Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-07 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Groups styrelse inrättar ett hållbarhetsutskott Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Götenehus Group Götenehus Group AB: Tobias Nordendorph ny affärsområdeschef på Götenehus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar stadsradhus i Pedagogen Park, Mölndal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group tillträder två kommersiella fastigheter i Trollhättan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Götenehus Group: Fortsätter satsningen inom fastighetsutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 31 May 2023 | Götenehus Group

Analysguiden: ANALYS Götenehus Group: Fortsätter satsningen inom fastighetsutveckling

Vikande konjunktur och avvaktande bostadsmarknad sätter press på fastighetsbolaget. Långsiktig potential kvarstår men utsikterna är svårbedömda och Analysguidens riktkurs justeras ned.

Avvaktande bostadsmarknad under Q1
Götenehus intäkter minskade 18 % till 322,8 mkr under Q1 och rörelseresultatet uppgick till 2,2 mkr, eller 17,7 mkr inklusive orealiserade värdeförändringar. Rörelsemarginalen sjönk därmed till 0,7 % jämfört med 4,5 % i Q1 2022. Effekterna av den vikande konjunkturen har märkts i en kraftig nedgång i försäljningen, och antalet sålda bostäder under Q1 uppgick till 33 jämfört med 116 under Q1 2022. Hög inflation och stigande räntor har medfört att den svenska bostadsmarknaden är mycket avvaktande. Nedgången har gjort att Götenehus under Q1 vidtagit ytterligare besparingsåtgärder för att anpassa kostnadsnivån till en lägre produktion.

Fortsätter satsa inom Fastighetsutveckling
Målsättningen med det nya affärsområdet Fastighetsutveckling är både att bredda verksamheten och samtidigt skapa en långsiktigt mer stabil och lönsam koncern. Ambitionsnivån är hög och man vill på sikt växa beståndet av fastigheter under förvaltning till flera miljarder kronor. I början av maj undertecknades ett avtal om att förvärva ytterligare två kommersiella fastigheter i Trollhättan, vilket skapar positiva synergier för utveckling och förvaltning med bolagets befintliga bestånd. Efter förvärvet kommer Götenehus Group, genom Forshem Fastigheter, att äga och förvalta ett fastighetsbestånd värderat till nästan 800 miljoner kronor.

Boprisindikatorn har ökat de senaste sex månaderna
Trots att bostadsmarknaden för närvarande är försiktig, finns det en trend att hushållen blir mer positiva till utvecklingen av bostadspriser. SEB:s Boprisindikator visar att index har ökat från -35 till -9 under de senaste sex månaderna. Då fastighetsmarknaden påverkas av ränteläget, konsumtion och arbetsmarknadens utveckling är utsikterna dock svårbedömda. Vi justerar efter Q1- rapporten ned våra estimat för 2023 och 2024 något, samt sänker vår riktkurs för Götenehus till 3,65 kr (tidigare 4,50 kr) baserat på en jämförande värdering. På lång sikt ser vi ett fortsatt stort behov av bostäder på den svenska marknaden, vilket tillsammans med Götenehus stabila finansiella ställning gör bolaget väl rustat för framtiden.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-gotenehus-group-fortsatter-satsningen-inom-fastighetsutveckling

2023-05-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Kommuniké från årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter i Trollhättan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Götenehus Group Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group varslar om uppsägningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Götenehus Group: Fortsatt utmanande marknad för nyproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Götenehus Group Götenehus Group AB: Bokslutskommuniké januari-december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus investerar mer i förnybar el Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar 23 bostäder på Samset, Jönköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Götenehus Group Götenehus Group AB: Swebostad byggstartar 14 radhus i Trädgårdsstaden, Skövde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-03 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus varslar om ytterligare uppsägningar inom småhusproduktionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Götenehus Group Rättelse; Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Götenehus Group Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Götenehus Group Götenehus Group AB: Swebostad byggstartar 24 radhus i Nykvarn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-25 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar 29 radhus i Rydebäck, Helsingborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group vill bidra till utvecklingen av en spännande region Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Götenehus Group Kommuniké från extra bolagsstämma i Götenehus Group AB (publ) den 3 november 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Analysguiden Analysguiden: INITIERINGSANALYS Götenehus Group: Utvecklar hållbara bostäder med omtanke Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-11 Götenehus Group Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter värda 530 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-04 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus varslar om uppsägningar inom småhusproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng