hello

AFFÄRSIDÉ

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Aktietorget
Tickerkod: GABA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 0 0 0 0
Rrelseresultat (MSEK) -7.2 -5.9 -7.9 9.9
rets resultat (MSEK) -1.7 -5.9 -7.9 -9.9
Balansomslutning (MSEK) 9.1 13.5 34.7 48.2
Eget Kapital (MSEK) 9.2 13.5 34.7 45.8
Antal anstllda 2 2 6 6

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 28 Aug 2020 | Gabather

Gabather AB: Halvårsrapport 2020-01-01…

Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 647 (-4 165) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,81) SEK.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Aug 2020 | Gabather

Gabather AB: Gabather rapporterar…

Preliminära data visar att behandlingen tolererades väl och inga biverkningar har rapporterats. Vidare observerades en god distribution av läkemedelskandidaten genom uppmätta nivåer av substansen i blodplasma. Åtta friska individer erhöll…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jul 2020 | Gabather

Gabather AB: Gabather inleder klinisk…

I den dubbelblindade och placebokontrollerade fas 1-studien kommer friska försökspersoner erhålla upprepad administrering med GT-002 i stigande doser – en så kallad Multiple Ascending Dose (MAD) Study. Studien genomförs i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jun 2020 | Gabather

Kommuniké från årsstämma i Gabather…

Utdelning Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019. Val av styrelse, revisor och beslut om arvode m.m.  Till styrelseledamöter omvaldes Svein Mathisen,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2020 | Gabather

Gabather AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i…

Bolaget följer noggrant hur situationen kring det nya coronaviruset utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare årsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl vidta några särskilda åtgärder i samband med genomförandet av stämman.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2020 | Gabather

Gabather AB: Gabather koncentrerar all…

För att effektivisera bolagets aktiviteter har Gabathers styrelse beslutat att flytta den del av verksamheten som idag drivs från Malmö till den nuvarande FoU-anläggningen i Södertälje. Beslutet innebär en minskning…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2020 | Gabather

Gabather AB: Delårsrapport 2020-01-01…

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 320 (-3 721) KSEK. Resultat per…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Mar 2020 | Gabather

Gabather AB: Gabather erhåller…

GT-002 är den längst framskridna av Gabathers selektiva GABAA-stimulerare, vars unika verkningsmekanism öppnar möjligheter till utveckling av nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. GT-002 utvecklas för närvarande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Feb 2020 | Gabather

Gabather AB: Bokslutskommuniké

Sammanfattning av bokslutskommuniké för Gabather AB Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK. Resultat efter finansiella poster  -3 661 (-4 115) KSEK. Resultat per aktie…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jan 2020 | Gabather

Gabather AB lämnar in CTA-ansökan (…

Som nästa steg i det kliniska utvecklingsprogrammet kan Gabather meddela att en CTA-ansökan lämnats in till myndigheterna i Portugal. Ansökan gäller en klinisk studie som är dubbelblindad, placebokontrollerad med multipel…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 May 2018 | Årsstämma 2017
23 May 2018 | Årligutdelning
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
7 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
26 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årsstämma 2018
23 May 2019 | Årligutdelning
21 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
13 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
21 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
5 May 2020 | Årsstämma 2019
4 Jun 2020 | Årsstämma 2019
5 Jun 2020 | Årligutdelning
28 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner