AFFÄRSIDÉ

Acousorts verksamhet finns inom medicinteknik. Bolaget har en utvecklad plattformsteknologi som intriktar sig mot akustofores som med hjälp av ultraljud analyserar och separerar biologiska cellers sammansättning.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ACOU
Certified Adviser: Erik Penser Bank

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 27.8 35 51.5 61.6 75.7
Rrelseresultat (MSEK) 1.4 3.7 5.6 -3.4 -6.1
rets resultat (MSEK) 1.4 5.4 9.2 -3.2 -5.4
Balansomslutning (MSEK) 9.8 16.2 50.5 57.3 53.1
Eget Kapital (MSEK) 3.9 9.4 40.8 41.3 35.9
Antal anstllda 4 6 7 10 13

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 27 May 2021 | AcouSort

Cerrection - AcouSort: Interim Report…

First quarter (2021-01-01 – 2021-03-31) Income amounted to TSEK 2 802 (2 553). Result before tax TSEK -1 685 (-1 022). Result per share* was SEK -0,15 (-0,10) Equity/assets ratio**…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 May 2021 | AcouSort

Korrigering - AcouSort: Delårsrapport…

Första kvartalet (2021-01-01 – 2021-03-31) Intäkterna uppgick till 2 802 (2 553) KSEK. Resultatet före skatt uppgick till -1 685 (-1 022) KSEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 (-0,10)…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 May 2021 | AcouSort

AcouSort: Interim Report 2021-01-01 -…

First quarter (2021-01-01 – 2021-03-31) Income amounted to TSEK 2 802 (2 553). Result before tax TSEK -1 685 (-1 022). Result per share* was SEK -0,15 (-0,10) Equity/assets ratio**…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 May 2021 | AcouSort

AcouSort: Delårsrapport 2021-01-01 -…

Första kvartalet (2021-01-01 – 2021-03-31) Intäkterna uppgick till 2 802 (2 553) KSEK. Resultatet före skatt uppgick till -1 685 (-1 022) KSEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 (-0,10)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2021 | AcouSort

Promising results in AcouSort's latest…

– We are very pleased by the successful execution of the latest project together with IL and by the results generated within the project showing significant potential. We have over…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2021 | AcouSort

Lovande resultat i AcouSorts senaste fö…

– Vi är mycket nöjda över att det senaste projektet tillsammans med IL genomförts framgångsrikt och att resultaten som uppnåtts visar en betydande potential. Vi har under de senaste åren…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2021 | AcouSort

AcouSort och Pharmacolog undertecknar…

Under våren har AcouSort genomfört proof-of-princip studier tillsammans med Pharmacolog. Målet har varit att undersöka om AcouSorts teknologi för blodplasmaseparation är lämplig i kombination med Pharmacologs mätteknik för att möjliggöra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2021 | AcouSort

AcouSort and Pharmacolog sign letter of…

During early spring, AcouSort has performed proof-of-principle studies together with Pharmacolog. The goal has been to investigate if AcouSort’s technology for blood-plasma separation is suitable for combination with Pharmacolog’s measurement…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2021 | AcouSort

Martin Olin utsedd till ny styrelseordf…

Martin Olin har haft ledande befattningar som VD, CFO eller direktör i de internationella life science-företagen Novo Nordisk och Symphogen A/S och har genom åren haft flera styrelseuppdrag i såväl…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2021 | AcouSort

Martin Olin appointed new Chairman of…

Martin Olin has held executive positions as CEO, CFO or Director in international life science companies Novo Nordisk and Symphogen A/S and has over the years held numerous board assignments…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
14 Apr 2021 | Årsstämma 2020
15 Apr 2021 | Årligutdelning
28 Apr 2021 | Årsstämma 2020
26 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
24 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner