Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-09 Redeye Redeye: I-Tech - Review on Regulatory News Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 I-tech I-Tech sales in Korea increase by 147% for the first half of 2023 compared to the same period in 2022. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 I-tech I-Tech ökar sin försäljning i Korea med 147% första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | I-Tech

I-Tech ökar sin försäljning i Korea med 147% första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022.

I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) har i nuläget leveranser mot den koreanska marknaden under första halvåret 2023 på över 32 Mkr. En ökning mot samma period 2022 med 147%.

Under 2023 har I-Tech sett en stor tillväxt i försäljning mot Korea till flertalet av företagets kunder. I veckan erhöll företaget en order som tog försäljningssiffran för första halvåret upp till över 32 Mkr. Den totala tillväxten fördelas främst mellan bolagets två största kunder, men inkluderar även order från ytterligare ett antal kunder. Tillväxten är i linje med vad bolaget tidigare kommunicerat och förväntar sig utifrån trender och utveckling för den koreanska marknaden.

I-Techs VD, Philip Chaabane, kommenterar tillväxten :

Det är ett styrkebesked för teknologin som växer sig allt starkare inom framför allt nybyggnationsmarknaden i Korea. Tidigare farhågor om att kapaciteten på varven skulle utgöra en viss begränsning för nybyggnationsmarknaden ser så här långt ut att vara obefogad. Försäljningsvolymerna indikerar också att Selektope inte bara ingår i så kallad outfitting-färg utan, i flera fall, också ingår som en central komponent i den totala leveransen av antifouling-färger.

Tillväxten ses som en följd av det ökade behovet av effektiv antifouling-färg i Korea, som är en viktig marknad för sjöfartsindustrin och särskilt för global nybyggnation av fartyg. Med en ökning av nybyggnationer och striktare krav på energieffektiva fartyg, ökar även behovet av effektiv antifouling-färg. Selektope har och har haft en stark position i Korea genom sin förmåga att motstå påväxt under längre stillaliggande perioder. Under senare år har fler produkter inkluderande Selektope lanserats med en bredare användarprofil vilket ökar efterfrågan.

2023-05-24 I-tech Bolagsuppdatering med anledning av omregistrering av Selektope i EU (webcast) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 I-tech Company update regarding the renewal process for Selektope in the EU (webcast) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 I-tech Expert panel suggests changed classification of Selektope Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 I-tech Expertpanel föreslår ändrad klassificering för Selektope Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 I-tech KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA 2023 I-TECH AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Redeye Redeye: I-Tech - Q1 Review – Marching On Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 I-tech I-Tech AB (publ) Interim report Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 I-tech I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 I-Tech I-Tech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I I-TECH AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 I-Tech I-Tech's Annual Report 2022 is now published Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 I-Tech I-Techs årsredovisning för 2022 är nu publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Redeye Redeye: I-Tech - Q4 Review – Raising the Bar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 I-Tech RÄTTELSE: Större valutajusterad tillväxt än tidigare angivet - I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké Q4 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 I-Tech CORRECTION: Higher currency adjusted growth than earlier noted - I-Tech AB (publ) Year-end report 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 I-Tech I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 I-Tech I-Tech AB (publ) Year-end report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 I-Tech I-Techs valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Redeye Redeye: I-Tech - Q3 Review – Increased profitability Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 I-Tech I-Tech AB (publ) Interim report Q3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 I-Tech I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Redeye Redeye: I-Tech - Solid Momentum Ahead of H2’22 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 I-Tech Correction - missing MAR label in earlier press release - I-Tech AB (publ) Interim report Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 I-Tech RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande - I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 I-Tech I-Tech AB (publ) Interim report Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 I-Tech I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3