Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-02 Genovis Genovis AB: Genovis launch Innovative IgM-Specific Protease with Wide-Ranging Applications in Life Science Markets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 Genovis Genovis AB: Genovis lanserar unikt IgM-specifikt enzym med breda tillämpningar inom Life Science-marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Redeye Redeye: Genovis Q1 2023 - Strongest report to date Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Genovis Communiqué from Genovis AB (publ) Annual General Meeting May 16, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Genovis Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 16 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Genovis Genovis AB: Interim Report January-March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Genovis Genovis AB: Kvartalsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 16 May 2023 | Genovis

Genovis AB: Kvartalsrapport januari-mars 2023

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör

Vi inledde årets första kvartal med rekordstark försäljning vilket innebär vårt enskilt bästa kvartal någonsin. Intäkterna ökade med 119% drivet av licensintäkter inom genterapi och samtidigt levererar vi vårt bästa kvartal hittills för kärnaffären.

Vår tillväxt i kärnaffären uppgick till 41%, där enzym inom analytics växte med 38% och antikroppsaffären med 60%, vilket är det enskilt bästa kvartalet för respektive del hitintills. Framför allt såg vi mycket stark utveckling i både USA och Europa medan Asien var något svagare till följd av dämpad kundaktivitet i Kina. Generellt ser vi fortsatt bra aktivitet i vår affär.

Under kvartalet lanserade vi en vidareutvecklad produkt baserad på vårt GlySERIAS-enzym som fortsatt visat bra försäljningsutveckling under inledningen av året. Vi har fortsatt bra moment i vår produktutveckling och ytterligare produktlanseringar är planerade under året. Vårt samarbete med Selecta Biosciences inom genterapi följer den fastlagda utvecklingsplanen och prekliniska data kommer att presenteras på ASCGT i maj. Vårt sälj- och marknadsteam fortsatte skapa bra aktivitet i våra marknader tillsammans med ett starkt stöd från övriga delar i organisationen från utveckling, produktion samt applikation och support.

I april förvärvade vi patenträttigheter till ett nytt enzym för analys av DNA. Det är vårt första enzym inom genomics med applikationer inom forskning, diagnostik och forensics. Vi kommer under året arbeta med att utveckla applikationer med enzymet tillsammans med partners inför kommande kommersialisering.

För att ytterligare förstärka vår lokala närvaro och kommersiella förmåga i Kina har vi inlett ett samarbete med ArcticZymes Technologies. Båda bolagen har unika enzymer med högt kundvärde för den globala Life Science industrin och tillsammans öppnas möjligheter för en starkare kommersiell organisation och utveckling på den kinesiska marknaden.

Under andra halvåret kommer vi flytta verksamheten till nya specialanpassade lokaler som erbjuder förbättrade möjligheter för fortsatt tillväxt och uppskalning av verksamheten. Under inledningen av året har vi börjat investera i utrustning och inredning, vilket kommer att fortsätta under andra kvartalet och flytt är planerad till tredje kvartalet.

Jag är naturligtvis väldigt nöjd med vårt resultat under inledningen av året. Det är särskilt tillfredställande att kärnaffärens samtliga delar visar stark tillväxt och att vi behåller bra bruttomarginal trots ökade råvarukostnader. En stor del av ökningen i total kostnadsmassa jämfört med föregående år är kopplade till licensaffären med Astellas, både i form av incitament och royalty till uppfinnare.

Med ett mycket bra resultat, stark inledning på året och bra kundaktivitet ser jag fram emot Genovis fortsatta tillväxresa. Jag vill rikta ett stort tack till mina kollegor på Genovis som varje dag arbetar hårt för att lösa våra kunders utmaningar på bästa sätt!

Denna information är sådan som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-16 08:00 CET.

2023-05-03 Genovis Genovis AB: Genovis and ArcticZymes Technologies enter into a collaboration agreement to accelerate growth in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Genovis Genovis AB: Genovis och ArcticZymes Technologies ingår samarbetsavtal för att accelerera tillväxt på den kinesiska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Genovis Genovis AB: Genovis acquires IP Rights to novel enzymes for applications within genomics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Genovis Genovis AB: Genovis förvärvar patenträttigheter till nytt enzym inom genomics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Genovis Genovis AB: Genovis årsredovisning 2022 publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Genovis Genovis AB: Genovis Annual Report 2022 published Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Genovis Genovis AB: NOTICE CONVENING THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Genovis Genovis AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Redeye Redeye: Genovis Q4 2022 - A First Sublicensing of Xork Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Genovis Genovis AB: Year-end Report January-December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Genovis Genovis AB: Bokslutskommuniké januari-december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Genovis Genovis AB: Genovis erhåller direkt 4 MUSD efter att Selecta Biosciences sub-licensierat Xork™-enzymet till Astellas Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Genovis Genovis AB: Genovis to receive 4 MUSD upfront after Selecta Biosciences sublicensed Xork™ enzyme to Astellas Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Redeye Redeye: Genovis - Bull Story, Fair Price Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Genovis Genovis AB: Interim Report January-September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Genovis Genovis AB: Delårsrapport januari-september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024