Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-17 Penser Access Penser Access: Bra resultat i utmanande miljö - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Jul 2023 | Bokusgruppen

Penser Access: Bra resultat i utmanande miljö – Bokusgruppen

Bra resultat givet utmanande förutsättningar
Bokusgruppen rapporterade EBITA på -23,5 mkr, att jämföra med -21,6 mkr i Q2’22 (justerat för engångsposter i form av en stor pensionsåterbäring), i det säsongsmässigt svaga andra kvartalet. Försäljningen var oförändrad mot samma period föregående år. Bokusgruppen verkar i en utmanande miljö med svag konsumentefterfrågan och stora kostnadsökningar i form av hyror och lönekostnader. Bolaget har genomfört prisjusteringar samt stängt en butik permanent och lagt ytterligare en i malpåse. Oförändrad försäljning får därmed anses vara en bra utveckling. Prisjusteringar har lett till en ökning av bruttomarginalen med 1,3 procentenheter y/y. Den stigande trenden i bruttomarginalen som bolaget har uppvisat under de senaste åren fortsätter därmed.

Stark utveckling Akademibokhandeln, svagare i Bokus online och lansering av Bokus Reader
Akademibokhandeln butik växte med 3% y/y, och Akademibokhandeln online växte med 19%, vilket får anses vara ett gott kvitto på Akademibokhandelns starka varumärke. Bokus Online minskade med knappt 7%, där mycket av försvagningen förklaras av studentlitteratur. Bolaget har även lanserat en ny produktlinje; Bokus Reader – en app för konsumtion av styckköpta digitala e- och ljudböcker. Detta ökar kundnyttan till en begränsad insats.
 
Vi håller prognoser och motiverat värde oförändrat – årets resultat beror på hur Q4 utvecklas
Vi lämnar prognoser i absoluta tal och motiverat värde i stort sett oförändrat. Utvecklingen i Q2’23 har begränsad påverkan på helåret, då det viktiga 4:e kvartalet är så pass avgörande. Många av de faktorer som tynger konsumenten fortsätter att prägla makroekonomin, även om räntetoppen rycker allt närmare enligt många bedömare. Bokkonsumtion är dock en relativt begränsad del av konsumentens plånbok, och Bokusgruppen bör klara sig relativt väl även i dagens utmanande landskap. I takt med att den makroekonomiska motvinden mojnar, bör en bättre balans mellan efterfrågan och kostnadsinflation ge en bra grogrund för vinsttillväxt, och därmed en omvärdering av aktien.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 17-07-2023 kl. 08:32: https://docs.penser.se/research/2853-A/bokus_q2_23.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/
 

2023-07-14 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-06 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för andra kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Teckning genomförd i teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Bokusgruppen Resolutions at the annual general meeting in Bokusgruppen AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Bokusgruppen Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Penser Access Penser Access: Intervju med Bokusgruppen - Erik Penser Bank - 28 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Penser Access Penser Access: Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för första kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Bokusgruppen publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Notice to annual general meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Kallelse till årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Bokusgruppen Nomination Committee's proposals for AGM 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Valberedningens förslag till Bokusgruppens årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Penser Access Penser Access: Intervju med Bokusgruppen - Erik Penser Bank - 16 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Penser Access Penser Access: Utmanande kvartal men ökad marknadsandel och högre bruttomarginal - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-16 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helår 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för fjärde kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Nomination Committee for Bokusgruppens AB (publ) Annual General Meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Valberedning inför Bokusgruppens AB (publ) årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Penser Access Penser Access: Satsningar på Online ger styrka på sikt - Bokusgruppen Analyser Visa Stäng
2022-10-25 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för tredje kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Halvårsutdelning
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3