hello

AFFÄRSIDÉ

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Aktietorget
Tickerkod: GABA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 0 0 0 0
Rrelseresultat (MSEK) -7.2 -5.9 -7.9 9.9
rets resultat (MSEK) -1.7 -5.9 -7.9 -9.9
Balansomslutning (MSEK) 9.1 13.5 34.7 48.2
Eget Kapital (MSEK) 9.2 13.5 34.7 45.8
Antal anstllda 2 2 6 6

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 7 Dec 2020 | Gabather

Gabather AB meddelar att Smerud Medical…

Tvisten avser ett konsortieavtal ingånget mellan parterna avseende det nu avslutade Eurostars projektet kring utveckling av läkemedelskandidaten GT-002. Såvitt Gabather uppfattar Smeruds talan, så gör Smerud gällande att Gabather är…

Läs hela nyheten
| 26 Nov 2020 | Gabather

Valberedningen inför Gabather AB årsst…

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 4 juni 2020 ska valberedningen bestå av representanter för de två röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2020, samt…

Läs hela nyheten
| 20 Nov 2020 | Gabather

Gabather AB: Gabather utser Kristofer…

Kristofer Svensson har erfarenhet inom ekonomistyrning och finansiering från företag inom läkemedelsbranschen och arbetar som CFO för det svenska läkemedelsbolaget Sensidose AB. Han har en ekonomiekandidatexamen från Stockholms universitet samt…

Läs hela nyheten
| 5 Nov 2020 | Gabather

Gabather AB: Delårsrapport 2020-07-01…

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 23 (0) KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 435 (-2 735) KSEK. Resultat per aktie…

Läs hela nyheten
| 21 Oct 2020 | Gabather

Gabather AB: Gabather har framgångsrikt…

Gabather utvecklar läkemedelskandidaten GT-002, en selektiv GABAA-stimulerare med en unik verkningsmekanism, som har potential att förbättra behandlingen av flera vanliga psykiatriska diagnoser. I den dubbelblindade och placebokontrollerade fas 1-studien erhöll…

Läs hela nyheten
| 28 Aug 2020 | Gabather

Gabather AB: Halvårsrapport 2020-01-01…

Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 647 (-4 165) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,81) SEK.…

Läs hela nyheten
| 26 Aug 2020 | Gabather

Gabather AB: Gabather rapporterar…

Preliminära data visar att behandlingen tolererades väl och inga biverkningar har rapporterats. Vidare observerades en god distribution av läkemedelskandidaten genom uppmätta nivåer av substansen i blodplasma. Åtta friska individer erhöll…

Läs hela nyheten
| 9 Jul 2020 | Gabather

Gabather AB: Gabather inleder klinisk…

I den dubbelblindade och placebokontrollerade fas 1-studien kommer friska försökspersoner erhålla upprepad administrering med GT-002 i stigande doser – en så kallad Multiple Ascending Dose (MAD) Study. Studien genomförs i…

Läs hela nyheten
| 4 Jun 2020 | Gabather

Kommuniké från årsstämma i Gabather…

Utdelning Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019. Val av styrelse, revisor och beslut om arvode m.m.  Till styrelseledamöter omvaldes Svein Mathisen,…

Läs hela nyheten
| 4 May 2020 | Gabather

Gabather AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i…

Bolaget följer noggrant hur situationen kring det nya coronaviruset utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare årsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl vidta några särskilda åtgärder i samband med genomförandet av stämman.…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner