Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-30 Qlosr Group AB (publ) Volvo Car Retail väljer Qlosr Group AB (publ) som leverantör av arbetsplatstjänster till ett avtalsvärde om cirka 14 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Qlosr Group AB (Publ) Qlosr Group AB (Publ): Qlosr Group - Fortsätter leverera mot mål - Mangold Insight Analys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Qlosr Group: 650 mkr i omsättning i sikte för 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på Qlosr Group - Vunna affärer bäddar för fortsatt stark tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosr Groups Q1-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Qlosr Group AB (publ) KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I QLOSR GROUP AB (PUBL) DEN 26 MAJ 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 26 May 2023 | Qlosr Group

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I QLOSR GROUP AB (PUBL) DEN 26 MAJ 2023

Årsstämma med aktieägarna i Qlosr Group AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 26 maj 2023. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman som publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.qlosrgroup.se. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Disposition avseende Bolagets resultat m.m.
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att resultatet balanseras i ny räkning.
 
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.
 
Val av styrelse och revisor m.m.
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter, intill nästa årsstämma, ska vara fem stycken. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Bengt Engström, Johan Bjerhagen, Michael Englund, Joakim Ribb och David Karlsson. Bengt Engström omvaldes vidare till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Mazars AB, med Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor.
 
Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte ersätts av bolag inom koncernen på grund av anställning, samt att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
 
Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.
 
För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman som publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

2023-05-26 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) Delårsrapport första kvartalet 2023: Tillväxt med 19,4 procent samt ökad EBITDA med 21,4 procent jämfört med första kvartalet 2022 samt stigande avtalsvärde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till presentation av Qlosr Group AB (publ) delårsrapport för första kvartalet 2023 den 26 maj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) växer i Göteborg med utökad satsning på nya företagskunder och prenumerationstjänster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022 Financial Calendar Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Qlosr Group AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLOSR GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosrs senaste tilldelningsbeslut med Uddevalla kommun Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-14 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Uddevalla kommun avseende avtal om Klienter och tillbehör upp till cirka 100 MSEK över en fyra års period Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Qlosr Group AB (Publ) Qlosr Group AB (Publ): Qlosr Group - Målen går i lås - Mangold Insight Analys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på Qlosr Group - Levererar på utstakade mål Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-01 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Qlosr Group: Överträffade målet om 500 mkr i årsomsättning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosrs Q4-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2022: Intäkterna passerar en halv miljard med en organisk tillväxt på 21,0 procent samt en justerad EBITDA om 7,1 procent för helåret Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till presentation av Qlosr Group AB (publ) bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 den 24 februari Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Västra Götalandsregionen till ett värde av cirka 62 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Kristinehamns kommun avseende avtal om Klienter och tillhörande tjänster Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) har tilldelats beslut om nytt IT-avtal med Brixly AB till ett totalt värde om cirka 15 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tecknar tilläggsavtal med svensk friskolekoncern till ett totalt värde om cirka 18 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tecknar nytt IT-avtal med Lärandegruppen i Sverige AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tecknar förlängningsavtal med multinationellt miljardbolag till ett totalt värde om cirka 10,5 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tecknar nytt avtal med svensk friskoleaktör till ett totalt värde om cirka 39 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Qlosr Group AB (Publ) Qlosr Group AB (Publ): Qlosr Group - Undervärderad förvärvsmaskin - Mangold Insight Analys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på Qlosr Group - Förvärvsresan fortsätter Analyser Visa Stäng
2022-11-28 Analyst Group Analyst Group: Intervju med Qlosr Groups VD Jonas Norberg Analyser Visa Stäng
2022-11-25 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Qlosr Group: Högre tillväxt än väntat i ett förvärvdrivet kvartal Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) presenterar på Aktiespararnas Stora Aktiedag 28 nov Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosr Groups Q3-rapport Analyser Visa Stäng
2022-11-23 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) delårsrapport tredje kvartalet 2022: Koncernen fortsätter att växa organiskt och förbättrar lönsamheten jämfört med samma period föregående år Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till presentation av Qlosr Group AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2022 den 23 november Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) har tilldelats certifiering enligt Great Place to Work© Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-04 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till livesänd presentation av Qlosr Group AB (publ) förvärvsstrategi Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) meddelar idag att de ingår avtal om förvärv av de båda Ricoh IT-partnerbolagen Attaxera IT AB och Kontorsutrustning i Kristinehamn AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tillträder aktierna i EA Copy AB samt inkråmet i GF Nät och Fiber AB och beslutar om riktad nyemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Qlosr Group AB (Publ) Qlosr Group AB (Publ): Qlosr Group - Fortsatt undervärderat IT-bolag - Mangold Insight Analys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på Qlosr Group - Stärkta lönsamhetsutsikter öppnar upp för fler förvärv Analyser Visa Stäng
2022-08-31 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Holding AB ställer ut en köpoption avseende aktier i Qlosr Group AB (publ) till Group CFO Urban Norberg Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Analysguiden Analysguiden: INITIERINGSANALYS Qlosr Group: Lönsam snabbväxare inom IT-tjänster Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosrs Q2-rapport Analyser Visa Stäng
2022-08-23 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) delårsrapport andra kvartalet 2022: Koncernens fokus på prenumerationsintäkter från långa avtal ger förbättrat EBITDA samt ett väsentligt starkare kassaflöde Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) genomför sammanslagning av Qlosr AB och Rg19 i Norden AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till presentation av Qlosr Group AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2022 den 23 augusti Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) kommer att byta redovisningsstandard från K3 till IFRS Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3