Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-17 Penser Access Penser Access: Bra resultat i utmanande miljö - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-06 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för andra kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Teckning genomförd i teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Bokusgruppen Resolutions at the annual general meeting in Bokusgruppen AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Bokusgruppen Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Penser Access Penser Access: Intervju med Bokusgruppen - Erik Penser Bank - 28 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Penser Access Penser Access: Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Bokusgruppen

Penser Access: Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 – Bokusgruppen

Bra tillväxt i en utmanande miljö
Bokusgruppen rapporterade ett starkt resultat givet de utmaningar som möter konsumentnära verksamheter. Försäljningen växte drygt 1% y/y med stark tillväxt i Akademibokhandeln, både i butik och online. Butik, som är den huvudsakliga verksamheten, växte 9%, med 7% tillväxt i den betydligt mindre onlineverksamheten. Bokus online utvecklades svagare, -8%, där framför allt studentlitteratur verkar ha det tufft i en miljö av prishöjningar och allmänt svag konsumentefterfrågan. Kundbeteendet präglas, enligt bolaget av den miljö vi befinner oss i, med ett skifte mot billigare produkter och färre artiklar per köp.

Genomförda prishöjningar höjer bruttomarginalen
Bolaget har genomfört selektiva prishöjningar för att parera kostnadsinflationen av varor och övriga kostnader, vilket har höjt bruttomarginalen med 200 BP. Detta leder till ett positivt EBITA -resultat i det säsongsmässigt svaga Q1. Vi anser att det är ett styrketecken och belyser bolagets starka varumärke i framför allt Akademibokhandeln då prishöjningarna har accepterats av kunderna. Den högre bruttomarginalen medför högre estimat från vår sida då vi bedömer den som uthållig. Förändringen blir stor för innevarande år i %, men är mer beskedlig i absoluta termer.
 
Attraktiv värderad aktie till relativt låg risk i en sektor med stora utmaningar
Vi anser att Bokusgruppens aktie är lågt värderad relativt vår DCF-värdering med låg operationell risk. Vi justerar vårt motiverade värde till 46-48 kr på grund av en högre finansiell nettoskuld, vilket påverkar vårt DCF-värde. Bolaget drabbas just nu av en mängd externa faktorer som höga hyreshöjningar, en svag konsumentkonjunktur och högre priser på inköpt material. Samtidigt är kostnadsnivån momentant hög på grund av investeringar i IT och logistik. Därmed är resultatet i Q1 ett styrketecken. Vi bedömer att vinstcykeln kommer att vända till det positiva när dessa faktorer ebbar ut, vilket bör leda till en omvärdering av aktien.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-04-2023 kl. 08:51: https://docs.penser.se/a/3671/Bokusgruppen_Q1_23.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2023-04-27 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för första kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Bokusgruppen publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Notice to annual general meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Kallelse till årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Bokusgruppen Nomination Committee's proposals for AGM 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Valberedningens förslag till Bokusgruppens årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Penser Access Penser Access: Intervju med Bokusgruppen - Erik Penser Bank - 16 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Penser Access Penser Access: Utmanande kvartal men ökad marknadsandel och högre bruttomarginal - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-16 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helår 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för fjärde kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Nomination Committee for Bokusgruppens AB (publ) Annual General Meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Valberedning inför Bokusgruppens AB (publ) årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Penser Access Penser Access: Satsningar på Online ger styrka på sikt - Bokusgruppen Analyser Visa Stäng
2022-10-25 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för tredje kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Halvårsutdelning