AFFÄRSIDÉ

Acousorts verksamhet finns inom medicinteknik. Bolaget har en utvecklad plattformsteknologi som intriktar sig mot akustofores som med hjälp av ultraljud analyserar och separerar biologiska cellers sammansättning.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ACOU
Certified Adviser: Erik Penser Bank

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 31 May 2023 | AcouSort

Analyst Group: Analyst Group kommenterar…

AcouSort publicerade den 31 maj 2023 bolagets delårsrapport för Q1-23. Läs Analyst Groups rapportkommentar här Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 May 2023 | AcouSort

AcouSort AB - Interim Report for the…

Significant events during the first quarter On January 19, AcouSort announces that the Company has delivered a prototype system for stem cell separations to its Blue4Therapy project partner BlueCell Therapeutics.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 May 2023 | AcouSort

AcouSort AB - delårsrapport för…

Väsentliga händelser under första kvartalet Den 19 januari meddelar AcouSort att bolaget levererat ett prototypsystem för stamcellsseparationer till sin Blue4Therapy-projektpartner BlueCell Therapeutics. Företagen är nu i kommersiell planering när stamcellsterapiprojektet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | AcouSort

AcouSort lanserar nästa generations…

Det nya AcouTrap 3-systemet har förbättrad design och ett uppdaterat och intuitivt grafiskt användargränssnitt (GUI) som förenklar användarnas arbetsflöden. Den nya designen och den nya programvaran baseras på kundfeedback från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | AcouSort

AcouSort launches next generation…

The new AcouTrap 3 system comes with improved design and an updated and intuitive software graphical user interface (GUI), which simplifies user workflows. The new design and new software are…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | AcouSort

AcouSort expanderar till flö…

Det nya samarbetet omfattar leasing av ett AcouWash-system och applikationssupport. Syftet med det gemensamma projektet är att upprätta protokoll och generera data på en mängd olika provtyper för att säkerställa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | AcouSort

AcouSort expands its reach to flow…

The new collaboration comprises the lease of an AcouWash system as well as an application support package. The aim of the joint project is to establish protocols and generate data…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | AcouSort

The prestigious US National Institute of…

Since 2017, the NIH researchers have conducted a study comparing AcouWash-based cell wash to a conventional centrifugation-based protocol. The results have been published in Scientific Reports, a journal from the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | AcouSort

Det prestigefyllda amerikanska National…

Sedan 2017har NIH-forskare genomfört en studie som jämför AcouWash-baserad celltvätt med ett konventionellt centrifugeringsbaserat protokoll. Resultaten har publicerats i Scientific Reports, en tidskrift från Nature Portfolio och validerar framgångsrikt AcouWash…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | AcouSort

Kommuniké från årsstämma i AcouSort…

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3