Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-30 Qlosr Group AB (publ) Volvo Car Retail väljer Qlosr Group AB (publ) som leverantör av arbetsplatstjänster till ett avtalsvärde om cirka 14 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Qlosr Group AB (Publ) Qlosr Group AB (Publ): Qlosr Group - Fortsätter leverera mot mål - Mangold Insight Analys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Qlosr Group: 650 mkr i omsättning i sikte för 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på Qlosr Group - Vunna affärer bäddar för fortsatt stark tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosr Groups Q1-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Qlosr Group AB (publ) KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I QLOSR GROUP AB (PUBL) DEN 26 MAJ 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) Delårsrapport första kvartalet 2023: Tillväxt med 19,4 procent samt ökad EBITDA med 21,4 procent jämfört med första kvartalet 2022 samt stigande avtalsvärde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till presentation av Qlosr Group AB (publ) delårsrapport för första kvartalet 2023 den 26 maj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) växer i Göteborg med utökad satsning på nya företagskunder och prenumerationstjänster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 23 May 2023 | Qlosr Group

Qlosr Group AB (publ) växer i Göteborg med utökad satsning på nya företagskunder och prenumerationstjänster

Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) har en väletablerad verksamhet i Göteborg som har utvecklats starkt det senaste halvåret och tagit flertalet större affärer med nya kunder inom segmentet Public. Verksamheten baseras primärt på volymaffärer av arbetsplatstjänster och offentliga upphandlingar. Nu genomförs en kraftfull regional satsning på segmentet Business som omfattar små- och medelstora kunder. Utveckling och ägandeskap av den centrala tjänstepaketeringen Cloud Workplace kommer som ett led i satsningen att finnas i den utökade verksamheten i Göteborg.

Respektive segment bildar varsina affärsområden. Ansvarig för affärsområdet Workplace blir Lars-Magnus ”Larsa” Westin och ytterligare tre kollegor som tillförs affärsområdet, tillsammans med sju befintliga medarbetare från Qlosr Göteborg. Dessa kommer parallellt med befintliga uppdrag succesivt öka fokuseringen på prenumerationstjänster inom Business segmentet (små- och medelstora bolag).

Larsa med kollegor har under många år samarbetat med Qlosr Göteborg och var likt Qlosr Group tidigt ute med paketerade arbetsplatstjänster när de byggde upp företagen Frontnode och Appnode. Efter ett par år i andra verksamheter har vi nu enats om att tillsammans accelerera kundbearbetningen med paketerade prenumerationstjänster i Göteborgsregionen.

Förändringen genomförs per den 1:a juni 2023. Då tillsätts även en ansvarig för affärsområdet Volym, vilket blir Kalle Lönn, som sedan tidigare drivit och ansvarat för bearbetningen av offentlig sektor, volymförsäljning och logistikcenter i Qlosr Göteborg vilket inkluderar alla hårdvaruhantering, konfiguration och livscykelhantering för hela koncernen.

Samtidigt meddelas att Qlosr Groups senaste förvärv i Uddevalla, Attaxera IT AB, har för avsikt att byta varumärke till Qlosr under hösten 2023. Genom varumärkes skiftet kommer även Uddevalla enklare kunna nyttja den leveranskapacitet som byggs i Göteborg vilket skall driva ökad försäljning i hela regionen.

2023-04-28 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022 Financial Calendar Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Qlosr Group AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLOSR GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosrs senaste tilldelningsbeslut med Uddevalla kommun Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-14 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Uddevalla kommun avseende avtal om Klienter och tillbehör upp till cirka 100 MSEK över en fyra års period Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Qlosr Group AB (Publ) Qlosr Group AB (Publ): Qlosr Group - Målen går i lås - Mangold Insight Analys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på Qlosr Group - Levererar på utstakade mål Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-01 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Qlosr Group: Överträffade målet om 500 mkr i årsomsättning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosrs Q4-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2022: Intäkterna passerar en halv miljard med en organisk tillväxt på 21,0 procent samt en justerad EBITDA om 7,1 procent för helåret Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till presentation av Qlosr Group AB (publ) bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 den 24 februari Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Västra Götalandsregionen till ett värde av cirka 62 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Kristinehamns kommun avseende avtal om Klienter och tillhörande tjänster Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) har tilldelats beslut om nytt IT-avtal med Brixly AB till ett totalt värde om cirka 15 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tecknar tilläggsavtal med svensk friskolekoncern till ett totalt värde om cirka 18 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tecknar nytt IT-avtal med Lärandegruppen i Sverige AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tecknar förlängningsavtal med multinationellt miljardbolag till ett totalt värde om cirka 10,5 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tecknar nytt avtal med svensk friskoleaktör till ett totalt värde om cirka 39 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Qlosr Group AB (Publ) Qlosr Group AB (Publ): Qlosr Group - Undervärderad förvärvsmaskin - Mangold Insight Analys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på Qlosr Group - Förvärvsresan fortsätter Analyser Visa Stäng
2022-11-28 Analyst Group Analyst Group: Intervju med Qlosr Groups VD Jonas Norberg Analyser Visa Stäng
2022-11-25 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Qlosr Group: Högre tillväxt än väntat i ett förvärvdrivet kvartal Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) presenterar på Aktiespararnas Stora Aktiedag 28 nov Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosr Groups Q3-rapport Analyser Visa Stäng
2022-11-23 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) delårsrapport tredje kvartalet 2022: Koncernen fortsätter att växa organiskt och förbättrar lönsamheten jämfört med samma period föregående år Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till presentation av Qlosr Group AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2022 den 23 november Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) har tilldelats certifiering enligt Great Place to Work© Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-04 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till livesänd presentation av Qlosr Group AB (publ) förvärvsstrategi Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) meddelar idag att de ingår avtal om förvärv av de båda Ricoh IT-partnerbolagen Attaxera IT AB och Kontorsutrustning i Kristinehamn AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) tillträder aktierna i EA Copy AB samt inkråmet i GF Nät och Fiber AB och beslutar om riktad nyemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Qlosr Group AB (Publ) Qlosr Group AB (Publ): Qlosr Group - Fortsatt undervärderat IT-bolag - Mangold Insight Analys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på Qlosr Group - Stärkta lönsamhetsutsikter öppnar upp för fler förvärv Analyser Visa Stäng
2022-08-31 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Holding AB ställer ut en köpoption avseende aktier i Qlosr Group AB (publ) till Group CFO Urban Norberg Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Analysguiden Analysguiden: INITIERINGSANALYS Qlosr Group: Lönsam snabbväxare inom IT-tjänster Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar Qlosrs Q2-rapport Analyser Visa Stäng
2022-08-23 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) delårsrapport andra kvartalet 2022: Koncernens fokus på prenumerationsintäkter från långa avtal ger förbättrat EBITDA samt ett väsentligt starkare kassaflöde Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) genomför sammanslagning av Qlosr AB och Rg19 i Norden AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Qlosr Group AB (publ) Inbjudan till presentation av Qlosr Group AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2022 den 23 augusti Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Qlosr Group AB (publ) Qlosr Group AB (publ) kommer att byta redovisningsstandard från K3 till IFRS Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3