AFFÄRSIDÉ

Asarina Pharma utvecklar ett läkemedel som har dämpande effekt på symptom för PMDD. Asarina Pharmas vision är att bygga ett skandinavienbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på kvinnohälsorelaterade sjukdomar. Primärt ska bolaget utveckla effektiva behandlingar för PMDS och andra indikationer relaterade till menstruationscykeln och därmed möjliggöra ett normalt liv för drabbade kvinnor.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ASAP
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Verksamhet

ASARINA PHARMA
Asarina Pharma är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat kring allvarliga symptom och sjukdomar associerade till menstruationscykeln. Asarina Pharma utvecklar läkemedelskandidaten Sepranolon för behandling av premenstruell dysforiskt syndrom (PMDS) samt även menstruell migrän och potentiellt ytterligare indikationer.Verksamheten bygger på omfattande forskning vid Umeå Universitet kring hormoners påverkan på hjärnas funktion med särskilt fokus på GABA-systemet som är ett signalsystem med en central funktion i nervsystemet. Asarina Pharma grundades 2006 av professor Torbjörn Bäckström, en forskare med över 40 års erfarenhet inom forskning kring hormoners påverkan på GABA-systemet.VISION
Asarina Pharmas vision är att bygga ett skandinavienbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på kvinnohälsorelaterade sjukdomar. Primärt ska bolaget utveckla effektiva behandlingar för PMDS och andra indikationer relaterade till menstruationscykeln och därmed möjliggöra ett normalt liv för drabbade kvinnor.

MÅLSÄTTNING
Asarina Pharmas målsättning är att slutföra utvecklingen av Sepranolon inom PMDS och menstruell migrän, etablera ett läkemedelsföretag specialiserat på kvinnohälsa med en egen säljorganisation i Skandinavien, och tillsammans med partners lansera Sepranolon utanför Skandinavien.

HISTORIK
Bolaget grundades 2006 under namnet Umecrine Mood AB av Torbjörn Bäckström utifrån den omfattande forskning som genomförts under många år vid Umeå Universitet. I samband med grundandet investerade Karolinska Development i bolaget. Karolinska Development stod även för huvuddelen av bolagets finansiering fram till och med 2011. Under 2016 ändrades namnet till Asarina Pharma AB och bolagets säte flyttade till Solna.

Under 2017 etablerades ett dotterbolag i Köpenhamn dit all verksamhet relaterad till forskning och utveckling koncentrerades. Danmark har en skattelagstiftning som är fördelaktig för mindre forsknings- och utvecklingsbolag, vilket var ett viktigt skäl till att etablera verksamhet i landet. Därutöver har Köpenhamnsregionen en stark ställning inom läkemedelsutveckling och bolagets VD och CFO är danskar.

VETENSKAPLIGT FOKUS
Verksamheten i Asarina Pharma baseras på professor Torbjrön Bäckströms forskning kring GABA-systemet och hur det påverkas av kroppens hormoner. Ett viktigt hormon är gulkroppshormon (progesteron) som styr att livmoderslemhinnan byggs upp efter en ägglossning för att ta emot ett befruktat ägg. Progesteronnivåerna för en kvinna i fertil ålder når sin topp precis före menstruationen och avtar sedan i samband med att menstruationen inleds. När progesteronet bryts ned bildar det metaboliten (nedbrytningsprodukten) allopregnanolon som påverkar GABA-receptorn. GABA-systemets funktion är att lugna ner hjärnans aktivitet och därmed fungera som hjärnans broms. De kvinnor som lider av PMDS är känsliga för allopregnanolon och reagerar paradoxalt när progesteronnivåerna, och därmed efterföljande nivåer av allopregnanolon, ökar efter ägglossningen och drabbas därmed av PMDS-sympton varje månad.

SEPRANOLON FÖR BEHANDLING AV PMDS
PMDS är en allvarlig sjukdom som drabbar omkring fem procent av alla fertila kvinnor. PMDS kan resultera i kraftiga humörsvängningar, aggressivitet, känslor av hopplöshet, isolering eller depression. Vidare förekommer självmordstankar och sannolikheten för självmord är fyra gånger högre för kvinnor med PMDS. PMDS förväxlas ibland med bipolär sjukdom eller andra psykiska sjukdomar. Därav är det också vanligt att patienter med PMDS behandlas med antidepressiva läkemedel eller andra psykofarmaka. De behandlingar som har visat sig ha effekt mot PMDS är antidepressiva SSRI-läkemedel samt hormonbehandlingar. De antidepressiva behandlingarna är ej primärt avsedda för PMDS och medför en risk för allvarliga biverkningar.

Sepranolon är det första läkemedlet som utvecklas specifikt för PMDS och som adresserar de underliggande verkningsmekanismerna bakom sjukdomen. Genom att dosera Sepranolon vid upprepande tillfällen, med start vid ägglossning fram till nästa menstruation, kan effekterna av allopregnanolon motverkas och därmed kan de negativa effekterna vid PMDS reduceras. Sedan Asarina Pharma grundades 2006 har bolaget genomfört omfattande forskning och prekliniska studier kring Sepranolon och dess effekter inklusive toxikologistudier.

Kommande händelser

14 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
25 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
20 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
20 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
20 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner