Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-30 Qlosr Group AB (publ) Volvo Car Retail väljer Qlosr Group AB (publ) som leverantör av arbetsplatstjänster till ett avtalsvärde om cirka 14 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Qlosr Group AB (Publ) Qlosr Group AB (Publ): Qlosr Group - Fortsätter leverera mot mål - Mangold Insight Analys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Qlosr Group: 650 mkr i omsättning i sikte för 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | Qlosr Group

Analysguiden: ANALYS Qlosr Group: 650 mkr i omsättning i sikte för 2023

Qlosr Group ökade intäkterna med 19% i Q1 och förbättrade ebitda-resultatet. Flera större avtal har tecknats och aktien framstår fortsatt som undervärderad.

Större andel direktaffärer under det första kvartalet
Intäkterna för i det första kvartalet ökade med 19,4% till 144,4 (120,9) mkr, där den organiska tillväxten stod för 5,3%. I kvartalet uppgick andelen prenumerationsintäkter till 65,9 mkr av den totala omsättningen, en organisk tillväxt om 4,1%. I förhållande till de totala intäkterna utgjorde andelen prenumerationsintäkter 45,6%, vilket också var i nivå med vad vi räknat med. Bolagets bruttovinst för kvartalet steg med 15,2% till 60,9 (52,9) mkr, motsvarande en bruttomarginal om 42,2% (43,7%).

I kvartalet har bolaget haft högre kostnader avseende implementering av tidigare tagna affärer samt att det första kvartalet normalt sett är svagare. Omsättningsökningen gjorde ändå att ebitda-resultat steg något till 8,5 (7,0) mkr, motsvarande en ebitda-marginal på 5,9% (5,8%). Ebit-resultatet föll dock till -8,6 (-5,8) mkr. Det negativa ebitresultatet har påverkats med -13,7 (-10,6) mkr av att goodwill skrivs av på 5 års då bolaget inte redovisar enligt IFRS än. Resultatet för kvartalet slutade totalt på -11,3 (-7,7) mkr. 

Nya avtal tecknade till ett affärsvärde om 288 mkr
Sedan utgången av det fjärde kvartalet har bolaget kommunicerat åtta nya större avtal till ett affärsvärde om 288 mkr. Av detta är 86 mkr prenumerationsavtal med en snittavtalstid på tre år. I år beräknar bolaget kunna intäktsföra cirka 120 mkr, där 90% avser direktförsäljning. Marginalmässigt kommer det innebära lägre bruttomarginal, men den kommer att påverkas positivt kommande år från dessa prenumerationsavtal.

Av det totala antalet nya avtal är det bland annat prenumerationsavtal med Brixly på 15 mkr över 5 år, tilldelningsbeslut från Kristinehamns kommun värt totalt 40 mkr över två år plus två års förlängning, ramavtal med Västra Götalandsregionen om 62 mkr under andra och tredje kvartalet i år samt tilldelningsbeslut från Uddevalla kommun värt 100 mkr över fyra år.

Avtalsvärdet för de återstående avtalsintäkterna, beräknat från rapporteringsperiodens slut till kundavtalens slut, uppgår vid utgången av det första kvartalet till 380 mkr. Det är en ökning med 7% jämfört med kvartalet innan.

Upprepar vårt motiverade värde om 7,20 kr
Bolaget fortsätter att exekvera enligt sina högt uppställda mål för 2024. Vidare så har bolaget också vunnit en ansenlig mängd nya avtal, vilket kommer att gynna tillväxten framöver. För att nå målet om 1 mdkr i omsättning till utgången av nästa år, behöver även förvärvstempot hållas uppe de kommande åren. Vi upprepar vår tidigare rekommendation och motiverade värde om 7,20 kronor baserat på vår prognos för 2024.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-qlosr-group-650-mkr-i-omsattning-i-sikte-2023

2023-06-02 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på Qlosr Group - Vunna affärer bäddar för fortsatt stark tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosr Groups Q1-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Qlosr Group AB (publ) KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I QLOSR GROUP AB (PUBL) DEN 26 MAJ 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) Delårsrapport första kvartalet 2023: Tillväxt med 19,4 procent samt ökad EBITDA med 21,4 procent jämfört med första kvartalet 2022 samt stigande avtalsvärde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till presentation av Qlosr Group AB (publ) delårsrapport för första kvartalet 2023 den 26 maj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) växer i Göteborg med utökad satsning på nya företagskunder och prenumerationstjänster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022 Financial Calendar Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Qlosr Group AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLOSR GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosrs senaste tilldelningsbeslut med Uddevalla kommun Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-14 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Uddevalla kommun avseende avtal om Klienter och tillbehör upp till cirka 100 MSEK över en fyra års period Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Qlosr Group AB (Publ) Qlosr Group AB (Publ): Qlosr Group - Målen går i lås - Mangold Insight Analys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på Qlosr Group - Levererar på utstakade mål Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-01 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Qlosr Group: Överträffade målet om 500 mkr i årsomsättning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosrs Q4-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2022: Intäkterna passerar en halv miljard med en organisk tillväxt på 21,0 procent samt en justerad EBITDA om 7,1 procent för helåret Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till presentation av Qlosr Group AB (publ) bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 den 24 februari Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Västra Götalandsregionen till ett värde av cirka 62 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Kristinehamns kommun avseende avtal om Klienter och tillhörande tjänster Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) har tilldelats beslut om nytt IT-avtal med Brixly AB till ett totalt värde om cirka 15 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tecknar tilläggsavtal med svensk friskolekoncern till ett totalt värde om cirka 18 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tecknar nytt IT-avtal med Lärandegruppen i Sverige AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tecknar förlängningsavtal med multinationellt miljardbolag till ett totalt värde om cirka 10,5 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tecknar nytt avtal med svensk friskoleaktör till ett totalt värde om cirka 39 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Qlosr Group AB (Publ) Qlosr Group AB (Publ): Qlosr Group - Undervärderad förvärvsmaskin - Mangold Insight Analys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på Qlosr Group - Förvärvsresan fortsätter Analyser Visa Stäng
2022-11-28 Analyst Group Analyst Group: Intervju med Qlosr Groups VD Jonas Norberg Analyser Visa Stäng
2022-11-25 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Qlosr Group: Högre tillväxt än väntat i ett förvärvdrivet kvartal Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) presenterar på Aktiespararnas Stora Aktiedag 28 nov Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosr Groups Q3-rapport Analyser Visa Stäng
2022-11-23 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) delårsrapport tredje kvartalet 2022: Koncernen fortsätter att växa organiskt och förbättrar lönsamheten jämfört med samma period föregående år Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till presentation av Qlosr Group AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2022 den 23 november Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) har tilldelats certifiering enligt Great Place to Work© Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-04 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till livesänd presentation av Qlosr Group AB (publ) förvärvsstrategi Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) meddelar idag att de ingår avtal om förvärv av de båda Ricoh IT-partnerbolagen Attaxera IT AB och Kontorsutrustning i Kristinehamn AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tillträder aktierna i EA Copy AB samt inkråmet i GF Nät och Fiber AB och beslutar om riktad nyemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Qlosr Group AB (Publ) Qlosr Group AB (Publ): Qlosr Group - Fortsatt undervärderat IT-bolag - Mangold Insight Analys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på Qlosr Group - Stärkta lönsamhetsutsikter öppnar upp för fler förvärv Analyser Visa Stäng
2022-08-31 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Holding AB ställer ut en köpoption avseende aktier i Qlosr Group AB (publ) till Group CFO Urban Norberg Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Analysguiden Analysguiden: INITIERINGSANALYS Qlosr Group: Lönsam snabbväxare inom IT-tjänster Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosrs Q2-rapport Analyser Visa Stäng
2022-08-23 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) delårsrapport andra kvartalet 2022: Koncernens fokus på prenumerationsintäkter från långa avtal ger förbättrat EBITDA samt ett väsentligt starkare kassaflöde Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) genomför sammanslagning av Qlosr AB och Rg19 i Norden AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till presentation av Qlosr Group AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2022 den 23 augusti Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) kommer att byta redovisningsstandard från K3 till IFRS Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3