Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-02 Genovis Genovis AB: Genovis launch Innovative IgM-Specific Protease with Wide-Ranging Applications in Life Science Markets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 Genovis Genovis AB: Genovis lanserar unikt IgM-specifikt enzym med breda tillämpningar inom Life Science-marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Redeye Redeye: Genovis Q1 2023 - Strongest report to date Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Genovis Communiqué from Genovis AB (publ) Annual General Meeting May 16, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Genovis Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 16 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 16 May 2023 | Genovis

Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 16 maj 2023

Vid årsstämman fattades följande beslut:

  • Balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes.

  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

  • Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

  • Omval av ledamöterna Torben Jørgensen, Mikael Lönn, Lotta Ljungqvist, Steve Jordan och Magnus Gustafsson.

Till styrelsens ordförande valdes Torben Jørgensen.

  • Styrelsearvode ska utgå med 200.000 kronor till styrelsens ledamöter och 400.000 kronor till styrelsens ordförande. 

  • Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.   

  • Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024.  

  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens punkt 2 och 8. Styrelsen skall ha sitt säte i Kävlinge kommun samt Bolagsstämman kan hållas på följande orter, Kävlinge och Lund.

  • En valberedning ska skapas med de fyra största aktieägarna per den 30 september 2023.

2023-05-16 Genovis Genovis AB: Interim Report January-March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Genovis Genovis AB: Kvartalsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Genovis Genovis AB: Genovis and ArcticZymes Technologies enter into a collaboration agreement to accelerate growth in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Genovis Genovis AB: Genovis och ArcticZymes Technologies ingår samarbetsavtal för att accelerera tillväxt på den kinesiska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Genovis Genovis AB: Genovis acquires IP Rights to novel enzymes for applications within genomics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Genovis Genovis AB: Genovis förvärvar patenträttigheter till nytt enzym inom genomics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Genovis Genovis AB: Genovis årsredovisning 2022 publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Genovis Genovis AB: Genovis Annual Report 2022 published Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Genovis Genovis AB: NOTICE CONVENING THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Genovis Genovis AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Redeye Redeye: Genovis Q4 2022 - A First Sublicensing of Xork Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Genovis Genovis AB: Year-end Report January-December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Genovis Genovis AB: Bokslutskommuniké januari-december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Genovis Genovis AB: Genovis erhåller direkt 4 MUSD efter att Selecta Biosciences sub-licensierat Xork™-enzymet till Astellas Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Genovis Genovis AB: Genovis to receive 4 MUSD upfront after Selecta Biosciences sublicensed Xork™ enzyme to Astellas Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Redeye Redeye: Genovis - Bull Story, Fair Price Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Genovis Genovis AB: Interim Report January-September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Genovis Genovis AB: Delårsrapport januari-september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024