AFFÄRSIDÉ

Acousorts verksamhet finns inom medicinteknik. Bolaget har en utvecklad plattformsteknologi som intriktar sig mot akustofores som med hjälp av ultraljud analyserar och separerar biologiska cellers sammansättning.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ACOU
Certified Adviser: Erik Penser Bank

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 27.8 35 51.5 61.6 75.7
Rrelseresultat (MSEK) 1.4 3.7 5.6 -3.4 -6.1
rets resultat (MSEK) 1.4 5.4 9.2 -3.2 -5.4
Balansomslutning (MSEK) 9.8 16.2 50.5 57.3 53.1
Eget Kapital (MSEK) 3.9 9.4 40.8 41.3 35.9
Antal anstllda 4 6 7 10 13

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 7 Apr 2021 | AcouSort

AcouSort: Styrelseledamot Kristian…

Med anledning av ovan har de större aktieägarnas förslag till val av styrelseledamöter vid bolagets årsstämma den 28 april justerats på följande sätt. De större aktieägarna föreslår att Thomas Laurell,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2021 | AcouSort

Kallelse till årsstämma i AcouSort AB…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2021, och anmäla sig till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Mar 2021 | AcouSort

AcouSort stärker sitt kommersiella…

De två nya applikationsbeskrivningarna visar hur AcouSorts teknologi automatiserar arbetsflödet för isolering av blodplättar och mononukleära celler (MNC) från helblod, något som med dagens etablerade metoder är både arbetskrävande och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Mar 2021 | AcouSort

AcouSort strengthens commercial offering…

The new application notes show how AcouSort’s technology can improve advanced sample preparations by workflow automation for isolation of platelets and mononuclear cells (MNC) from whole blood. With AcouWash processing,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Mar 2021 | AcouSort

AcouSort: Correction regarding the date…

For further information on AcouSort, please contact: Torsten Freltoft, CEOTelephone: +45 2045 0854E-mail: torsten.freltoft@acousort.com About AcouSort AcouSort AB (corporate registration number 556824-1037) is an innovative technology company focusing on developing…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2021 | AcouSort

AcouSort: invites to a live broadcasted…

The press conference is arranged by Pressträff Direkt and will be held on Thursday 25 February at 11.15. Pressträff Direkt is a service provided by Laika Consulting in collaboration with…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Feb 2021 | AcouSort

AcouSort: Bokslutskommuniké 2020-01-01…

Tolv månader (2020-01-01 – 2020-12-31) Intäkterna uppgick till 6 823 KSEK (3 041). Resultatet före skatt uppgick till -7 978 KSEK (-9 657). Resultatet per aktie* uppgick till -0,70 SEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Feb 2021 | AcouSort

AcouSort: Year-end report 2020-01-01 -…

Twelve month (2020-01-01 – 2020-12-31) Income amounted to TSEK 6 823 (3 041). Result before tax TSEK -7 978 (-9 657). Result per share* was SEK -0,70 (-0,96). As of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2021 | AcouSort

AcouSort: håller livesänd pressträff…

Pressträffen arrangeras av Pressträff Direkt och hålls torsdag 25 februari kl. 11.15. Pressträff Direkt är en tjänst som tillhandahålls av Laika Consulting i samarbete med Direkt Studios, en del av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Feb 2021 | AcouSort

AcouSort secures technology rights from…

”With this new technology, the future AcouSort separation chips will be easier to manufacture at high volumes in a more cost-effective way. By signing this agreement, we ensure that AcouSort…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
14 Apr 2021 | Årsstämma 2020
15 Apr 2021 | Årligutdelning
28 Apr 2021 | Årsstämma 2020
26 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
24 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner