Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-14 New Bubbleroom Sweden Delårsrapport Januari - juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 New Bubbleroom Sweden Ville Kangasmuukko-Nordström har sagt upp sig som VD för Bubbleroom och är kvar till den 31 december 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom bjuder in till presentation av delårsrapport januari - juni 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 New Bubbleroom Sweden Esko Österbackar slutar som CFO för Bubbleroom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 12 Jun 2023 | Bubbleroom

Esko Österbackar slutar som CFO för Bubbleroom

Esko Österbacka, Chief Financial Officer för New Bubbleroom Sweden AB (”Bubbleroom”) sedan 2019, har idag på egen begäran sagt upp sin anställning i Bubbleroom för ny extern tjänst. Esko arbetar kvar på Bubbleroom under sin uppsägningstid om 6 månader. Rekrytering av ny CFO inleds omgående.

Esko har under sin tid som CFO bidragit till bolagets utveckling. Han har bland annat drivit utvecklingen av vår finansiella rapportering, säkerställt bolaget och dess organisation för börsnotering samt tagit fram processer för god kostnadskontroll i vårt fokus på lönsamhet och tillväxt. Jag vill tacka Esko för hans bidrag till Bubbleroom och vårt goda samarbete. Önskar Esko stort lycka till i sina framtida utmaningar.” säger Ville Kangasmuukko Nordström, VD för Bubbleroom.
 
Esko arbetar kvar som CFO till den 11 december 2023. Processen för att rekrytera en ny CFO inleds omgående.
 

2023-05-04 New Bubbleroom Sweden Kommuniké från årsstämman i New Bubbleroom Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 New Bubbleroom Sweden Delårsrapport Januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom bjuder in till presentation av delårsrapport januari - mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 New Bubbleroom Sweden Bubblerooms årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 New Bubbleroom Sweden Kallelse till Årsstämma i New Bubbleroom Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 New Bubbleroom Sweden Bokslutskommuniké Januari - december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom fortsätter sin framgångsrika expansion via Zalando Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-03 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom har utsett Andreas Drougge till Chief Technology Officer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom fortsätter framgångsrik geografisk expansion via Zalando Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom lanseras på ytterligare två marknader på Zalando Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 New Bubbleroom Sweden Valberedning inför årsstämman 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Penser Access Penser Access: Bryter trend av stark tillväxt - Bubbleroom Analyser Visa Stäng
2022-10-21 New Bubbleroom Sweden Delårsrapport januari - september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 New Bubbleroom Sweden BUBBLEROOM BJUDER IN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-26 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom lanserar i Frankrike och Belgien på Zalando plattformen Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3