Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-28 ScandiDos ScandiDos receives orders worth €290 000 from China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 ScandiDos ScandiDos erhåller beställningar för 290 000 EUR från Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Penser Access Penser Access: Historiskt starkt kvartal med dragkraft i Asien - ScandiDos Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 19 Jun 2023 | ScandiDos

Penser Access: Historiskt starkt kvartal med dragkraft i Asien – ScandiDos

Stark avslutning på 2022/23
ScandiDos redovisar fortsatt momentum i Asien under Q4, vilket bidrog till att omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till starka 19,3 mkr (17,3 mkr). Utöver den geografiska fördelningen, var tillväxten en effekt av högre snittpriser samt tillväxt inom supportavtalen. USA redovisade ökade affärer under kvartalet, samtidigt som Europa var fortsatt avvaktande. Vi anser att den geografiska fördelningen var väntad, givet de indikationer som stora aktörer i marknaden har gett tidigare under året.

Goda marginaler drivet av flera faktorer
EBIT för Q4 uppgick till 2,8 mkr (-1,8 mkr) drivet av ett antal aspekter. För det första stärktes bruttomarginalen y/y till 83% (74%), samtidigt som ScandiDos reducerar avskrivningarna och minskar personalkostnaderna med mer än 1 mkr. De reducerade avskrivningarna är en effekt av att immateriella tillgångar relaterade till Delta4 Discover var helt avskrivna i slutet av Q3. EBIT-marginalen uppgick därmed till 14%.
 
Höjer motiverat värde
Sammantaget tycker vi att siffrorna för Q4 var starka, med betoning på den starka EBIT-marginalen. Samtidigt var den i stort i linje med förväntningarna, även om marginalen var något bättre än vad vi räknat med. Vi sänker våra estimat för totala kostnadsbasen för kommande år, drivet av lägre avskrivningar, men något högre övriga rörelsekostnader. Vi ser ett nytt motiverat värde om 3,30 – 3,40 kr per aktie (3,20 – 3,30 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 19-06-2023 kl. 08:31: https://docs.penser.se/research/2305-A/sdos20230615.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2023-06-15 ScandiDos ScandiDos AB - Bokslutskommuniké 1 maj 2022 – 30 apr 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-13 ScandiDos ScandiDos and IBA Dosimetry deepen strategic alliance! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-13 ScandiDos ScandiDos och IBA Dosimetry fördjupar sin strategiska allians! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-20 Penser Access Penser Access: Omsättningen växer i Q3 - ScandiDos Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-14 ScandiDos ScandiDos erhåller order på € 263 000 från Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 ScandiDos ScandiDos receives an order worth €263 000 from China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022 – 31 jan 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 ScandiDos ScandiDos sees growing demand for patient-specific QA in Chinese market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Penser Access Penser Access: Åter till tillväxt i Q2 - ScandiDos Analyser Visa Stäng
2022-12-07 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022 – 31 okt 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 ScandiDos ScandiDos får en order på € 377 500 från Japan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 ScandiDos ScandiDos receives an order of € 377 500 from Japan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 ScandiDos KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ScandiDos KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-16 Penser Access Penser Access: Mot fortsatt expansion med stärkta finanser - ScandiDos Analyser Visa Stäng
2022-09-13 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022 – 31 jul 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-02 ScandiDos ScandiDos riktade nyemission slutförd Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-02 ScandiDos ScandiDos’ directed share issue completed Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ScandiDos ScandiDos has completed a directed share issue of 4,150,000 shares at a subscription price of SEK 3 per share Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ScandiDos ScandiDos har genomfört en riktad nyemission av 4 150 000 aktier till en teckningskurs om 3 kronor per aktie Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

12 Dec 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024