AFFÄRSIDÉ

Acousorts verksamhet finns inom medicinteknik. Bolaget har en utvecklad plattformsteknologi som intriktar sig mot akustofores som med hjälp av ultraljud analyserar och separerar biologiska cellers sammansättning.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ACOU
Certified Adviser: Erik Penser Bank

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 11 May 2022 | AcouSort

AcouSort säljer ett AcouWash-system…

I maj 2021 undertecknade AcouSort AB och Uppsalabaserade Pharmacolog AB en avsiktsförklaring om ett långsiktigt samarbete som fokuserar på att undersöka potentialen i att integrera AcouSorts teknologi i Pharmacologs produkter.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2022 | AcouSort

AcouSort sells AcouWash system to…

In May 2021 AcouSort AB and Uppsala-based Pharmacolog AB signed a Letter of Intent concerning a long-term collaboration focused on investigating the potential of integrating AcouSort’s technology in Pharmacolog’s products.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2022 | AcouSort

AcouSort selected by EIC for…

– It is of course incredibly inspiring to be one of the 20 European SMEs or startups selected by EIC for participation at BIO2022. We see this as one of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2022 | AcouSort

AcouSort utvalt av EIC för deltagande p…

– Det är förstås otroligt inspirerande att vara ett av de 20 europeiska små och medelstora företagen eller startups som valts ut av EIC för att delta i BIO2022. Vi…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | AcouSort

AcouSort places a modified AcouWash at…

The AcouWash placed at Lund University has been modified to enable separation of circulating tumor cells (CTC) from white blood cells. The goal for Lund University’s research group is to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | AcouSort

AcouSort placerar en modifierad AcouWash…

Den AcouWash som placerats vid Lunds universitet har modifierats för att möjliggöra separation av cirkulerande tumörceller (CTC) från vita blodkroppar. Målet för Lunds universitets forskargrupp är att använda den modifierade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2022 | AcouSort

Kommuniké från årsstämma i AcouSort…

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Härutöver beslutade stämman…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2022 | AcouSort

AcouSort - Årsredovisning 2021

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2022 | AcouSort

AcouSort - Årsredovisning för 2021

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2022 | AcouSort

Kallelse till årsstämma i AcouSort AB…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2022, och anmäla sig till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
14 Apr 2021 | Årsstämma 2020
15 Apr 2021 | Årligutdelning
28 Apr 2021 | Årsstämma 2020
26 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
24 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
21 Dec 2021 | Extrastämma 2021
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
27 Apr 2022 | Årsstämma 2021
28 Apr 2022 | Årligutdelning
18 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
24 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3