AFFÄRSIDÉ

A1M Pharma utvecklar och kommersialiserar medicinska tillämpningar baserade på det kroppsegna proteinet A1M

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: A1M
Certified Adviser:
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Verksamhet

A1M Pharma
A1M Pharma AB (publ) bildades 2008 av forskare verksamma vid Lunds universitet. Företaget utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidaten ROSGardTM, baserat på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin (A1M) som har visat sig återställa nedsatt njurfunktion. A1M Pharma har identifierat två tillämpningsområden med stor potential:
1. Njurskydd vid strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer.
2. Behandling av havandeskapsförgiftning.

Mission
A1M Pharma ska bidra till ett friskare liv för utsatta patientgrupper och samtidigt bygga bolagsvärde för aktieägarna.

Affärsidé
A1M Pharma bedriver utveckling och kommersialisering av läkemedel baserat på de kroppsegna proteinet A1M.

Mål
A1M Pharmas mål är att skapa värde för patienter och samhälle genom att utveckla och marknadsföra nya effektiva behandlingar för njursjukdomar med bas i det kroppsegna proteinet A1M. Det primära affärsmålet är att framgångsrikt utveckla ROSGardTM fram till tidig klinisk fas för att därefter ingå partnerskap.

Strategi
Forskning baserat på proteinet A1M har visat att A1M har fler egenskaper än vad som tidigare förmodats. A1M Pharma har utfört flera prekliniska studier som visar att läkemedelskandidaten ROSGardTM återställer nedsatt njurfunktion genom att skydda kroppen från giftiga ämnen som bildas vid oxidativ stress och hemoglobinförgiftning samt reparera skadad vävnad som orsakas vid akut njurskada. ROSGardTM har en verkningsmekanism där reaktiva syreradikaler, Reactive Oxygen Species (ROS) kan neutraliseras, vilket är grundläggande för allmänt hälsotillstånd och fungerande njurfunktion.

Affärsmodell
Genom licensaffärer med strategiska partners i form av större läkemedelsföretag söker A1M Pharma partners som tar på sig det finansiella och operativa ansvaret för den fortsatta utvecklingen, företrädesvis i tidig klinisk fas och senast efter klinisk Fas II. Licenser genererar, enligt gängse betalningsmodell, en engångsbetalning och därefter ersättningar vid uppnådda utvecklingsmål, s k milstolpsbetalningar samt framtida royalty på uppnådd försäljning. Sådana partners har ekonomiska resurser, erfarenhet av större kliniska studier samt har upparbetade kontakter med olika registreringsmyndigheter. Dessa partners ska också i framtiden ansvara för tillverkning, marknadsföring och försäljning av de registrerade läkemedel som kan bli resultatet av gemensamt utvecklingsarbete. Värdet av en licensieringsaffär skulle enligt styrelsens bedömning vara betydande.

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 May 2018 | Årsstämma 2017
1 Jun 2018 | Årligutdelning
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
24 Jan 2019 | Extrastämma 2018
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
20 Mar 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 May 2019 | Årsstämma 2018
31 May 2019 | Årligutdelning
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner