AFFÄRSIDÉ

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Aktietorget
Tickerkod: GABA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 0 0 0 0
Rörelseresultat (MSEK) -7.2 -5.9 -7.9 9.9
Årets resultat (MSEK) -1.7 -5.9 -7.9 -9.9
Balansomslutning (MSEK) 9.1 13.5 34.7 48.2
Eget Kapital (MSEK) 9.2 13.5 34.7 45.8
Antal anställda 2 2 6 6

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 10 Jul 2019 | Gabather

Gabather AB expands intellectual…

”The improved synthesis process for large-scale manufacturing allows a more efficient and high yield production of GT-002 and related compounds, which is important when producing large quantities of drug product for future…

Läs hela nyheten
| 10 Jul 2019 | Gabather

Gabather AB stärker de immateriella rä…

”Den förbättrade syntes processen för storskalig produktion av bolagets läkemedelskandidat, GT-002, öppnar möjligheter för högre utbyte och effektivare framställning vilket är mycket värdefullt vid framställning av större mängder substans inför…

Läs hela nyheten
| 19 Jun 2019 | Gabather

Gabather AB erhåller rapport gällande…

Nivåerna av GT-002 som uppnåddes i plasma vid den högsta dosen är flera gånger högre än den beräknade effektiva dosen för terapeutisk effekt i människa vid upprepad dosering. Resultaten visar…

Läs hela nyheten
| 22 May 2019 | Gabather

Årsstämma i Gabather AB (publ) 2019

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Svein Mathisen, Olov Sterner och Gunilla Ekström till styrelseledamöter samt omval av Svein Mathisen till styrelseordförande samt nyval av Lars Persson…

Läs hela nyheten
| 26 Apr 2019 | Gabather

Gabather AB: Delårsrapport

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (10) KSEK. Resultat efter finansiella poster  -3 721 (-4 714) KSEK. Resultat per aktie…

Läs hela nyheten
| 25 Apr 2019 | Gabather

Gabather AB: Gabather har framgångsrikt…

Genomförandet av den kliniska fas 1-studien är en viktig milstolpe i Bolagets utveckling av den kliniska läkemedelskandidaten GT-002 mot fortsatta studier i patienter. Resultaten som genererats i fas 1 studien…

Läs hela nyheten
| 18 Apr 2019 | Gabather

Gabather AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i…

Rätt till deltagande  Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 16 maj 2019, dels…

Läs hela nyheten
| 29 Mar 2019 | Gabather

ÅRSREDOVISNING för Gabather AB (publ)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater…

Läs hela nyheten
| 12 Feb 2019 | Gabather

Gabather AB: Bokslutskommuniké

Sammanfattning av bokslutskommuniké för Gabather AB Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (472) KSEK. Resultat efter finansiella poster  -4 114 (-4 469) KSEK. Resultat per aktie…

Läs hela nyheten
| 2 Jan 2019 | Gabather

Gabather utser Erik Penser Bank till…

För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael-Robin Witt, VD Gabather E-post: mrw@gabather.com Kort om Gabather AB Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner