Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-07 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Groups styrelse inrättar ett hållbarhetsutskott Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Götenehus Group Götenehus Group AB: Tobias Nordendorph ny affärsområdeschef på Götenehus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar stadsradhus i Pedagogen Park, Mölndal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group tillträder två kommersiella fastigheter i Trollhättan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Götenehus Group: Fortsätter satsningen inom fastighetsutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Kommuniké från årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter i Trollhättan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 3 May 2023 | Götenehus Group

Götenehus Group AB: Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter i Trollhättan

[image]

Fastigheterna Diana 3 och 6 respektive Trollet 9 ligger vid Drottningtorget i centrala Trollhättan och förvärvet innebär att Forshem Fastigheter får en mycket spännande roll i stadsutvecklingen i Trollhättan. Affären är ett ytterligare led i den strategiska utvecklingen av Götenehus Group.

– Fastighetsutveckling bidrar med ett stabilt kassaflöde och påverkas inte i så stor omfattning av svängningar i konjunkturen. Dagens förvärv är ytterligare ett steg i vår ambition att göra Götenehus Group långsiktigt stabilt och mer lönsamt. Forshem Fastigheter förvaltar i och med dagens affär ett bestånd vars marknadsvärde uppgår till närmare 800 miljoner kronor, säger Andreas Gustafsson, vd och koncernchef för Götenehus Group.

Fastigheterna har 12 423 kvm uthyrningsbar yta som förutom 22 bostadslägenheter utgörs av kontor, butiker, restaurang och parkeringsgarage. Fastigheterna är till stor del uthyrda och den genomsnittliga återstående kontraktslängden är cirka fyra år. Hyresintäkterna uppgår till cirka 19 miljoner kronor på årsbasis. De större lokalhyresgästerna är Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter, tandvårdsklinik och apoteksverksamhet.

– Vi är mycket nöjda att kunna förvärva dessa fastigheter som både ger en god direktavkastning samt ett stabilt kassaflöde från dag ett. I och med att vi redan äger innerstadsgallerian Odenhuset i Trollhättan kommer vi också att kunna skapa positiva utvecklings- och förvaltningssynergier, säger Martin Klaesson, affärsområdeschef för Fastighetsutveckling på Götenehus Group.

Som extern rådgivare i transaktionsprocessen har Forshem Fastigheter anlitat fastighetsrådgivaren Newsec.

– Genom denna affär bevisar vi att det även i dagens finansieringsklimat är möjligt att kunna genomföra affärer i starka svenska regionsstäder. Affären tickar också två andra boxar; För det första ser vi att ett antal regioner i landet upplever en renässans kopplat till en slags ny-industrialisering av Sverige. För det andra tror vi starkt på vår operativa modell, där vi kombinerar Newsecs nationella kompetens, med den lokala kundens kännedom och expertis. Forshem Fastigheter är ett utmärkt exempel på det”, säger Max Barclay, Head of Advisory och vice koncernchef för Newsec.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till 158 Mkr. Fastigheterna anskaffas genom förvärv av två bolag. Förvärvet är villkorat av finansiering och sker genom egen kassa och banklån. Tillträde sker den 1 juni 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB
072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se
Martin Klaesson, Affärsområdeschef Fastighetsutveckling
073-501 23 60, martin.klaesson@gotenehus.se

_________________________________________________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Götenehus Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023 kl 09:45.

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus och Swebostad. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

2023-04-13 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Götenehus Group Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group varslar om uppsägningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Götenehus Group: Fortsatt utmanande marknad för nyproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Götenehus Group Götenehus Group AB: Bokslutskommuniké januari-december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus investerar mer i förnybar el Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar 23 bostäder på Samset, Jönköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Götenehus Group Götenehus Group AB: Swebostad byggstartar 14 radhus i Trädgårdsstaden, Skövde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-03 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus varslar om ytterligare uppsägningar inom småhusproduktionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Götenehus Group Rättelse; Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Götenehus Group Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Götenehus Group Götenehus Group AB: Swebostad byggstartar 24 radhus i Nykvarn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-25 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar 29 radhus i Rydebäck, Helsingborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group vill bidra till utvecklingen av en spännande region Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Götenehus Group Kommuniké från extra bolagsstämma i Götenehus Group AB (publ) den 3 november 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Analysguiden Analysguiden: INITIERINGSANALYS Götenehus Group: Utvecklar hållbara bostäder med omtanke Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-11 Götenehus Group Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter värda 530 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-04 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus varslar om uppsägningar inom småhusproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng