Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-28 ScandiDos ScandiDos receives orders worth €290 000 from China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 ScandiDos ScandiDos erhåller beställningar för 290 000 EUR från Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Penser Access Penser Access: Historiskt starkt kvartal med dragkraft i Asien - ScandiDos Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-15 ScandiDos ScandiDos AB - Bokslutskommuniké 1 maj 2022 – 30 apr 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-13 ScandiDos ScandiDos and IBA Dosimetry deepen strategic alliance! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-13 ScandiDos ScandiDos och IBA Dosimetry fördjupar sin strategiska allians! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-20 Penser Access Penser Access: Omsättningen växer i Q3 - ScandiDos Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-14 ScandiDos ScandiDos erhåller order på € 263 000 från Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 ScandiDos ScandiDos receives an order worth €263 000 from China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022 – 31 jan 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 8 Mar 2023 | ScandiDos

ScandiDos AB – Delårsrapport 1 maj 2022 – 31 jan 2023

STARK FÖRSÄLJNING I ASIEN

VD Ord
 
”Under kvartalet levererade vi stark försäljning i Japan och Kina men även system till ytterligare nio länder samtidigt som vi vidareutvecklade supportaffären. Ökad tillgång till kunderna möjliggjorde fler marknadsaktiviteter som vi, tillsammans med våra geografiska satsningar på marknader där vi historiskt varit svaga, bedömer kommer generera fler affärer framöver.” säger Gustaf Piehl, VD ScandiDos
 
 
Tredje Kvartalet 1 november 2022 – 31 januari 2023
 

  • Nettoomsättning: 16,4 (15,5) Mkr
  • Bruttomarginal: 79 % (78 %)
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA): -0,1 (0,1) Mkr
  • Periodens resultat: -2,2 (-0,6) Mkr

  
Nio månader 1 maj 2022 – 31 januari 2023
 

  • Nettoomsättning: 42,2 (40,4) Mkr
  • Bruttomarginal: 78 % (78 %)
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA): -6,2 (-2,5) Mkr
  • Periodens resultat: -11,3 (-5,7) Mkr

 
 
Rapporten i sin helhet går att finna på bolagets hemsida: https://scandidos.com/investors/finansiella-rapporter
 
 
 
Uppsala den 8 mars, 2023
 
ScandiDos Styrelse

2023-02-23 ScandiDos ScandiDos sees growing demand for patient-specific QA in Chinese market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Penser Access Penser Access: Åter till tillväxt i Q2 - ScandiDos Analyser Visa Stäng
2022-12-07 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022 – 31 okt 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 ScandiDos ScandiDos får en order på € 377 500 från Japan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 ScandiDos ScandiDos receives an order of € 377 500 from Japan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 ScandiDos KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ScandiDos KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-16 Penser Access Penser Access: Mot fortsatt expansion med stärkta finanser - ScandiDos Analyser Visa Stäng
2022-09-13 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022 – 31 jul 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-02 ScandiDos ScandiDos riktade nyemission slutförd Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-02 ScandiDos ScandiDos’ directed share issue completed Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ScandiDos ScandiDos has completed a directed share issue of 4,150,000 shares at a subscription price of SEK 3 per share Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ScandiDos ScandiDos har genomfört en riktad nyemission av 4 150 000 aktier till en teckningskurs om 3 kronor per aktie Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

12 Dec 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024