Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-14 New Bubbleroom Sweden Delårsrapport Januari - juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 New Bubbleroom Sweden Ville Kangasmuukko-Nordström har sagt upp sig som VD för Bubbleroom och är kvar till den 31 december 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 30 Jun 2023 | Bubbleroom

Ville Kangasmuukko-Nordström har sagt upp sig som VD för Bubbleroom och är kvar till den 31 december 2023

Ville Kangasmuukko-Nordström har idag meddelat styrelsen att han säger upp sig från sitt uppdrag som verkställande direktör för New Bubbleroom Sweden AB (”Bubbleroom”) för ett nytt externt VD-uppdrag. Ville Kangasmuukko-Nordström är kvar som VD under hela sin uppsägningstid fram till och med sista december 2023. Rekrytering av ny VD för Bubbleroom inleds omgående.

Ville Kangasmuukko-Nordström lämnar Bubbleroom då han har blivit erbjuden och accepterat en ny position som verkställande direktör i ett annat externt bolag. Ville Kangasmuukko-Nordström har en uppsägningstid på sex månader och kommer fortsätta att verka som VD fram till och med sista december 2023. Ville Kangasmuukko-Nordström har varit VD för Bubbleroom sedan september 2015.
 
”Under mina 8 år på Bubbleroom har jag haft förmånen att få uppleva en stark tillväxtresa, transformation av bolaget till Direct-To-Consumer varumärke med ökad andel egna varumärken, investeringen av nytt automatiserat robotlager och nytt kontor samt börsnotering. Men det som jag uppskattat mest under mina år, är alla fantastiska kollegor som gjort skillnaden som blivit skillnaden, och som inspirerat mig i mitt dagliga arbete”, säger avgående VD:n Ville Kangasmuukko-Nordström.
 
”Ville har under sina år i Bubbleroom framgångsrikt tagit bolaget till en ny nivå och varit en väldigt uppskattad ledare. Han har lyft bolagets omsättning till nästan 450 MSEK, byggt upp en stabil och professionell organisation, ökat andelen egna varumärken samt varit med att kapitalisera bolaget genom börsnoteringen under hösten 2021. Ville har tillsammans med styrelsen och en stark ledningsgrupp också lagt grunden för Bubblerooms nästa tillväxtfas ut i Europa, vilket gör att bolaget är väl positionerat för fortsatt framgång såväl som att med kraft genomföra den redan kommunicerade strategin”, säger ordförande Freddy Sobin.

Rekrytering av ny VD inleds omgående.

2023-06-29 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom bjuder in till presentation av delårsrapport januari - juni 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 New Bubbleroom Sweden Esko Österbackar slutar som CFO för Bubbleroom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 New Bubbleroom Sweden Kommuniké från årsstämman i New Bubbleroom Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 New Bubbleroom Sweden Delårsrapport Januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom bjuder in till presentation av delårsrapport januari - mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 New Bubbleroom Sweden Bubblerooms årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 New Bubbleroom Sweden Kallelse till Årsstämma i New Bubbleroom Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 New Bubbleroom Sweden Bokslutskommuniké Januari - december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom fortsätter sin framgångsrika expansion via Zalando Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-03 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom har utsett Andreas Drougge till Chief Technology Officer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom fortsätter framgångsrik geografisk expansion via Zalando Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom lanseras på ytterligare två marknader på Zalando Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 New Bubbleroom Sweden Valberedning inför årsstämman 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Penser Access Penser Access: Bryter trend av stark tillväxt - Bubbleroom Analyser Visa Stäng
2022-10-21 New Bubbleroom Sweden Delårsrapport januari - september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 New Bubbleroom Sweden BUBBLEROOM BJUDER IN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-26 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom lanserar i Frankrike och Belgien på Zalando plattformen Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023