Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-02 Genovis Genovis AB: Genovis launch Innovative IgM-Specific Protease with Wide-Ranging Applications in Life Science Markets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 Genovis Genovis AB: Genovis lanserar unikt IgM-specifikt enzym med breda tillämpningar inom Life Science-marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Redeye Redeye: Genovis Q1 2023 - Strongest report to date Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Genovis Communiqué from Genovis AB (publ) Annual General Meeting May 16, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Genovis Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 16 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Genovis Genovis AB: Interim Report January-March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Genovis Genovis AB: Kvartalsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Genovis Genovis AB: Genovis and ArcticZymes Technologies enter into a collaboration agreement to accelerate growth in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Genovis Genovis AB: Genovis och ArcticZymes Technologies ingår samarbetsavtal för att accelerera tillväxt på den kinesiska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 3 May 2023 | Genovis

Genovis AB: Genovis och ArcticZymes Technologies ingår samarbetsavtal för att accelerera tillväxt på den kinesiska marknaden

–  Att dela våra resurser kommer inte bara att utnyttja stordriftsfördelar, ökad lönsamhet och långsiktig värdeskapande för aktieägarna, utan också frigöra resurser för att fokusera ännu mer på våra kunder och deras behov, säger Dirk Hahneiser, VP of Business Development & Marketing på ArcticZymes.

–   Vi är glada över samarbetet eftersom de gemensamma krafterna möjliggör för våra nordiska enzymföretag att dra nytta av synergier, förstärka effekten, minska riskerna och expandera vår respektive närvaro på denna snabbväxande marknad, säger Rikke Rytter, VP Sales & Marketing på Genovis.

2023-04-25 Genovis Genovis AB: Genovis acquires IP Rights to novel enzymes for applications within genomics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Genovis Genovis AB: Genovis förvärvar patenträttigheter till nytt enzym inom genomics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Genovis Genovis AB: Genovis årsredovisning 2022 publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Genovis Genovis AB: Genovis Annual Report 2022 published Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Genovis Genovis AB: NOTICE CONVENING THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Genovis Genovis AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Redeye Redeye: Genovis Q4 2022 - A First Sublicensing of Xork Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Genovis Genovis AB: Year-end Report January-December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Genovis Genovis AB: Bokslutskommuniké januari-december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Genovis Genovis AB: Genovis erhåller direkt 4 MUSD efter att Selecta Biosciences sub-licensierat Xork™-enzymet till Astellas Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Genovis Genovis AB: Genovis to receive 4 MUSD upfront after Selecta Biosciences sublicensed Xork™ enzyme to Astellas Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Redeye Redeye: Genovis - Bull Story, Fair Price Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Genovis Genovis AB: Interim Report January-September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Genovis Genovis AB: Delårsrapport januari-september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024