AFFÄRSIDÉ

Acousorts verksamhet finns inom medicinteknik. Bolaget har en utvecklad plattformsteknologi som intriktar sig mot akustofores som med hjälp av ultraljud analyserar och separerar biologiska cellers sammansättning.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ACOU
Certified Adviser: Erik Penser Bank

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 20 Jan 2023 | AcouSort

Analyst Group: Analyst Group kommenterar…

I november 2022 rapporterade AcouSort att bolaget ingått ett samarbete med ett globalt life science-bolag verksamt inom cellterapiområdet. Den första delen av projektet är nu framgångsrikt färdigställd, och de två…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jan 2023 | AcouSort

AcouSort: Utökat cellterapisamarbete…

Den fortsatta utvecklingen syftar till att ytterligare utforska hur AcouSorts AcouWash-teknologi kan anpassas för partnerbolagets specifika tillämpning, inklusive framtagande av designförslag för att möjliggöra utveckling av OEM-komponenter för partnerbolagets framtida…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jan 2023 | AcouSort

AcouSort: Extended collaboration…

The continued collaboration aims to further explore how AcouSort’s AcouWash technology can be adapted for the partner’s specific application including integration of design suggestions to enable the development of OEM…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jan 2023 | AcouSort

AcouSort and BlueCell in commercial…

In 2022, BlueCell commissioned AcouSort to develop the first complete system prototype to be used for stem-cell isolation, the assignment generated revenues of SEK 700,000 last year in addition to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jan 2023 | AcouSort

AcouSort och BlueCell i kommersiell…

Under 2022 gav BlueCell AcouSort i uppdrag att ta fram den första kompletta systemprototypen för stamcellsisolering, ett uppdrag som genererade intäkter på 700 000 kronor under förra året utöver de…

Läs hela nyheten
Analyser | 6 Dec 2022 | AcouSort

Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort…

AcouSort har en unik teknikplattform som möjliggör automatiserad provberedning, och under år 2022 har Bolaget fortsatt att utveckla strategiska samarbeten i rätt riktning, samt stärkt marknadspositionen ytterligare inom både patientnära…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Dec 2022 | AcouSort

Two of AcouSort's board members and CEO…

”My acquisition of shares in AcouSort should be seen in the light of the positive development that the Company is in. We are currently working intensively to commercialize our current…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Dec 2022 | AcouSort

Två av AcouSorts styrelsemedlemmar och…

”Mitt förvärv av aktier i AcouSort ska ses i bakgrund mot den positiva utveckling som Bolaget är inne i. Vi arbetar för närvarande intensivt med att kommersialisera vår nuvarande produktportfölj…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Dec 2022 | AcouSort

AcouSort: BioWings-projektet skapar nya…

I april 2018 tilldelades AcouSort 180 000 euro i EU-medel för deltagande i BioWings – ett projekt som syftar till utveckling av nya material för att generera ultraljud i biomedicinska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Dec 2022 | AcouSort

AcouSort: The BioWings project creates…

In April 2018, AcouSort was awarded EUR 180,000 in EU funding for participation in BioWings – a project targeting the development of new materials for generating ultrasound in biomedical devices.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022