hello

AFFÄRSIDÉ

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Aktietorget
Tickerkod: GABA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 0 0 0 0
Rrelseresultat (MSEK) -7.2 -5.9 -7.9 9.9
rets resultat (MSEK) -1.7 -5.9 -7.9 -9.9
Balansomslutning (MSEK) 9.1 13.5 34.7 48.2
Eget Kapital (MSEK) 9.2 13.5 34.7 45.8
Antal anstllda 2 2 6 6

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 14 Jun 2022 | Gabather

Gabather AB: Årsredovisning 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael-Robin Witt, VD Telefon: 073-687 28 39 E-post: mrw@gabather.com Kort om Gabather AB Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jun 2022 | Gabather

Kommuniké från årsstämma och…

Ajournering av beslut till fortsatt bolagsstämma Årsstämman informerades om att på grund av administrativa svårigheter har den av Bolaget framtagna årsredovisningen för 2021 inte kunnat upprättas formellt i rätt tid.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jun 2022 | Gabather

Gabather AB, receives Notice of…

The invention further increases and strengthens Gabather’s position in the field of GABAA receptor modulators and methods of use. Gabather has a portfolio of patents and patent applications covering key…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2022 | Gabather

Gabather AB: BioStock: Gabather's lead…

Read the interview with Michael-Robin Witt at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2022/06/gabathers-lead-candidate-moves-forward-in-the-clinic/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2022 | Gabather

Gabather AB: Gabather receives approval…

GT-002 is our most advanced selective GABAA receptor modulator with a unique mechanism of action that opens for the development of new and effective drugs against several neuropsychiatric diagnoses. In…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2022 | Gabather

Gabather AB: Gabather erhåller godkä…

GT-002 är den längst framskridna av Gabathers selektiva GABAA-stimulerare, vars unika verkningsmekanism öppnar möjligheter till utveckling av nya och effektiva läkemedel mot flera stora neuropsykiatriska diagnoser. I den dubbelblinda, placebokontrollerade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 May 2022 | Gabather

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Gabather AB…

Rätt till fysiskt deltagande Rätt att delta fysiskt vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 juni 2022 dels…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2022 | Gabather

Gabather AB: Ändrat datum för årsstä…

Bakgrunden till styrelsens beslut är att styrelsen av administrativa skäl funnit det mest lämpligt att senarelägga årsstämman. Det kommer fortsatt finnas möjlighet till både fysiskt deltagande och deltagande genom poströstning.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Gabather

Gabather AB: Gabather publicerar delå…

Utvalda finansiella data i sammandrag2022 2021 2021jan-mar jan-mar jan-dec Rörelsens intäkter, tkr – – –Rörelseresultat, tkr -1 950 -3 484 -16 991Resultat efter skatt, tkr -1 950 -3 484 -16…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2022 | Gabather

Katarina Gospic avgår från styrelsen i…

Katarina Gospic har på egen begäran avgått från styrelsen i Gabather AB från och med 2020-04-27

Läs hela nyheten

Kommande händelser

31 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
3 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3