AFFÄRSIDÉ

Aino Healths affärsidé är att öka hälsomedvetandet i olika kundorganisationer och sänka personalens sjukfrånvaro genom att marknadsföra en IT-baserad processlösning till såväl privata som offentliga företag och organisationer.

Bransch:  Hälsovård
Marknad:  First North
Tickerkod:  AINO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Verksamhet

AINO HEALTH
Aino Health Management Oy grundades i finland 1994 och har drivit verksamhet i nuvarande form sedan 2010. Bolaget har utvecklat ett komplett system av IT-baserade tjänster med fokus att bidra till att förbättra personalens hälsotillstånd och reducera sjukfrånvaron inom olika kunders organisationer, såväl privata som offentliga.

Det allmänna hälsotillståndet inom en organisation uttrycks enklast i sjukfrånvaro och är tydligast mätbart i form av kostnader för sjuklön och lön till ersättare och vikarier vid sjukdom. Utöver detta följer mera svårmätbara kostnader i form av bl a försämrad kvalitet i levererade produkter och tjänster genom växlande och instabil personalstyrka, som följer av det allmänna stämningsläget på arbetsplatsen, i sin helhet och i arbetsgrupper.En komplett levererad tjänst från Aino Health till kund omfattar:
• Integration av kundens personalregister med Aino Healths centrala IT-baserade databas, HealthManager
• HealthManager för insamling och analys av data från anställda inklusive impulser till åtgärder inom organisationen vid sjukfrånvaro i olika grad samt uppföljning av olika arbetsledares och chefers åtgärder och signaler om eventuell passivitet vad gäller sjukfrånvaro
• Frånvarorapportering och personlig uppföljning genom kvalificerad sjukvårdspersonal genom Aino Healths call center/HealthDesk

Den rådande trenden är att sjukfrånvaronivåer ökar i hela Europa. Efter stora variationer följt av en viss stabilisering i början av 2000-talet ser vi nu generellt en allt högre sjukfrånvaronivå i samhället. Detta medan befolkningens faktiska hälsa har förbättrats över tid. Över tid har nedgångar i sjukfrånvaro följts av mycket snabba ökningar, vilket bidrar till sjukfrånvarons instabila natur, detta medan andelen i befolkningen med god eller mycket god hälsa under en lång tid legat på en hög och stabil nivå.

Eftersom sjukfrånvaro verkar sakna en stark korrelation med hälsa och arbetsmiljö behövs nya lösningar som komplement till befintliga insatser inom företagshälsovård som traditionellt sett består av företagsläkare, ergonomer och beteendevetare, som hyrs in eller anställs av företag för att förbättra medarbetarnas hälsa.

Kommande händelser

12 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 May 2017 | Årsstämma 2016
17 May 2017 | Årligutdelning 2016
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
3 Oct 2017 | Extrastämma 2017
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 May 2018 | Årsstämma 2017
25 May 2018 | Årligutdelning
23 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
6 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
14 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
14 May 2019 | Årsstämma 2018
15 May 2019 | Årligutdelning
20 May 2019 | Årsstämma 2018
12 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
4 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner