Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-09 Redeye Redeye: I-Tech - Review on Regulatory News Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 I-tech I-Tech sales in Korea increase by 147% for the first half of 2023 compared to the same period in 2022. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 I-tech I-Tech ökar sin försäljning i Korea med 147% första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 I-tech Bolagsuppdatering med anledning av omregistrering av Selektope i EU (webcast) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 I-tech Company update regarding the renewal process for Selektope in the EU (webcast) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 I-tech Expert panel suggests changed classification of Selektope Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 I-tech Expertpanel föreslår ändrad klassificering för Selektope Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 I-tech KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA 2023 I-TECH AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 11 May 2023 | I-Tech

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA 2023 I-TECH AB

I-Tech AB höll idag, torsdagen den 11 maj 2023 årsstämma i GoCo House med adress Entreprenörsstråket 10 i Mölndal. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2022 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Stefan Sedersten, Tomas Tedgren, Mikael Laurin, Chatarina Schneider, Tomas Bergdahl samt Raouf Kattan.

Stefan Sedersten omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) till bolagets revisor. Det antecknades att Andreas Mast utsetts av EY till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt valberedningens förslag.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.i-tech.se .

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.i-tech.se .

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.i-tech.se.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.i-tech.se .

För mer information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane
VD, I-Tech AB
Tel: +46 073-910 37 08
E-post: philip.chaabane@i-tech.se

2023-05-08 Redeye Redeye: I-Tech - Q1 Review – Marching On Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 I-tech I-Tech AB (publ) Interim report Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 I-tech I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 I-Tech I-Tech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I I-TECH AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 I-Tech I-Tech's Annual Report 2022 is now published Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 I-Tech I-Techs årsredovisning för 2022 är nu publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Redeye Redeye: I-Tech - Q4 Review – Raising the Bar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 I-Tech RÄTTELSE: Större valutajusterad tillväxt än tidigare angivet - I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké Q4 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 I-Tech CORRECTION: Higher currency adjusted growth than earlier noted - I-Tech AB (publ) Year-end report 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 I-Tech I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 I-Tech I-Tech AB (publ) Year-end report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 I-Tech I-Techs valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Redeye Redeye: I-Tech - Q3 Review – Increased profitability Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 I-Tech I-Tech AB (publ) Interim report Q3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 I-Tech I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Redeye Redeye: I-Tech - Solid Momentum Ahead of H2’22 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 I-Tech Correction - missing MAR label in earlier press release - I-Tech AB (publ) Interim report Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 I-Tech RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande - I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 I-Tech I-Tech AB (publ) Interim report Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 I-Tech I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3