AFFÄRSIDÉ

Acousorts verksamhet finns inom medicinteknik. Bolaget har en utvecklad plattformsteknologi som intriktar sig mot akustofores som med hjälp av ultraljud analyserar och separerar biologiska cellers sammansättning.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ACOU
Certified Adviser: Erik Penser Bank

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 27.8 35 51.5 61.6 75.7
Rrelseresultat (MSEK) 1.4 3.7 5.6 -3.4 -6.1
rets resultat (MSEK) 1.4 5.4 9.2 -3.2 -5.4
Balansomslutning (MSEK) 9.8 16.2 50.5 57.3 53.1
Eget Kapital (MSEK) 3.9 9.4 40.8 41.3 35.9
Antal anstllda 4 6 7 10 13

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 14 Sep 2021 | AcouSort

AcouSort AB genomför fullt säkerstä…

Sammanfattning Styrelsen i AcouSort har beslutat att genomföra en kapitalisering om cirka 40 MSEK före emissionskostnader genom nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 27 september…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2021 | AcouSort

AcouSort: Interim Report 2021-04-01 -…

CEO Comments AcouSort has continued to develop well during the second quarter of the year. Our strategic collaborations continue to expand in the right direction. At the same time, interest…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2021 | AcouSort

AcouSort: Delårsrapport 2021-04-01 -…

Vd-ord AcouSort har fortsatt att utvecklas väl under årets andra kvartal. Våra strategiska samarbeten fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Samtidigt är intresset för vår teknologi ökande och intresset från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Aug 2021 | AcouSort

Martin Olin becomes CEO of Norwegian…

On April 28 this year, Martin Olin was appointed Chairman of the Board of AcouSort. Now, he has also been appointed CEO of the Norwegian biotechnology company BerGenBio ASA. In…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Aug 2021 | AcouSort

Martin Olin utsedd till vd för norska…

Den 28 april i år utsågs Martin Olin till styrelseordförande i AcouSort. Nu har han även utsetts till vd för det norska bioteknikbolaget BerGenBio. Han kommer samtidigt att fortsätta sitt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Jul 2021 | AcouSort

AcouSort säljer AcouWash-system till…

Under våren har AcouSorts distributör på den japanska marknaden intensifierat marknadsföringen av AcouSorts system till japanska företag och forskargrupper. Arbetet har varit mycket framgångsrik och ett flertal kunder är intresserade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Jul 2021 | AcouSort

AcouSort sells AcouWash system to…

During the spring, AcouSort’s distributor on the Japanese market has intensified the marketing of AcouSort’s systems to Japanese companies and research groups. The effort has been very successful and there…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2021 | AcouSort

AcouSort: Första samarbetsfasen med…

Det belgiska företaget utvecklar en plattform för patientnära diagnostik baserad på helblod, inledningsvis med fokus på analys av blodceller. På lång sikt finns det planer på att utveckla systemet för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2021 | AcouSort

AcouSort: First collaboration phase with…

The Belgium-based company is developing a platform for point-of-care diagnostics based on whole blood, initially focusing on analysis of blood cells. In the long term, there are plans to develop…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2021 | AcouSort

AcouSort reaches milestone for…

AcouPlasma Optical is AcouSort’s first OEM product, aiming to be used as a third-party component that integrates sample preparation into analytical and diagnostic systems. After over a year of product…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
14 Apr 2021 | Årsstämma 2020
15 Apr 2021 | Årligutdelning
28 Apr 2021 | Årsstämma 2020
26 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
24 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner