligutdelning
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
7 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
26 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årsstämma 2018
23 May 2019 | Årligutdelning
21 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
13 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
21 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
5 May 2020 | Årsstämma 2019
4 Jun 2020 | Årsstämma 2019
5 Jun 2020 | Årligutdelning
28 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
3 Jun 2021 | Årsstämma 2020
4 Jun 2021 | Årligutdelning
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
28 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
17 Nov 2021 | Extrastämma 2021
29 Nov 2021 | Extrastämma 2021
16 Dec 2021 | Extrastämma 2021
17 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner