Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-28 ScandiDos ScandiDos receives orders worth €290 000 from China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 ScandiDos ScandiDos erhåller beställningar för 290 000 EUR från Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Penser Access Penser Access: Historiskt starkt kvartal med dragkraft i Asien - ScandiDos Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-15 ScandiDos ScandiDos AB - Bokslutskommuniké 1 maj 2022 – 30 apr 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-13 ScandiDos ScandiDos and IBA Dosimetry deepen strategic alliance! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-13 ScandiDos ScandiDos och IBA Dosimetry fördjupar sin strategiska allians! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-20 Penser Access Penser Access: Omsättningen växer i Q3 - ScandiDos Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 20 Mar 2023 | ScandiDos

Penser Access: Omsättningen växer i Q3 – ScandiDos

Omsättningen växer i Q3
Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 16,4 mkr (15,5 mkr) motsvarande en tillväxt y/y om 6%. Marknadsmässigt var efterfrågan i Asien god, samtidigt som bolaget ser vissa utmaningar i Europa och Nordamerika. ScandiDos har accelererat antalet försäljningsaktiviteter och genomfört event i USA, Asien och Europa i kvartalet. Omsättningen var 1,4 mkr under våra prognoser om 17,8 mkr, men givet den kvartalsmässiga volatiliteten i intjäningen tycker vi ändå att tillväxtsiffrorna är goda.

EBITDA i stort oförändrad
Bruttomarginalen i Q3 var 79% (78%). EBITDA i Q3 var -0,1 mkr (0,1 mkr), vilket förklaras av några delar av OPEX, bland annat personalkostnader, som ökar y/y. Kassaflödet från den löpande verksamheten i Q3 uppgick till 0,1 mkr (-3,8 mkr).
 
Justeringar efter kvartalet
Efter Q3 gör vi mindre justeringar av omsättningsprognoserna, men vi gör inga justeringar av tillväxttakten för 23/24 – 2024/25e. Vi ser ett oförändrat motiverat värde om 3,20 – 3,30 kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 20-03-2023 kl. 08:59: https://docs.penser.se/a/3591/SDOS20230320.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2023-03-14 ScandiDos ScandiDos erhåller order på € 263 000 från Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 ScandiDos ScandiDos receives an order worth €263 000 from China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022 – 31 jan 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 ScandiDos ScandiDos sees growing demand for patient-specific QA in Chinese market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Penser Access Penser Access: Åter till tillväxt i Q2 - ScandiDos Analyser Visa Stäng
2022-12-07 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022 – 31 okt 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 ScandiDos ScandiDos får en order på € 377 500 från Japan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 ScandiDos ScandiDos receives an order of € 377 500 from Japan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 ScandiDos KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ScandiDos KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-16 Penser Access Penser Access: Mot fortsatt expansion med stärkta finanser - ScandiDos Analyser Visa Stäng
2022-09-13 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022 – 31 jul 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-02 ScandiDos ScandiDos riktade nyemission slutförd Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-02 ScandiDos ScandiDos’ directed share issue completed Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ScandiDos ScandiDos has completed a directed share issue of 4,150,000 shares at a subscription price of SEK 3 per share Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ScandiDos ScandiDos har genomfört en riktad nyemission av 4 150 000 aktier till en teckningskurs om 3 kronor per aktie Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

12 Dec 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024